Kina øker presset på politiske flyktninger

Flere tilfeller av utleveringer til diktaturet

Narayan Liu og familien hans står i fare for å bli utvist til Hong Kong til tross for at han risikerer fengsel på grunn av den nasjonale sikkerhetsloven. Foto: privat
24. oktober 2021

Europa kan ikke garantere sikkerheten til kinesere som flykter fra det kommunistiske regimet. Dette fremgår av en rapport. I Sverige er en familie i fare for å bli deportert til Hong Kong. Saken deres kan bli prejudiserende.

I senere år har presset økt på personer som har flyktet fra Kina til ulike vestlige land. Europa er ikke en trygg havn for flyktninger fra det kommunistiske diktaturet. I Safeguard Defenders rapport står det; "Wanted by China: Europe is failing as a safe haven for chinese dissident". Det finnes flere aktuelle tilfeller av utvisninger til Kina i Europa:

I Sverige skal den første asylsaken med en borger i Hong Kong prøves.

I Polen begikk en kinesisk borger selvmord i påvente av utsendings-forhøret.

I Tyskland står en mann overfor utvisning, til tross for at han risikerer å bli pågrepet av politiske årsaker når han vender tilbake.

I Marokko skal det første kinesiske utleveringskravet prøves i en prosess som en advokat mener kommer til å bli avgjort politisk og ikke av loven. Mer enn 40 parlamentarikere fra 16 land har begjært at den marokkanske regjeringen stanser utleveringen.

På Kypros risikerer en utøver av Falun Gong, en åndelig metode som forfølges i Kina, utlevering - etter at Kypros nylig undertegnet en utleveringsavtale med Kina.

"Dette kan være det viktigste tilfellet som er aktuelt akkurat nå ... I likhet med Marokko har blekket på utleveringsavtalen knapt rukket å tørke, og dette blir Kinas aller første forsøk på å begjære noen utlevert fra øy-nasjonen", skriver Safeguard Defenders i rapporten.

Peter Dahlin i Safeguard Defenders vil at EU-landene inntar en felles holdning mot Kinas utleveringsstrategi. Foto: Pressefoto

Etter at Xi Jinping ble kommunistpartiets generalsekretær, ordfører for Den sentrale militær-kommisjonen i 2012, og utnevnt til president året etter, har han tatt et stadig hardere grep om makten. Suksessivt har handlingsrommet for Kinas opposisjonelle minsket, og er nå i stor grad utvisket. "Ytringsfrihet er praktisk talt ikke-eksisterende, og Kinas problem er i ferd med å bli verdens problem", sier rapporten.

I følge opplysninger fra The Economist har antallet kinesiske borgere som har flyktet fra Kina, og søkt asyl i andre land, økt med 700 prosent fra 15.000 personer i året til nesten 110.000, etter at Xi Jinping kom til makten. Safeguard Defenders anser disse tallene som et tydelig uttrykk for at Kina mangler demokratisk frihet, og at den eneste måten en kineser kan avgi sin  stemme på, er å "stemme med føttene".

Men dette aksepterer ikke kommunistregimet. Når stadig flere kinesere søker om beskyttelse utenlands, strekker også parti-staten sine tentakler lengre ut. Den bruker ofte ulike taktikker for å finne og tvinge individer til å vende tilbake til Kina, før det leveres en formell begjæring om utlevering. I følge rapporten har Europa i sommer hatt noen intensive uker, med flere sammenhengende hendelsesforløp, som samlet belyser problemets omfang.

Demokratiforkjempernes protester mot sikkerhetsloven i Hong Kong har blitt slått hardt ned på av politiet. Foto: Isaac Lawrence AFP/Getty Images

Ønsker en felles holdning i EU

"Det handler om asylprosesser og utleveringer til Kina, der EU-landene har vært uforberedt og hatt forskjellig tilnærming. Det finnes ingen felles politikk på EU-nivå for hvem som får asyl og oppholdstillatelse, noe som fører til stor usikkerhet", sier Peter Dahlin i Safeguard Defenders til Epoch Times.

Han etterlyser en felles holdning på linje med Canada, som innebærer at man oppretter særskilte kanaler for asylsøkende menneskerettighets-forkjempere. I rapportens sluttord skriver Safeguard Defenders: "Det er på høy tid at EU  ikke bare skape positive holdninger i spørsmålet om å godta asylsøknader fra kinesiske borgere, men også  innfører et lignende system."

Organisasjonen mener det er viktig at EU-rådet tar et standpunkt mot utleveringsavtaler med Kina, slik det har blitt gjort tidligere i spørsmålet om Hong Kong. Landene som har signert utleveringsavtaler med Kina, oppfordres også til å si opp disse.

For tiden har 14 europeiske land, ti av dem i EU, utleveringsavtaler med Kina. Østerrike blir snart det femtende i Europa og det ellevte i EU. Spania og Frankrike har utleveringsavtaler med Kina, men foruten disse har de fleste vestlige land, inkludert Sverige, ikke en utleveringsavtale. Situasjonen som har oppstått på grunn av Xi Jinpings økende undertrykking vil bli betydelig verre for Europa. "Europa må posisjonere seg på riktig side av historien og for en gangs skyld begynne å gjøre nødvendige endringer snarest," heter det i rapporten.

