Bruk virusets rette navn: «KKP-viruset»

En kinesisk gutt klemmer en slektning før hun går inn i et tog på Beijing jernbanestasjon i Beijing, Kina, 21. januar 2020. Foto: Kevin Frayer/Getty Images

Det har vært en kontrovers over hva man skal kalle viruset som har utløst en verdensomspennende pandemi. Det kinesiske kommunistpartiet (KKP) foretrekker "det nye korona-viruset". Andre har referert til det som "Wuhan-viruset" etter opprinnelsesstedet, slik det er vanlig å navngi sykdommer.

Epoch Times foreslår et mer nøyaktig navn: "KKP-viruset". Vi ber andre også å ta i bruk dette navnet.

Når vi kaller det KKP-viruset, legges ansvaret på Det kinesiske kommunistpartiet for dets likegyldighet overfor menneskeliv. Dette har forårsaket en pandemi som har satt millioner av mennesker over hele verden i fare, drept hundretusener så langt og skadet økonomien på måter vi fremdeles er langt fra å se konsekvensene av.

Kommunistregimet visste allerede tidlig i desember at viruset hadde dukket opp i Wuhan, men de satt på informasjonen i seks uker. De arresterte mennesker som prøvde å advare om faren og anklagde dem for å "spre rykter". Kinas enorme sensurapparat i både tradisjonelle og sosiale medier ble aktivert for å hindre informasjonsspredning.

Det som kunne vært stoppet, ble i stedet stille spredt over hele Kina. I stedet for å gi folk en sjanse til å beskytte seg, ble de ofre. Antall døde er sannsynligvis langt større enn det KKP har innrømmet. I slutten av januar 2020 kom det rapporter om at krematoriene i Wuhan jobbet døgnet rundt, syv dager i uken, for å håndtere den enorme mengden lik.

Epoch Times Photo
Helsepersonell i beskyttelsesdrakter ruller inn en pasient på det nybygde, midlertidige sykehuset Colombus Covid 2 på Gemellisykehuset i Roma 16. mars 2020. Foto: Andreas Solaro/AFP via Getty Images

Tiltakene som er gjort for å sette Wuhans befolkning i karantene, har vært helt umenneskelige. Dører til leilighetsbygg ble sveiset igjen. Midlertidige "sykehus" ble bygd, som i praksis fungerte som fengsler for de som ble antatt å være smittet av viruset. Mange av de som var uheldige nok til å bli sperret inne, uten medisinsk behandling og minimalt med mat, ble holdt der til de døde.

KKP handlet, som de alltid gjør, ved å lyve om faren Kina sto ovenfor. KKP's dominerende utsagn er at partiet er "storslått, fantastisk og feilfritt". Tilstedeværelsen av det dødelige KKP-viruset i Wuhan, i likhet med SARS-viruset i 2003, passer ikke inn i den historien. Og akkurat som i tilfellet med SARS, var KKP's første respons en fornektelse.

Fornektelse er ikke en akseptabel reaksjon i en situasjon som denne. Omverdenen må få vite hvor viruset kom fra, men KKP har nektet å samarbeide. De har konsekvent vist mangel på åpenhet, skjult og unnlatt å dele viktig informasjon.

Det har for eksempel vært bekymringer for at viruset kan ha spredt seg fra Wuhan institutt for virologi, Kinas eneste såkalte P4-labratorium som jobber med lett overførbare, patogene virus som kan forårsake dødelige sykdommer. Ettersom den offisielle informasjonen om opprinnelsen til viruset har blitt stilt store spørsmål ved, stilles det spørsmål om KKP-viruset kan ha lekket ut fra instituttet.

KKP's svar på dette har vært på en klassisk, kommunistisk måte å møte anklagene med absurde mot-anklager. De prøvde å spre en historie om at viruset faktisk spredte seg fra USA, noe som forårsaket forvirring og latterliggjøring rundt i hele verden. USA's president Donald Trump har svart på dette ved bevisst å kalle viruset "Kina-viruset".

Epoch Times Photo
Epoch Times refererer til det nye korona-viruset som forårsaker sykdommen COVID-19, som KKP-viruset. Det er fordi Det kinesiske kommunistpartiets tildekning og vanstyre tillot viruset å spre seg over hele Kina og til slutt skapte en global pandemi.

KKP's påstander mot USA er trolig først og fremst ment for sin egen befolkning. KKP har ofret det kinesiske folket i sin første benektelse av viruset og prøver nå å ofre dem igjen ved å flytte ansvaret for dets handlinger til andre.

Her ser vi også hvorfor navnet "KKP-viruset" er nødvendig. Det skiller ofrene fra «synderne». Folket i Wuhan og Kina generelt er ofre for KKP’s arroganse og inkompetanse under denne pandemien.

Navnet "KKP-viruset" gir en tydelig advarsel: Flere land som står KKP nær, har vært hardest rammet av viruset. Iran som er nært alliert med KKP, har blitt rammet veldig hardt, i likhet med Italia som er den eneste G7-nasjonen som formelt har sluttet seg til det såkalte «Nye silkevei-prosjektet» (The Belt and Road Initiative). Derimot kan man se hvordan Hongkong og Taiwan, to steder der mange av innbyggerne tradisjonelt er skeptiske til all informasjon fra KKP, har handlet deretter og hatt relativt få smittete, til tross for nærheten til utbruddet.

Til slutt minner navnet "KKP-viruset" folk i verden om at selve kilden til viruset er ondt i seg selv. Dette er et kommunistisk virus, og med navnet "KKP-viruset" ønsker Epoch Times å minne verden om hva kuren mot denne ondskapen er: Å oppløse KKP.

Dette er en oversettelse av en lederartikkel fra redaksjonen i The Epoch Times i USA. Artikkelen var publisert i USA 18. mars 2020.

https://www.theepochtimes.com/giving-the-right-name-to-the-virus-causing-a-worldwide-pandemic-2_3277200.html

Ad i artikkel – AdSense
AD