Vietnams økonomi vokser mens bedrifter forlater Kina

Manufakturarbeidere produserer dresser for menn i en fabrikk i Hanoi i Vietnam den 24. Mai 2019. Foto: Manan Vatsyayana/AFP via Getty Images
18. september 2022

Vietnam rapporterte positive produksjons- og driftstall i løpet av hele juli, i følge ”Moody’s Analytics”. Landet hevet sin prognose for BNP til 8,5 prosent. Dette utgjorde den høyeste vekst-prognosen i Asia-Stillehavet.

Dette kommer samtidig med at Kina, rett i nord, har vist stadig flere tegn på økonomisk nedgang.

Til tross for en nedgang i Vietnams eksport i juli, var Moodys analyse optimistisk med hensyn til landets økonomiske utsikter på grunnlag av en signifikant fordel i forhold til Kinas usikre politikk, heter det i en rapport fra Moody den 15. august 2022.

Rapporten slo fast at usikkerheten til Det kinesiske kommunistpartiets (KKP’s) politikk hadde drevet utenlandske investeringer til Vietnam og andre sørøst-asiatiske land. Vietnam hadde også "rask forbedring i industriell produksjon og eksport-handel" takket være støtten de har fått ved utenlandske investeringer.

Ifølge Vietnams departement for planlegging og investeringer var den samlede kapitalen fra direkte utenlandske investeringer (FDI) fra januar til juli estimert til 11.57 milliarder dollar, en økning på 10,2 prosent på årsbasis, det høyeste beløpet av FDI i løpet av syv etterfølgende måneder i de siste fem årene.

Vietnams industrielle produksjon fortsatte å komme seg i juli og økte med 1,6 prosent, sammenlignet med forrige måned. Det var en oppgang på 11,2 prosent på årsbasis. I de første syv månedene av 2022 økte den industrielle produksjons-indeksen (IPI) med 8,8 prosent på årsbasis.

IPI er en månedlig økonomisk indikator som måler det virkelige resultatet i industri-produksjon, gruver, elektrisitets- og gass-industrier i forhold til et basisår, som er definert av Investopedia.

En sammenligning av tidligere data viste en rask bedring i Vietnams ulike industrier.

Vekstraten til IPI for de første syv månedene av 2018 og 2022 var på respektive 10,7 prosent, 9,4 prosent, 2,6 prosent, 7,6 prosent og 8,8 prosent. Tallene viser at Vietnams økonomi kom seg raskt fra COVID-19-pandemien fordi mye kapital flytter ut av Kina og inn i Vietnam.

Dataene som var frigitt fra Vietnams statistikk-kontor, viser en økende tiltro fra utenlandske investorer for utsikter til investeringer i landet. Den totale FDI'en for de første åtte månedene av 2022 var det en 10,5 prosents økning på årsbasis, mens IPI økte med 9,4 prosent fra det ene året til det andre.

For de syv første månedene i det inneværende år, økte IPI-verdiene i tillegg for enkelte produkter sterkt. For eksempel skjedde det en økning i produksjonen av manufaktur og elektrisk utstyr på henholdsvis 23,1 og 21 prosent. Samtidig økte farmasøytiske og botaniske produkter, samt medisinske kjemikalier med 20,1 prosent.

I første halvdel av 2022 vokste Vietnams BNP med 6,42 prosent. Det var høyere enn de 5,5 prosentene som ble anslått av landets statistiske byrå. De vietnamesiske myndighetenes mål i 2022 er 6 til 6,5 prosent vekst.

Beijings null-COVID-politikk

I mellomtiden har økonomien i Kina avtatt ytterligere i juli, fordi Beijings null-COVID-politikk har fortsatt å trekke mange nøkkel-industrier nedover.

I følge Det nasjonale statistiske byrået (NSB) er den totale inntjeningen til de industrielle selskapene over det nivået som var bestemt, på 4,89 billioner yuan (710 milliarder dollar), en nedgang fra år til år på 1,1 prosent.

Basert på NSB-data var det industrielle overskuddet i juli 2022 på 0,62 billioner yuan (90 milliarder dollar). Det er et fall på 25,3 prosents fra de 0,83 billioner yuan (120 milliarder dollar) i juni.

NSB definerer industribedrifter over en angitt størrelse til å være de som overskrider driftsinntekter fra hoved-aktiviteter med over 20 millioner yuan (3 millioner dollar). Det vil si at de overskrider den fastsatte, offisielle grensen til å bli definerte som en industriell bedrift.

Dataene viste at 25 av 41 industrisektorer i Kina, eller 61 prosent, oppga på årsbasis en nedgang i sin totale inntjening. Blant dem falt smelte- og prosessindustrien med 80,8 prosent på årsbasis. De forklarte det med svak etterspørsel på grunn av fallende eiendoms-marked.

Private selskaper og de med utenlandsk finansiering hadde også rapportert om negative vekst-rater i forhold til total fortjeneste. De falt med henholdsvis 7,1 og 14,5 prosent.

Kinas industrielle BNP-vekst var på 3,3 prosent for årets første halvdel, men bare 0,4 prosent i andre kvartal, noe som representerer en signifikant nedgang.