Svensk politiker: "En skam at dette fremdeles pågår"

Politikere og eksperter krever at statlig organhøsting stanses

Iscenesetting av hvordan KKP tar organer fra samvittighetsfanger. En rapport fra 2016 anslår at 30.000-100.000 organer tas hvert år. Foto: Susanne W Lamm
17. oktober 2021

Kinas omfattende organhøsting fra samvittighetsfanger genererer penger og er et verktøy i forfølgelser, ifølge en menneskerettighetsadvokat. Under en digital konferanse i september møttes eksperter og politikere med mål om å bekjempe og forebygge organhøsting.

Doctors Against Forced Organ Harvesting, Dafoh, var en av arrangørene av World Summit on Combating and Preventing Forced Organ Harvesting, med  mål om å bekjempe og forebygge tvungen organhøsting. Torsten Trey er lege og leder for Dafoh, en medisinsk-etisk ideell organisasjon.

"Tvungen organhøsting fra levende mennesker er en forkastelig skam for menneskeheten som er umulig å forestille seg. Aldri tidligere i historien har et autoritært regime forfulgt levende mennesker ved å drepe dem, med mål om å utrydde dem gjennom å etablere et selvgående, vinnings-system for organhøsting. (...) Dette burde være en hastesak for hele menneskeheten", sier han i en pressemelding.

I løpet av seks dager i september behandlet møtet ulike aspekter ved Det kinesiske kommunistpartiets (KKP) organhøsting. En av talerne var Ann-Sofie Alm (M), svensk riksdagsrepresentant og medlem i International Parliamentary Alliance on China, IPAC.

Hun forteller om det pågående folkemordet på uigurer og Falun Gong-utøvere.

"Denne skrekkelige forfølgelsen har pågått i flere tiår. Det er en skam at dette fortsatt skjer."

"Organer fra fanger som er ufrivillige donorer er gratis, og kan selges til veldig høye summer. I vesten er det mangel på transplantasjonsorganer, køene er livslange og mange er derfor villige til å betale svært store summer for et organ, for å overleve."

Hun forteller at det ikke er ventetid i Kina.

"Man kan til og med ringe til et sykehus og bestille et hjerte når det måtte passe, og som passer med dine reisetider. Er man villig til å betale ekstra, kan man få et ekstra vitalt organ, for eksempel et ferskt og friskt hjerte fra en Falun Dafa-utøver. Dette gjør meg vondt og dypt bedrøvet."

Vitneuttalelser

Ann-Sofie Alm forteller om vitneuttalelser i rapporten fra China Tribunal, et uavhengig tribunal  som har utredet organhøstingen i Kina. Man hørte uttalelsene til over 50 vitner, eksperter og granskere. I 2019 konkluderte de med "at Falun Gong har vært en kilde - trolig hovedkilden - til tvungen organhøsting, og at drap for organtransplantasjoner fortsatt pågår i Kina.

Falun Gong er en tradisjonell qigong-metode med en fredelig filosofi om å være sann og medfølende. Siden forfølgelsen startet i Kina i 1999, har hundretusenvis av utøvere blitt satt i fengsel, arbeidsleire og hjernevaskingssentre. Mange har blitt torturert og drept for å få dem til å frasi seg sin overbevisning, ifølge Falun Dafa Informationscenter.

Tribunalet kom også fram til at grupper som uigurer, tibetanere og kristne sannsynligvis også utsettes for dette.

Kirurger har vitnet om at fangene levde da de skulle skjære ut organene.

"Jeg har lest denne rapporten og jeg kommer aldri til å glemme, og jeg kommer aldri til å tie", sier Ann-Sofie Alm.

Samtidig ser hun at kunnskapen øker, og regjeringen, riksdagen, foretak og befolkningen i Sverige begynner å få opp øynene for hva som skjer i Kina.

"Sammen kan vi stanse denne illegale handelen med organer som skjer gjennom mord på samvittighetsfanger. Det er en skam at det fortsatt kan pågå."

"Jeg oppfordrer derfor EU og USA, og alle andre representanter og samfunn i den frie verden, til å stå opp for menneskerettigheter i Kina, og stanse den illegale, umenneskelige handelen av menneske-organer fra samvittighetsfanger i Kina."

Stortingspolitiker Ann-Sofie Alm (M) er en av flere svenske politikere som vil stanse den storstilte organhøstingen i Kina. Foto: Ella Kalogritsa

Møtet styrker det internasjonale nettverket mot organhøstingen.

"Det er mange mennesker med demokratisk makt, og mennesker som gjennom erfaring og kompetanse innen sitt felt har stor innflytelse, og som nå, gjennom denne konferansen, har fått kontakt. Det er en stor styrke å kunne agere mot disse forbrytelsene mot menneskerettighetene sammen", sier hun til Epoch Times.

"Dessuten er det svært mange mennesker over hele verden som har sett, lyttet og fått kunnskap om hvordan kommunistpartiet i Kina ikke skyr noen midler for å beholde makten."

Ann-Sofie Alm ønsker å se at den svenske regjeringen reagerer.

"Sveriges regjering bør løfte denne mange-milliardindustrien inn i EU og FN for å stanse den,  av svært mange grunner. Alt fra menneskerettigheter til sikkerhetsaspektene ved at Kinas kommunistparti anvender pengene for å nå sitt mål om verdensherredømme."

Hun løfter også fram viktigheten av at de ansvarlige stilles til ansvar.

