World Economic Forum støtter kritisk raseteori

Logoen til World Economic Forum (WEF) fra WEFs årsmøte i Davos, Sveits. 24. januar 2018. Foto: Reuters/Denis Balibouse/File Photo
27. februar 2022

«World Economic Forum» (WEF) som er forkjemper for det økonomiske initiativet «Great Reset», har vektet spørsmålet om kritisk raseteori (CRT) og forsøker å stille tilhengere av den marxistiske ideologien i et ærefullt lys.

I en tilsynelatende nøytral video definerer «World Economic Forum» CRT som en juridisk teori og argumenterer for at "lover, regler og forskrifter som styrer samfunnet i dag, har blitt formet av den historiske underordningen av fargede mennesker og at dette i dag er drivkraften bak rasemessige ulikheter".

For å illustrere påstanden om at rasisme ikke bare er en levning fra fortiden, men er vevd inn i amerikanske institusjoner, peker World Economic Forum på den høye fengslingsraten blant svarte amerikanere.

Ta det amerikanske strafferettssystemet, for eksempel. "Mens alle blir sett på som like under loven, blir svarte amerikanere fengslet fem ganger så ofte som hvite."

"CRT sier at denne ulikheten er arven etter USA’s rasistiske fortid."

Motstandere av CRT "har gått glipp av poenget" når de klager over hvordan konseptet "kategoriserer alle hvite mennesker som fanatikere", heter det i videoen, og legger til at fra et CRT-perspektiv trenger et system "ikke rasister på innsiden for å produsere rasemessig ubalanse".

World Economic Forum la ut videoen på Twitter sammen med en lenke til en artikkel som forsvarer CRT. Når det gjelder debatten om kritisk raseteori (CRT) i amerikanske skoler, hevder World Economic Forum-artikkelen at noen stater vedtok anti-CRT-lover for å «begrense undervisningen i svart historie og rasisme», selv om mange av disse lovene eksplisitt sier at de ikke begrenser klasseroms-diskusjoner om disse emnene.

"Sosial- og rasemessig rettferdighet" har vært en del av World Economic Forums agenda siden begynnelsen av KKP-viruspandemien (Det kinesiske kommunistparti-viruset) som den globale eliten i Davos i Sveits ser på som et "sjeldent, men smalt mulighetsvindu" for å ta over verdens økonomiske og sosiale struktur. Great Reset vil, ifølge World Economic Forum-grunnlegger og styreleder Klaus Schwab, kreve at samfunnet ikke går tilbake til normalen, men tar i bruk de pålagte endringene og kjemper mot det han kaller "systemisk rasisme".

"Covid-19-krisen har vist oss at de gamle systemene ikke lenger egner seg for det 20. århundre", sa Schwab i juni 2020 på det 50. World Economic Forum-årsmøtet. " Krisen har avslørt den grunnleggende mangelen på sosial samhørighet, rettferdighet, inkludering og likhet."

Selv om det ikke er noen hemmelighet at World Economic Forum aktivt har fremmet en agenda om en «slitesterk, rettferdig samfunnsøkonomi», høstet dens sympatiske oppfatninger av CRT likevel mye kritikk, spesielt fra de konservative.

"Sinnssyk pro-CRT propagandavideo" skrev forfatter og filmskaper Christopher Rufo som ble kjent for sitt arbeid med å avsløre den stille infiltrasjonen av CRT i skoler og bedrifter.

"Hvorfor ville World Economic Forum støtte CRT?" spurte James Lindsay som er forfatter og kritiker av venstreorientert aktivisme. "Fordi det er de som ønsker å splitte samfunnet vårt med denne marxistiske teorien eller et hvilket som helst annet nyttig verktøy for å knuse verden og ta makten."

"Arbeiderklasse, Løp fra World Economic Forum", advarte den kanadiske psykologiprofessoren Jordan Peterson.

Dette er ikke første gang World Economic Forums "Great Reset-agenda" har utløst tilbakeslag på sosiale medier. I fjor ble World Economic Forum fremstilt som "i utakt og tonedøv" etter at de hevdet at nedstengninger under covid-19-pandemien "forbedret byer i det stille" over hele kloden.

"Det var rekordlav luftforurensning og himmelen over byer var klar fra Asia til Amerika. Men i slutten av 2020 var den tilbake til før pandemiens nivåer", uttalte World Economic Forum i en video lagt ut på Twitter. "Karbonutslippene gikk ned med 7 prosent i fjor, men fallet vil ikke bremse klimaendringene med mindre vi låser utslippskuttene."

World Economic Forum slettet senere videoen og innrømmet at nedstengningene faktisk ikke forbedret byene, men kom ikke med en unnskyldning.

"Vi sletter denne tweeten. Nedstengninger er ikke en stille forbedring av byene i verden", heter det. "Men de er en viktig del av folkehelseresponsen på Covid-19", hevdet de videre.