Kina forsøker med alle midler å stoppe Shen Yun

Amerikansk dansetropp viser Kinas eldgamle kultur

Shen Yun Performing Arts opptrådde foran et fullsatt teater på Boch Theater i Boston, Massachusetts, USA 25. januar 2019. Foto: NTD Television
Av
25. juli 2021

Shen Yun er ikke en vanlig scenekunst-bedrift. Hvert år møter de ikke bare utfordringen med å turnere med flere dansetropper og orkestre til hundrevis av byer rundt om i verden. De må også tåle å stå imot det kinesiske kommunistregimets forsøk på å sabotere forestillingene.

«Sabotasjen har pågått siden begynnelsen for over ti år siden», sa Shen Yuns konferansier Leeshai Lemish til Epoch Times.

Shen Yun Performing Arts er et klassisk, kinesisk danse- og musikkbedrift som ble grunnlagt i New York i 2006. Ifølge nettstedet har de tatt på seg oppgaven med å gjenopplive og vise Kinas 5000 år gamle kultur på teaterscenen.

Forestillingen inneholder scener som viser det kinesiske regimets over 20 år lange forfølgelse av den åndelige praksisen Falun Gong, også kjent som Falun Dafa. Under forfølgelsen har utøvere av metoden blitt vilkårlig fengslet, satt i arbeidsleirer, torturert og til og med drept for sine organer. Selv utenfor Kina har det kinesiske regimet forsøkt å demonisere metoden mens de samtidig skjuler informasjon som avslører forfølgelsen ved å påvirke utenlandske, kinesiske medier og infiltrere kinesiske samfunnsgrupper i andre land.

"Da vi hadde forestillinger rundt om i verden, la jeg merke til at alle slags fenomener begynte å dukke opp som man normalt ikke kunne forvente av en bedrift som viser en musikk- og danseforestilling", sa Leeshai Lemish som har vært Shen Yun-konferansier siden starten.

Teatre har mottatt brev fra kinesiske konsulater eller ambassader der de krever at de stopper forestillingene. Kinesere har blitt sett rundt bedriftens busser og overnattingssteder, og de ser ut til å overvåke Shen Yuns bevegelser. Noen ganger har de forsøkt å forstyrre forestillingene elektronisk. De har for eksempel forstyrret bakgrunns-projektoren ved hjelp av en fjernkontroll.

"Vi visste at ... det var krefter bak som prøvde å stoppe forestillingene våre", sier han.

Leeshai Lemish begynte å samle brev og dokumentasjon for å katalogisere hendelsene, og han har nå en liste med 74 sabotasjeforsøk siden tidlig 2007. Antallet vokser stadig.

Lemish sier at dette bare er en dråpe av alt som faktisk skjer. Mens de turnerer, kan personer i teatrene til stadighet fortelle om forsøk fra kinesiske myndigheter på å stoppe forestillingene.

Nektet forestillinger

Det kinesiske regimets forsøk på å hindre Shen Yuns forestillinger har som regel vært mislykket. Shen Yun har tvert imot utvidet seg til syv turnerende dansegrupper, og de vil så snart pandemien gjør det mulig, begynne sin største turnésesong. Men det har vært noen tilfeller der teatre har falt for presset.

Det siste tilfellet er Det kongelige teateret, Teatro Real, i Madrid som stoppet Shen Yuns forestilling noen uker før den første forestilling skulle vises. De skyldte på "tekniske problemer".

En telefonsamtale til den kinesiske ambassaden i Madrid fra WOIPFG (en USA-basert, ideell organisasjon for å undersøke forfølgelsen av Falun Gong) avslørte imidlertid at årsaken var en telefonsamtale der ambassaden klarte å presse teateret til å droppe forestillingen. Innringeren, som utga seg for å være en høytstående tjenestemann i det kinesiske regimet, snakket med en mann som presenterte seg som Lu Fan, den kinesiske ambassadøren i Spania, ifølge en pressemelding fra WOIPFG.

I et lydopptak av samtalen forklarer Lu Fan hvordan han overtalte teatersjefen til å si opp avtalen med Shen Yun ved å advare ham om at teatret "ikke hadde råd til å miste det kinesiske markedet på grunn av dette".

I Danmark avdekket en undersøkende rapport fra 2018 som er laget av den lokale radiokanalen Radio24syv, bevis for at den kinesiske ambassaden hadde lagt press på Det kongelige teateret i København for ikke å leie ut til Shen Yun.

I ti år hadde Shen Yun prøvd å opptre på Det kongelige teater, men ble stadig nektet med den begrunnelse at det kunstneriske nivået ikke oppfylte teaterets krav.

Ifølge en mail fortalte en ansatt ved operaen til en annen person at de møtte den kinesiske ambassaden i august 2017.

I mailen heter det at "De [ambassaden] avsluttet møtet med å spørre om vi hadde en dialog med Shen Yun, og de krevde at vi ikke skulle leie dem våre lokaler".

