Å bli en å stole på

Når andre stoler på en, kan det skapes en dypere relasjon. Foto: Xavier Mouton
8. august 2021

Jeg har i mange år arbeidet for å bli mer pålitelig. Noe av det jeg ønsker mest som ektefelle, far og mann, er at mine nærmeste og kjære skal kunne stole på meg. Det er noe jeg også vil være for mange andre i livet mitt.

Å bygge tillit er en prosess som kommer fra kontinuerlig innsats og vekst som person.

Det er virkelig noe magisk som skjer når mennesker begynner å stole på en. Når du kjenner at du er en som din kone og barn stoler på, det er som om hjertet ditt smelter. De slapper av og føler seg ivaretatt. Når klientene stoler på deg, kan du nå dypere i behandlingen. Når du stoler på seg selv, kan du koble mer av i alt du gjør.

Det finnes noe magisk i å være pålitelig.

I denne artikkelen vil jeg fortelle hva jeg har lært. Jeg skal være tydelig: Jeg er ikke perfekt, og jeg gjør ikke alltid ting perfekt. Dette handler ikke om perfeksjon, men om å være en som mennesker kan stole på, inklusiv å ta ansvar når du mislykkes med å oppnå det som andre forventet av deg.

Hva skjer i et ekteskap når man er pålitelig? Et ekteskap er et utmerket eksempel på en relasjon der pålitelighetens magi kan forandre ting. I et ekteskap lengter man etter hverandres kjærlighet; en ektemann lengter for eksempel etter konens kjærlighet.

Men hun kan ikke helt og fullt gi av sin kjærlighet hvis hun ikke kan slappe av. Hun kan heller ikke slappe av hvis hun alltid er urolig for om ting vil bli tatt hånd om, om hun er utrygg eller om du kommer til å gjøre det du har sagt du skal gjøre. Mange av mine mannlige klienter har fortalt meg at dette er noe av konenes største bekymring og årsak til klaging.

Når partneren vår ikke stoler på oss og klager over at vi ikke gjør det vi har sagt at vi skal gjøre, må vi ta det som kritikk. Vi tenker kanskje: "Hvorfor må hun alltid klage på meg?" Men det vi glemmer, er å se det fra hennes synsvinkel. Hun bekymrer seg for ting hun ikke vil bekymre seg for. Hun føler seg spent og kan ikke slappe tilstrekkelig av til å kunne gi av sin kjærlighet.

Det magiske skjer når vi er pålitelige og andre kan slappe av.

Når våre nære og kjære kan koble av og vet at ting tas hånd om, kan de lettere gi av sin ubegrensede kjærlighet, som vi lengter etter.

Det magiske kommer når vi blir pålitelige og andre kan slappe av. Deres kjærlighet flyter da lettere, og det skapes noe fantastisk.

Det er ofte slik relasjoner fungerer, inklusive de yrkesmessige. Når andre føler at de kan stole på oss og slappe av, kan det skapes en dypere relasjon.

Når vi forstår hvordan alt ovenstående henger sammen, oppstår spørsmålet: "Hvordan blir jeg pålitelig?"

Svaret mitt er at det ikke skjer over natten. Det er en lang prosess, akkurat som i all mestring. Du blir aldri ferdigutviklet innen dette området, men det er fullt mulig å bli mye bedre på det enn du er i dag.

Noen av de viktigste lærdommene er følgende:

Gjør ditt beste for å holde ord. Det betyr at når du sier at du kommer til å gjøre noe, så gjør du det virkelig. Noen ganger betyr det at en må ofre litt av sin bekvemmelighet for å få det til å skje, men gjør det til høyeste prioritet og ta det på alvor.

Når du ikke kan stå ved ditt ord, må du stå for det. La andre vite i forkant hvis du ikke kan holde det du har lovet. Hvis du har rotet det til, ta da ansvar for det, be om unnskyldning og la andre vite hva du kommer til å gjøre fremover for å unngå at samme feil gjentas. Gjør det du trenger å gjøre for å ordne opp i saker og ting.

Pust dypt og senk farten. Når vi er splittet og urolige, føler andre det. Når vi er stabile, puster dypt og beveger oss langsommere, opplever mennesker rundt oss dette som stabilitet og pålitelighet. Som med alt annet, er dette en innlæringsprosess. Du kommer til å møte øyeblikk med angst, men du kan lære deg å puste dypt, selv da. Du kommer til å ha perioder med nervøsitet og redsel, men med øving kan du lære deg å sakte ned også dette.

Lag struktur for deg selv og andre. Når du er opptatt med å få visse ting til å skje (ta hånd om bilen, handle mat, betale regningene), kan du lettere lage struktur ved hjelp av eksempelvis en almanakk med påminnelser. Når skal saker og ting gjøres? Du kan endre strukturen. Når du har en struktur for deg og de rundt deg, hjelper det dem å ha tillit til at saker og ting er velordnet og kommer å bli tatt hånd om. Tren på å skape struktur for andre når det gagner dem, uten å tvinge det på dem. Tilby en plan, en agenda, en avtale.

Når andre klager på noe du ikke har gjort, så lytt. Vær åpen for deres klager i stedet for å ta det personlig. Se om det er en måte du kan hjelpe dem på, men lytt først og forsøk å forstå dem. Se hva du kan gjøre for å gjøre rett, skape en struktur slik at de kan stole på at det kommer til å bli gjort og for å rense opp i det rotet du av en misforståelse har forårsaket. Du behøver ikke føle skyld eller skjemmes, men bare forstå dem.

Ta ting på alvor. Men ikke for alvorlig! Ok, det er bra å ha en sans for humor, men der du avfeier andres uro eller sier: "Ja, ja, ikke bekymre deg", så kommer de til å bekymre seg. De kan ikke stole på at du kommer til å gjøre ditt beste. Gi alt. Hør på uroen deres. Gjør det tydelig at du kommer til å tå hånd om det.

Ta fullt ansvar, spesielt når du vil skylde på andre. I stedet for å peke med fingeren, se hva du har gjort som kan ha bidratt til det hele eller hva som har gjort at situasjonen har oppstått. Har du ikke vært tydelig? Har dere ikke blitt enige om dette? Har du ikke tatt hånd om ting? Når du mener at du ikke trenger å ta ansvar, det er da du kan ta på deg mer.

Ta vare på deg selv. Hvis du ikke kan ta hånd om deg selv, hvordan kan andre da stole på at du tar hånd om dem? Dette innebærer å ordne opp i kaoset og det som er rotete, å ordne opp i ting, å ta hånd om følelsene og tillate seg selv å hvile når man føler seg stresset og utbrent. Å være pålitelig betyr ikke at man må ta på seg så mye at man blir overanstrengt.

Se alltid etter måter å bli mer pålitelig på. Er det noe du kan gjøre for å føle deg mer pålitelig i forhold til andre? Hvor har du unngått å ta ansvar? Hvor har du latt ting bli rotete? Dette er et kontinuerlig vekstområde. Du trenger ikke være perfekt, men du kan fortsette å utvikle deg; gjennom hele livet.

Hvis du gjør litt av dette om gangen, er jeg villig til å sverge på at saker og ting på magisk vis kommer til å forandre seg i dine relasjoner. Det føles helt enkelt utrolig bra å være en som andre kan stole på.