Blinken oppfordres til handling fordi Hong Kong er i ferd med å vedta "Article 23"

"Hvis "Article 23" blir vedtatt, slik vi forventer, kan man ikke lenger forsvare et "nivå 2"-reiseråd til Hong Kong", heter det i et brev fra CECC.

Kongressbygningen i USA. Den 8. februar 2024. Foto: Julia Nikhinson/Getty Images
31. mars 2024
AD

Kongressens utøvende kommisjon for Kina (CECC) har anmodet utenriksminister Antony Blinken til å advare amerikanere mot de potensielle risikoene de kan stå overfor i Hong Kong når byen forventes å vedta "Article 23", også kjent som Hong Kongs nye sikkerhetslov, denne uken.

"Article 23", som ble skrinlagt etter å ha rystet Hong Kong i 2003, har blitt haste-behandlet i lovgivende etater i løpet av noen få dager, etter at offentlig ansatte i Beijing sa sist uke at den kom til å fullføres "så snart som mulig". Dette utløste samstemmig fordømmelse fra myndigheter internasjonalt, og fra kjente internasjonale personer.

Brevet på tre sider ble sendt til utenriksministeren den 14. mars, og ble også underskrevet av CECCs styreleder Chris Smith (R- N.J.) og medformann og senator Jeff Merkley (D-Ore.). I tillegg underskrev House Select Committee on the Chinese Communist Party's formann Mike Gallagher (R-Wis.) og senior kongressmedlem Raja Krishnamoorthi (D-Ill.).

"Hong Kong var en gang en bastion for frihet, med sin vitalitet, velstand og vekst bygget på rettssikkerhet og demokratiske rettigheter garantert av den Sino-British Joint Declaration og landets grunnlov", står det i brevet. "Dessverre eksisterer ikke denne formen for Hong Kong lenger. Hong Kong-myndighetenes streben etter å vedta "Article 23" bekrefter dette tragiske faktum".

De fire lovgiverne fremholdt at en stadig utvidelse av konseptet med nasjonal sikkerhet bare ville komme til å "gjøre Hong Kong mindre trygg for amerikanske foretak og innbyggere som bor i Hong Kong, så vel som Hong Kongs innbyggere som ønsker å utøve sine fundamentale rettigheter".

De påpekte at etter den "aggressive innføringen" av Hong Kongs nasjonale sikkerhetslov, har over 1.000 beboere i Hong Kong blitt holdt fengslet grunnet fredelige former for politisk aktivitet.

"Hong Kong holder nå personer fengslet på politisk grunnlag i et omfang som bare overgås av en håndfull autoritære land, som for eksempel Hviterussland, Burma og Cuba", skrev de.

De refererte til de store protestene i 2003, da "Article 23" var planlagt innført. Brevet påpekte at det var lite opposisjon til å protestere mot gjeninnføring av lovverket denne gangen.

"Fraværet av genuin sivil deltagelse og kneblingen av underordnede demokratiske politiske institusjoner, bærer vitnesbyrd om makten til Hong Kongs undertrykkende lovgivende regime", fastslår brevet.

Bekymringer angående "Ekstraterritorial søknad"

Lovgiverne argumenterte at utkastets brede definisjoner av "statshemmelighet" og "innblanding utenifra" vil kunne tillate at "så godt som hva som helst" som Beijings eller Hong Kongs myndigheter finner "politisk støtende" kommer til å bli rettsforfulgte som følge av "Article 23".

"I tillegg til utvidelsen av listen over straffbare forhold, innskrenket HKNSL (Hong Kong National Security Law of 2020) rettighetene til forsvar for de som nå er anklaget for overtredelser, noe som får følger for prosedyrer for, å bli løslatt før rettssakene, å kunne bli prøvet foran en jury, og å selv kunne velge forsvarer", skrev de. Dette innebærer en utvidelse av politiets maktmidler under etterforskning, og vil underminere sikkerheten til å kunne forsvare de som er anklaget i ytterligere grad.

Høringsdokumentet til "Article 23"s uttrykkelige oppfordring til "ekstraterritorial anvendelse" overfor de foreslåtte overtredelsene, er særlig alarmerende.

Brevet peker på at minst 13 aktivister som lever i eksil allerede har blitt satt på politiets liste over ettersøkte på grunn av deres politiske aktivitet og påvirkning. Myndighetene i Hong Kong har til og med prøvd å forby en protestsang, “Glory to Hong Kong”, på USA-baserte YouTube, i henhold til den nasjonale sikkerhetsloven.

"Gitt den nidkjære innføringen av HKNSL av Hong Kongs myndigheter og de ytterligere menneskerettighetsbruddene som sannsynligvis kommer til å skje med vedtaket av "Article 23", ville den beste formen for håndtering av dette fra Hong Kong-myndighetenes side, være å trekke utkastet av loven tilbake fullstendig og oppheve HKNSL".

"Dessverre vet vi at det er høyst usannsynlig at en slik tilbaketrekking kommer til å skje. Siden de nåværende medlemmene av Hong Kongs lovgivende råd ble kontrollerte i forhold til deres politiske samstemmighet med Kina før de inntok stillingene sine, kommer hva enn Hong Kongs myndigheter foreslår av lover, simpelthen til å bli godkjente".

Lovgivere: Sanksjonér HK-tjenestemenn og frata dem diplomatiske privilegier

I lys av de ovenfor nevnte bekymringene, oppfordret de fire lovgiverne Blinken til å gjøre ytterligere grep for å beskytte amerikanske borgere, foretak, og andre amerikanske interesser i Hong Kong ved å opprettholde internasjonalt lovverk og internasjonale avtaler.

"Utenriksdepartementet burde grundig  re-evaluere business- og reiseråd, for å informere den amerikanske offentligheten om risikoer fra myndighetene i Kina og Hong Kong. Hvis "Article 23" blir vedtatt, som vi forventer vil skje, kan et "nivå 2" for reiseråd ikke lenger være å anbefale", kan man lese i brevet.

De bemerket videre at USA ikke har sanksjonert noen offentlige tjenestemenn fra Hong Kong siden august 2020.

"Mens vi venter på dommen til Jimmy Lai og rettssaken til de 47 i Hong Kong, er det på tide at administrasjonen anvender sin myndighet i følge Hong Kongs lov om menneskerettigheter, loven om demokrati og Hong Kongs lov om selvstendighet, for å overveie sanksjoner mot de offentlig ansatte i Hong Kong som har spilt en avgjørende rolle i å utføre Beijings befalinger og underminere demokratiske rettigheter og rettsikkerhet i Hong Kong", skrev de.

De fire lovgiverne oppfordret også Blinken til å innføre tiltak i forhold til transnasjonal undertrykkelse, som Hong Kong-innbyggere bosatt i USA har opplevd, og å vurdere å frata de tre Hong Kong Economic and Trade Offices deres diplomatiske privilegier og deres immunitet i USA. Han refererte til at kontorene hadde blitt utløp for Beijings propaganda.

"For å gi administrasjonen ytterligere myndigheter til å handle på disse områdene, vil vi samarbeide med våre kolleger i kongressen for å vedta loven om transnasjonal undertrykkelse og sertifiseringsloven for Hong Kong Economic and Trade Office", skrev de. "Dette er sunn fornuft og tverrpolitiske lovforslag som har vært forsvunnet for lenge".

Ad i artikkel – AdSense
AD