"Sverige bør også legge fram krav om at de som har gjort seg skyldige i disse uhyggelige forbrytelsene stilles for retten og får sin rettmessige straff. Mine tanker går til alle ofrene og deres familier som har blitt berørt, de må få oppreising."

Organhøsting med doble formål

Menneskerettighetsadvokaten David Matas fra Canada, var blant de første uavhengige granskerne. Han er medforfatter av rapporten "Bloody Harvest" som ble utgitt i 2006. En av grunnene til at drap for organer har kunnet pågå, er at det tidligere ikke fantes lover i og utenfor Kina. Nå finnes det nye lover, selv om lovene i Kina har smutthull. Men dette er ikke det største problemet, mener Matas.

"Den kinesiske virkeligheten er at kommunistpartiet kontrollerer det juridiske systemet. Partiet bruker ikke loven for å straffeforfølge seg selv eller på noe vis hevne eller hindre sin oppførsel. I kommunist-Kina anvendes loven bare mot dem partiet ikke liker. Rettssikkerhet gjelder ikke i Kina. I stedet for rettssikkerhet gjelder partiets lov."

David Matas sier at massemord på samvittighetsfanger, for høsting av organene deres, er statlig organisert via fengselssystemet og sykehusene. Dette tjener to formål.

"Drapene eliminerer dem partiet ser som sine politiske fiender. Organhøsting spiller en stor rolle i finansieringen av helsevesenet. Organ handel i Kina er en forretningsvirksomhet verd flere milliarder dollar."

David Kilgour, David Matas og Ethan Gutman, utredere og forfattere av "Bloody Harvest/the Salughter: An update". Foto: Simon Gross

Selv medias rapportering om brudd på menneskerettigheter spiller en stor rolle, og journalister og forskere forteller om medienes selvsensur rundt organhøstingen i Kina. Italienske Marco Respinti,  journalist og ansvarlig utgiver av ”Bitter winter”, sier at KKP's propagandamaskineri er innrettet på feilinformasjon.

"En del journalister er KKP's medsammensvorne av ideologiske grunner, andre er det helt enkelt på grunn av at det er lettere å ikke stille spørsmål ved offisielle narrativ."

I stedet mener han at en god journalist selvfølgelig skal publisere sannheten, framlegge så mye bevis som mulig og ikke lure leserne. Når det gjelder Kina, bør journalister ikke svelge det offisielle narrativet om organtransplantasjoner i Kina, som sier at alle donasjoner er frivillige, når tallene ikke stemmer.

"Skjerpet makt"-modell

Chang Chin-Hwa, professor i journalistikk ved National Taiwan University, har studert medias rapportering av KKP's organhøsting. Hun nevner eksempelet med China Tribunals rapport.

"Dette er virkelig en stor hendelse når det gjelder menneskerettigheter, som fortjener medienes oppmerksomhet."

Bare èn avis skrev om rapporten, og i artikkelen fantes flere faktafeil. At rubrikken inneholdt ordene "henrettede fanger" sier hun er å gå KKP's ærend.

"For å skjule forbrytelsen med påtvunget organhøsting fra uskyldige mennesker, har KKP-tjenestemenn alltid sagt at de bare har høstet organer fra dødsdømte fanger, og at dette har opphørt og nå reguleres i henhold til internasjonale regler."

Ifølge tribunalet har ikke KKP kunnet bevise dette.

Chin-Hwa sier at heller ikke USA's medierapportering har vært tilfredsstillende. Flere eksempler viser at tausheten kan ha vært med hensikt.

"Ifølge mange Kina-eksperter og forskere, har KKP forsøkt å utøve kontroll verden over med den såkalte "skjerpet makt"-modellen."

Det handler om maktfordeling, å utøve økonomisk kontroll eller lokke med Kinas enorme marked. Modellen har vært fremgangsrik på alle områder, som teknologi, underholdningsindustrien og media.

"Derfor er alle medieforetak, som er koblet til det kinesiske markedet, muligens utsatt for KKP's autoritære kontroll."

Ifølge Jamestown Foundations rapport fra 2021, vil KKP øke sin påvirkning i verden blant annet gjennom reklamebilag i innflytelsesrike aviser, slik som Washington Post, Wall Street Journal og New York Times.

Ifølge USA's justisdepartement har Chinese Daily betalt over 11 millioner dollar til amerikanske aviser siden november 2016.

Chang Chin-Hwa sier at media skal granske makten og beskytte menneskers rettigheter i stedet for å være statsmaktens megafon.

"Men når det gjelder KKP's tvungne organhøsting, har de mislyktes i å fungere som vakthund."

 

FAKTA: ORGANHØSTING I KINA

Statlig finansiering av helsevesenet er betydelig redusert. Organtransplantasjoner er hovedkilden for finansieringen av helsevesenet.

Kina har ikke et fungerende system for organtransplantasjon. Det finnes en kulturell motvilje mot å donere organer.

Tradisjonelle kilder til organer, som henrettede fanger, donorer eller hjernedøde, kommer ikke i nærheten av det totale antallet organer for transplantasjon i Kina.

Prisen på en hornhinne: 30.000 dollar. Prisen for en nyre: 62.000 dollar. Prisen for et hjerte: 130.000-160.000 dollar.

Organmottakere har fortalt at informasjonen til pasienten er minimal og at militært personell utfører transplantasjonene både på militærsykehus og på sivile sykehus.

Sykehuspersonell i Kina bekreftet i telefonsamtaler med personer som lot som de var familiemedlemmer til noen som trengte et organ, at Falun Gong-utøvere var en kilde til organer.

Kilde: Boken "Bloody Harvest"  av Davis Matas og David Kilgour.