Yeonmi Park: Det kinesiske regimet står bak det tragiske diktaturet i Nord-Korea

Yeonmi Park er avhopper fra Nord Korea, menneskerettighetsaktivist og forfatter av "In order to Live". New York den 17. august 2021. Foto: Brendon Fallon/NTD

Det kinesiske kommunistpartiet (KKP) er ansvarlig for tragedien i Nord-Korea, og Nord-Korea "klarer ikke å fungere" uten dem, ifølge avhopper Yeonmi Park fra Nord-Korea.

I et intervju med Epoch TV's program “American Thought Leaders” sa Park som er forfatter av "In Order to Live: A North Korean Girl's Journey to Freedom", at KKP har hatt og spiller fremdeles en stor rolle i "å muliggjøre diktaturet" i hjemlandet hennes.

"Uten Kina kan ikke kongeriket (Nord-Korea) eksistere", sa Park. "Den eneste grunnen til at Nord Korea har eksistert så lenge, nesten åtte år, er på grunn av KKP.

"Nord-Korea kan ikke fungere en dag uten Kina, selv når det er snakk om utprøving av missiler. Landet har ikke olje. Kim Jong Un kan ikke engang kjøre "Merc’en" sin en dag uten at Kina forsyner dem med olje. Så hvordan teste atomvåpen uten olje fra dem? Det går ikke."

"Og slik er det. Folk vet ikke hvem som faktisk står bak denne tragedien. Det er Kina. Kim Jong Un er selvfølgelig delvis medskyldig, men når det kommer til stykket, er det Kina som muliggjør diktaturet."

Park snakket om "hjernevasktaktikkene" som brukes for å undertrykke det nord-koreanske folket, inkludert hungersnød, tortur og systematisk voldtekt, i tillegg til begrenset utdanning.

"Det er noe i Nord-Korea. Den gjengse borger spiser lunsj, for deretter å bekymre seg for middagen. De tenker: "Hvordan skal jeg klare å skaffe meg middag?" Når de skaffer seg et måltid, vil de tenke: "Ok, jeg klarte en dag, men hvordan skal jeg overleve morgendagen?"

"Vi vet ikke om vi finner mat i morgen eller ei. Hvert eneste minutt av vår eksistens er vi bekymret for overlevelsen og bekymrer oss om vi finner mat. Så når vi hvert eneste minutt bekymrer oss for egen overlevelse, reflekterer vi ikke over "Hva er frihet? Hva er meningen med livet?”

"Vi stiller ikke spørsmål ved noe, vi er desperate. Derfor er det enkelt for regimet å kontrollere befolkningen når de er så svake og desperate at det ikke er rom for å tenke på noe annet enn å overleve og finne mat. På et vis er dette en veldig effektiv måte å kontrollere befolkningen på, men det er tortur".

"Å utsettes for sult er verre enn å bli voldtatt. Det er den verste form for tortur du kan oppleve, og det er slik regimet bruker denne avledningsmanøveren; som et verktøy for å kontrollere sine millioner av nord-koreanere i det 20. århundre."

Park bemerket også at et stort antall nord-koreanere har rømt landet og flyktet til Kina. Mange av dem står overfor ytterligere tortur og begrenset frihet, selv etter å ha flyktet og et stort antall kvinner utsettes for sexhandel.

"Rundt 300.000 nord-koreanere lever i skjul i Kina i dag. De fleste av dem er kvinner og alle, bokstavelig talt 99 prosent av dem, er utsatt for sexhandel”, forklarte Park.

"Saken er at den kinesiske regjeringen ikke anerkjenner nord-koreanere som flyktninger. De kaller oss rømlinger og prøver å fange oss for å sende oss tilbake til Nord-Korea. Det er som å fange jøder og sende dem tilbake til konsentrasjonsleirene. Det er en forbrytelse mot menneskeheten."

Park trakk paralleller mellom egne erfaringer fra Nord-Korea og det hun nå ser i Amerika, spesielt fra studietiden da hun studerte ved Columbia University.

Forfatteren bemerket at i likhet med Nord-Korea, har det amerikanske utdanningssystemet sluttet seg til en bestemt ideologi når det gjelder undervisning i landets historie. Dette anser hun som "den vestlige sivilisasjonens selvmord".

"I hver eneste skoletime konkluderes det med at «American Foundation» er fanatisk. Fundamentet, selve grunnloven, er fanatisk; en rasistisk og hvit overmakt. Den eneste måten vi kan snu dette, er ved å bryte ned alt vi har og så bygge opp det paradiset de beskriver”, sa Park.

"Og dette blir innplantert i hver eneste person som går på Columbia University. Til og med i evolusjonsklassen, konklusjonen, handlet det om sider ved den hvite manns aggresjon."

"Derfor var det virkelig hjerteskjærende at akademia ikke tok avstand fra denne ideologien. Det handler ikke om å oppdage sannheten. Det handler om å være politisk korrekt. Det er hjerteskjærende å være vitne til den vestlige sivilisasjonens selvmord.”

Ad i artikkel – AdSense
AD