CDC endret definisjonen av "vaksine" på grunn av covid-19-vaksinene

Hovedkvarteret for CDC (Centers for Disease Control and Prevention) i Atlanta. Foto: Tami Chappell/Reuters
8. november 2021

"Center for Disease Control and Prevention" (CDC) endret definisjonen av "vaksine" på grunn av bekymring for at definisjonen ikke gjaldt COVID-19-vaksiner, ifølge nylig publiserte intern e-post.

Senteret oppdaterte definisjonen den 1. september.

Tidligere var definisjonen på en vaksine slik: "Et produkt som stimulerer en persons immunsystem til å produsere immunitet mot en spesifikk sykdom og beskytter personen mot den sykdommen." Definisjonen er nå endret til: "Et preparat som brukes til å stimulere kroppens immunrespons mot sykdommer."

En ansatt ved CDC uttalte i august, like før definisjonen ble endret, at definisjonen var blitt brukt av "høyreorienterte COVID-19-pandemifornektere ... for å argumentere for at mRNA-vaksiner ikke er vaksiner", ifølge de nylig publiserte e-postene.

COVID-19-vaksinene Pfizer- og Moderna bruker budbringer-RNA teknologi. Virkningsgraden mot sykdom, i alle de tre covid-19-vaksinene som er autorisert for bruk i USA, reduseres flere måneder etter injeksjon, etter først å ha blitt promotert som beskyttelse mot infeksjon og alvorlig sykdom.

Definisjonen "ble forvrengt" for å hevde at de eksisterende COVID-19-vaksinene ikke var vaksiner fordi de bare forhindret alvorlig sykdom", sa CDC-ansatte.

Alycia Downs som er ledende helsekommunikasjonsspesialist ved senteret, sendte melding til en kollega den 19. august og sa at hun trengte å oppdatere definisjonen og andre ting "siden denne definisjonen er utdaterte og brukes av noen for å hevde at covid-19-vaksiner ikke er vaksiner i henhold til CDC’s egen definisjon."

Downs fikk ikke svar, så hun sendte nok en melding uken etter.

"Vår definisjon av vaksine er problematisk, og folk bruker den til å hevde at covid-19-vaksinen ikke er en vaksine basert på vår egen definisjon", skrev hun.

Valerie Morelli som også jobber i CDC, godkjente endringen den 1. september, selv om den ser ut til å avvike sterkt fra en definisjon hun hadde lagt frem i et tidligere dokument (pdf).

"Hvis dette er for allmennheten, er endringen grei for meg", skrev Morelli.

E-postene ble innhentet av advokat Travis Miller gjennom en Freedom of Information Act-forespørsel. CDC reiste ikke tvil om autentisiteten.

I stedet sendte senteret en e-post til Epoch Times, det samme svaret de hadde mottatt tidligere i 2021, da de forhørte seg om endringen. Senteret uttalte at de "små endringene i ordlyden" i definisjonen "ikke har påvirket definisjonen i sin helhet" og at den forrige definisjonen "kan tolkes som at vaksiner er 100% effektive, noe som aldri har vært tilfelle for noen vaksine. Den nåværende definisjonen er mer transparent og beskriver også måter vaksiner kan administreres på."

Andre deler av CDC-nettstedet hevder fortsatt at COVID-19-vaksinene gir immunitet.

"Det tar vanligvis to uker for kroppen etter vaksineringen å opparbeide seg beskyttelse (immunitet) mot viruset som forårsaker COVID-19", heter det på nettstedet.

Covid-19 er sykdommen som er forårsaket av KKP-viruset (Det kinesiske kommunistparti-viruset).