Thomas Fought som er journalisten og har etterforsket saken, sa i en tale i det danske parlamentet i april 2019 at: "det forklarer hvorfor det har vært så vanskelig for Shen Yun å få tilgang til Det kongelige teateret i ti år".

Etter Foughts rapport benektet daværende teatersjef Morten Hesseldahl og Danmarks daværende kulturminister Mette Bock beskyldninger om kinesisk innflytelse. De sa at de ikke kjente til noe press fra ambassaden.

I desember 2016 stoppet Aksra Theatre i Bangkok i Thailand plutselig forestillingen bare noen få dager før premieren. Epoch Times har fått innhentet et brev fra den kinesiske ambassaden til det thailandske utenriksdepartementet som oppfordrer den thailandske regjeringen å forby Shen Yun "for å unngå å påvirke det velfungerende forholdet mellom Kina og Thailand".

Noen måneder tidligere ble Shen Yuns forestillinger stoppet i KBS Hall i Seoul i Sør-Korea. Den lokale arrangøren tok rettslige skritt mot arenaen med ønske om en rettskjennelse. Saken ble til slutt avvist av lagmannsretten.

KBS Hall som er en statlig arena som er knyttet til landets største TV-kanal, Korean Broadcasting Service, hadde et samarbeid med Kinas statlige TV-kanal China Central Television. Før forestillingen mottok arenaen flere brev fra den kinesiske ambassaden (som Epoch Times har lest) med krav om at de ikke skulle ta imot Shen Yun.

"Kina legger stor vekt på et samarbeid med KBS og håper at KBS vil ta hensyn til forholdet mellom Kina og Korea når de tar beslutninger. Ikke gi Shen Yun et sted å ha forestillingen", kan man lese i brevet datert 22. januar 2016.

Kina utvikler sin taktikk

Å legge press på arenaer er bare en av måtene det kinesiske regimet har prøvd å motvirke Shen Yun. De har også brukt andre taktikker rettet mot annonsører, potensielle publikum og Shen Yun selv. «Denne taktikken har utviklet seg over tid», sier Lemish.

De første årene sendte Kina ut statssubsidierte kunstnerensembler for å konkurrere med Shen Yun. De hadde vanligvis showet sitt samtidig, men på den andre siden av gaten, ifølge Shen Yuns nettsted.

Da dette mislyktes ble det gjort flere forsøk på å sabotere Shen Yuns turnébusser. En hendelse skjedde i 2010 i Canada. En bussjåfør oppdaget et kutt i et av dekkene foran. Det ble gjort på en slik måte at dekket ikke ville punktere med en gang, men at det i stedet eksplodere under reisen på motorveien.

I følge Lemish er både dette og andre sabotasje-forsøk rapportert til politiet og FBI, men man har så langt ikke hørt noe.

Epoch Times Photo

Teatre og arenaer har også mottatt mailer med rart og meningsløst innhold fra folk som utgir seg å være fans av Shen Yun og lokale Falun Gong-utøvere. Målet var å gi et negativt bilde av Shen Yun og Falun Gong-utøvere, ifølge nettsiden.

Hensikten var å "skremme teateret fra å ha noe med oss å gjøre", sier Lemish.

Lemish sier at Shen Yuns nettsted og servere har blitt angrepet flere ganger. Han legger til at angrep på billettsystemer har en tendens til å være konsentrert i forveien av forestillinger på det prestisjetunge Lincoln Center i New York.

I nyere tid har forstyrrelsene i økende grad flyttet seg til internett

"Det er en veldig strategisk og koordinert innsats for å baktale oss på alle mulige måter, spesielt i media og på nett", sier Lemish.

Han sier at kinesiske internett-troll har prøvd å sikre at negativ omtale om Shen Yun rangeres høyere enn Shen Yuns nettsted og artikler med gode anmeldelser. De blir kalt for "50-cents-hæren" og blir betalt av det kinesiske regimet for å spre propaganda og tie avvikende meninger på nett både i og utenfor Kina.

I følge Lemish pågår det for tiden en kampanje av «50-centerne» for å heve rangeringen av negativ omtale. Dette gjøres gjennom kommentarer og lenker. Det er et grep som passer inn i det kinesiske regimets bredere kampanje for å endre opinionen internasjonalt.

"Det betyr at vi må jobbe hardere. Den vanligste måten for å finne ut av ting i dag er å google eller lese om det på sosiale medier", sier han.

Tross alt som jobber dem imot; Shen Yun lar seg ikke avskrekke.

"Vi blir ikke skremt. Vi har opplevd dette hele tiden, fra begynnelsen. Det har aldri bremset oss", sier Lemish.

Epoch Times-reporter Janita Kan bidro til denne artikkelen.

Følg Cathy på Twitter: @CathyHe_ET