Epoch Times Brands

Vi tror på Rene Nyheter

Se for deg en ukeavis med hjørnestenene sannhet, integritet og rapporter som virkelig betyr noe - en avis som rapporterer nyheter på en ansvarlig måte og fra et bredere perspektiv - slik at leserne kan øke sin forståelse og sin respekt for sine medmennesker.

Dette er Epoch Times Norge

Vi streber etter å opprettholde universelle menneskelige verdier, rettigheter og friheter i det vi publiserer. Vi setter lesernes interesser først i alt vi gjør.

Epoch Times Norge er en del av et større internasjonalt nettverk, The Epoch Times, theepochtimes.com, og vårt mål er å være en unik stemme blant norske medier.

Våre ønsker...

I en verden med stadig raskere endringer er det behov for pålitelig informasjon for å forstå trender og hendelser. Epoch Times Norge ønsker å ha en positiv innvirkning og hjelpe mennesker til å forstå verden og seg selv, samt å respektere og verdsette hverandre. Vi rapporterer gjerne historier og meninger som ikke finnes andre steder.

Vårt mål er å rapportere om det viktige i vår tid - ikke fordi det er oppsiktsvekkende, men fordi det har betydning på lengre sikt.

Våre verdier

Epoch Times Norge støtter pressefrihet, ytringsfrihet og forsamlingsfrihet - likeså religionsfrihet og menneskerettigheter for alle.

Vi ønsker også å være en stemme for de som er undertrykt og som selv ikke har noen stemme. Vi vil understreke likhetene som eksisterer mellom mennesker og vise medfølelse og sympati – og slik å bidra til at alles rettigheter blir respektert.

Pressefrihet og medmenneskelighet er grunnlaget for Epoch Times Norge.

Vår historie forplikter

Den første utgaven av Epoch Times ble lansert som svar på det kinesiske kommunistregimets totale kontroll over kinesiske medier.

Etter å ha vært vitne til hendelser som massakren på Den Himmelske Freds plass og forfølgelsen av Falun Gong - og med stor risiko for egne og deres familiers liv, startet en gruppe kinesiske amerikanere i USA avisen Epoch Times på kinesisk i år 2000. Noen av avisens journalister i Kina ble fengslet og torturert.

Takket være vårt nettverk av journalister i Kina og eksperter i Vesten - alle med unik innsikt i det kinesiske samfunnet - kan Epoch Times tilby et spesielt perspektiv. Vår Kina-rapportering er således vår spesielle styrke.

Avisens unike historie inspirerer også oss i Norge til å rapportere objektivt og ansvarlig. Epoch Times Norge, grunnlagt i 2021, er en ukeavis på web.

“Epoch Times er en ny, norsk ukeavis på web. Vi tror på journalistikkens opprinnelige rolle i rapportering av fakta.

Vi svartmaler ikke mennesker, vi henger ikke ut mennesker og vi tror ikke på å påtvinge andre våre meninger. Derimot tror vi på folks evne til å trekke sine egne konklusjoner.

Velkommen som leser!”