Fordelene ved å gå barbeint

Kroppene våre er et elektrokjemisk mirakel som påvirkes like sikkert av de energiladningene de kommer i kontakt med, som maten vi inntar. Foto: Petar Paunchev/Shutterstock
10. april 2022
AD

Du kan undre deg over årsaken til at du føler deg bedre og mye mer energisk når du går barbeint på fuktig jord eller på en sandstrand. Dette er ikke noe nytt for vitenskapen. Det er "jording”, også kjent som "grounding".

Jording refererer til kontakt med jordens overflate-elektroner ved å gå barbeint utendørs, ved å arbeide, sitte eller sove innendørs koblet til ledende systemer som overfører energien fra bakken inn i kroppen. Basert på vitenskapelige undersøkelser så langt induserer planetens elektroner en rekke psykologiske endringer i kroppen, som bedre søvn, redusert smerte og har til og med en blodfortynnende effekt.

"Dette forsknings-materialet har vist potensialet ved jording til å være en enkel, naturlig og tilgjengelig klinisk strategi mot jordens epidemi med ikke-kommuniserbare, degenerative, betennelsesrelaterte sykdommer", sies det i anmeldelse av en studie publisert i 2017 i Alternative Therapies in Health and Medicine

Jording har tidligere vært adskilt fra prosessen med «grounding», et ord som ofte blir brukt i ingeniør-sammenheng for å beskrive en sikkerhets-mekanisme for å forhindre farlige spenninger i elektriske systemer. I denne diskusjonen har likevel jording og «grounding» blitt brukt om hverandre. La oss dykke dypere ned i fordelene med å gå barbeint for din generelle helse og ditt velvære.

1. Stress- og humørforbedring

En randomisert, dobbel-blind pilotstudie involverte 58 friske voksne i en test for å oppnå jording med et ledende, klebende plasterlignende som satt fast under begge fotsålene. Deltakerne ble eksponert for 28 minutters ikke-jordet tilstand etterfulgt av ytterlige 28 minutter med jordingsledningen tilkoblet.

Jording så ut til signifikant å påvirke de elektromagnetiske strømningene til hjernen og musklene, noe som indikerer redusert stressnivå og spenninger generelt, så vel som en endring i balansen i det autonome nervesystemet.

I en liten studie utført for å finne ut om jording kan forbedre humøret, ble 40 voksne enten jordet eller plasebo-jordet i en time mens de slappet av i en hvile-stol utstyrt med en ledende pute, matte og plaster som koblet dem til bakken.

Basert på den korte introspektive humørskalaen bedret behagelige og positive følelser seg statistisk signifikant for de jordede deltakerne, men ikke for de placebo-jordete. Den ene timen med kontakt hadde bedret humøret deres mer enn ventet bare ut fra avslapningen alene og krever dermed grundigere studier.

2. Smerte-mestring

Nyere forskning viser viktigheten av overføring av ladning for å fjerne eller nøytralisere frie radikaler og dermed dempe inflammasjon. Dette kan forklare årsaken til at kropps- og bevegelsesterapi kan hjelpe til å løse akutte og kroniske skader og hvorfor pasienter med betennelse kan få hjelp ved å gå barbeint og ha kontakt med jorden.

I en pilotstudie så det ut til at jording endret måleresultatene for immunsystemene for aktivitet og smerte. De viste bedringer i forhold til forsinket stølhet (delayed-onset muscle soreness, DOMS) blant fire av åtte deltakere.

Forskere så også på effektene av jording for massasjeterapeuters livskvalitet og smerte. De observerte "vedvarende gunstige effekter" på områder som er meget relevante for deres yrke, nemlig smerte, fysisk funksjon og humør. Resultatene viste at jording hadde gunstig virkning på flere områder som var relevante for arbeidet deres. Det ga støtte til velvære og livskvalitet generelt.

3. Kardiovaskulær helse

Jording ser ut til å øke overflateladningen til de røde blodcellene og dermed redusere blodets viskositet og tendens til å klumpe seg og i utstrakt grad å redusere kardiovaskulær risikotilfeller.

Blodets viskositet

I en studie fra 2013 publisert i «Jounal of Alternative and Complementary Medicine» slås det fast at å gå barbeint "reduserer blodets viskositet, som er en hovedårsak til kardiovaskulære sykdommer". Blodets viskositet beskriver tykkelsen og klebrigheten til blodet. Jo lavere den er, jo lettere flyter blodet gjennom årene og sirkulerer i hele kroppen.

Høyt blodtrykk

I den første kjente studien som har målt påvirkning av jording på høyt blodtrykk, ble de systoliske verdiene redusert blant deltakere med høyt blodtrykk når de jordet seg hjemme i minst 10 timer per dag i flere måneder. Fallet til det systoliske trykket varierte individuelt fra 8,9 prosent til 22,7 prosent med en gjennomsnittlig reduksjon på 14,3 prosent.

Puls, blodets oksygeninnhold og andre resultater

Forskere observerte endringer i pulsens frekvens, endringer i åndedrettsfrekvens, blodets oksygen-metning, gjennomstrømnings-indeks og ledningsevnen til huden under og etter at deltakerne hadde blitt jordet i 40 minutter. "Disse resultatene garanterer at ytterligere forskning vil kunne bestemme hvordan jording påvirker kroppen. Jording kan bli viktig for avslapning, opprettholdelse av helsen og forebygging av sykdommer", skrev forskere som hadde utført et randomisert, kontrollert forsøk og publiserte sine funn i «The Journal og Alternative and Complementary Medicine»  i 2020.

4. Beskyttelse mot vanlige former for virus

På grunn av sin naturlige anti-inflammatoriske effekt på menneskekroppen kan jording positivt påvirke vanlig influensa og forkjølelser. I tillegg til å akselerere immunresponsen etter vaksinasjon, bedrer også jording immunresponsen, som er avgjørende for å bli frisk etter influensa.

Start jording i dag

Å bli jordet er gratis og allerede tilgjengelig. Det krever ikke ledende sandaler eller noen produkter. Den enkleste måten er å gjøre det slik: Gå barbeint, ligg ned, stå eller sitt i en stol med føttene på bakken i noen timer hver dag.

På landjorden er eksempler på overflater for jording jord, gress, sand, grus, stein og betong. Fuktig jord eller jord i nærheten av et vann er anbefalt fordi fuktighet forbedrer ledningsevnen. Du kan ikke jorde deg på asfalt, vinyl eller overflater av tre fordi de ikke er ledende.

Hvis du starter akkurat nå, begynn med 20 minutter hver dag og utvid etter hvert. Lær mer om gjeldende forskning på å gå barbeint og om fordelene ved jording på databasen til GreenMedInfo.com.

Ad i artikkel – AdSense
AD