Familie trues med utvisning

Problemet kommer til uttrykk på mange vis. Ett av virkemidlene kommunistregimet bruker er villedende propaganda, som ofte spres videre av medier og andre kanaler i vesten. Makthavernes manglende kunnskap om forholdene utgjør en trussel mot menneskene som har engasjert seg for frihet og demokrati i Kina og Hong Kong, og som har søkt tilflukt for eksempel i Sverige.

I Borås bor 27 år gamle Narayan Liu sammen med kjæresten. Han er frilansskribent, og har bodd i Sverige i åtte år fordi moren møtte en mann der og familien flyttet til ham. Nå trues Narayan Liu, hans mor og to yngre søstre med utvisning til Hong Kong og sikkerhetsloven som ble innført i 2019. Forut for denne loven forsøkte Beijing å innføre en utleveringsavtale mellom Hong Kong og Kina.

Da familien kom til Sverige fikk de oppholdsrett fordi moren var gift med en EU-borger. Da denne ikke gikk an å forlenge søkte familien om oppholdstillatelse, den ble avslått av Migrationsverket. Da søkte de om asyl. I løpet av sommeren har Migrationsverket utført innledende intervjuer og flere følger.

Frykter fengsel

Narayan Liu var ikke politisk aktiv så lenge han bodde i Hong Kong. Situasjonen ble imidlertid sensitiv siden han i 2019 var med på å danne organisasjonen Befria Hong Kong, som har arrangert flere aktiviteter i Sverige. På grunn av den nasjonale sikkerhetsloven trues han nå med fengsel fra fem år til livstid, ved en utvisning.

"Det finnes også ekstreme tilfeller der det har forekommet tortur," sier han til Epoch Times.

Blir de utvist risikerer moren og søstrene forfølgelse og begrenset ytringsfrihet. Dels på grunn av hans engasjement, delvis fordi de er for demokrati og på forskjellige måter har hjulpet organisasjonen hans som informerer om situasjonen i Hong Kong.

"Kinas kommunistparti og Hong Kongs regjering har konsekvent kvalt alle prodemokratiske uttrykk. Det gjelder alle deler av samfunnet. Tidligere i år pågrep politiet studenter fordi de holdt opp tomme papirark. Det finnes ingen frihet der. For å bli forfulgt er det nok at de mistenker deg for å ha demokratiske holdninger."

I 2007 inngikk Frankrike en utleveringsavtale med Kina. Her undertegner Kinas vise-utenriksminister Dai Bingguo og Frankrikes justisminister Pascal Clement avtalen. Foto: Martin Bureau AFP/Getty Images

Det første Hong Kong-tilfellet

Narayan Lius og hans familie er det første tilfellet i Sverige som dreier seg om utvisning til Hong Kong. Dette kan bli førende, og er viktig for innbyggere fra Hong Kong som befinner seg i Sverige på et tidsbegrenset visum.

Han mener svenske myndigheter generelt har dårlig kunnskap om Hong Kong, og at det tar lang tid for dem å skjønne hvordan situasjonen i Kina utvikler seg. Han viser til eksempelet med Baolige Wurina, som hadde flyktet fra undertrykkelsen i Indre Mongolia - en region nord i Kina - men selv etter ti år i Sverige ble han utvist. Han hadde deltatt i demonstrasjoner i Sverige og risikerte livstid i fengsel, og fryktet for sitt liv om han ble tvunget til å vende tilbake. Det krevdes gjentatte anker før han fikk lov til å bli.

Narayan Liu frykter at hjemstedet hans går en mørk fremtid i møte.

"Det alle var redde for ble virkelighet da den nasjonale sikkerhetsloven fikk gjennomslag. Hong Kong kommer til å bli en kinesisk by som alle andre, med alt det innebærer. Jeg mistenker at Det kinesiske kommunistpartiet etter hvert skaffer seg total kontroll. Det har de for øvrig allerede, de gir bare inntrykk av å følge visse juridiske retningslinjer"

Sverige må støtte hongkongere

Han tror at Hong Kong kommer til å miste sin internasjonalt viktige økonomiske posisjon.

"Allerede nå ser vi at det går utforbakke. Jeg er ingen ekspert på økonomi , men det har kommet flere rapporter om at bedrifter, deriblant Microsoft og Facebook, overveier å forlate byen."

Det åpne klimaet, som forretningslivet i Hong Kong har utmerket seg ved, har raskt gått tapt.

"Det kinesiske kommunistpartiet synes å tro at Hong Kong kommer til å forbli et blomstrende sted, men jeg tror ikke det. Foretakene kommer til å forlate byen, da gjenstår en kinesisk by med foretak uten frihet."

Det har blitt skrevet en del i svenske medier om Narayans tilfelle, og han er takknemlig for hver artikkel som publiseres, men det kunne vært bedre. Ikke bare for hans egen del:

"Vi trenger virkelig å vise at innbyggere fra Hong Kong er trygge her; at aktivister som kjemper for demokratiet er sikre i Sverige."