Serie: Sex, rusmidler og død i skolenes undervisning (del 38)

Artikkelserie: Hvordan kommunismens spøkelse styrer verden

Undervisning ved en skole i New York den 27. september 2021. Undervisningen har i økende grad blitt fylt med innhold som ikke har noe med faktisk undervisning å gjøre. Foto: Michael Locisano/Getty Images
5. februar 2023
AD

Denne delen fortsetter å undersøke hva som har hendt med vestlig undervisning i det siste hundreåret, med USA som eksempel. Marxistisk-influerte ideer har fylt undervisningen med en del saker som tidligere ikke ble ansett å høre hjemme der. Mye av det nye innholdet ser også ut til å ha en negativ innvirkning på skolebarn.

(Les del 37 - eller start med del 1)

I september 1990 viste den amerikanske tv-kanalen ABC et program som gjorde mange seere urolige. Det handlet om en skole som tok elevene med til et bårehus som en del av den nye "dødskunnskapen". Elevene fikk se og røre ved et lik.

I "dødskunnskap"-timene fikk elevene blant annet skrive sine egne gravskrifter, velge kister, "ordne" egen begravelse og skrive egne nekrologer. I et spørreskjema for "dødskunnskapen" fikk elevene følgende spørsmål:

"Hvordan kommer du til å dø?"

"Når kommer du til å dø?"

"Har du kjent noen som har dødd en grufull død?"

"Når sørget du sist? Var det med tårer eller stille smerte? Sørget du alene eller sammen med noen andre?"

"Tror du på et liv etter døden?"

Disse spørsmålene har ingenting å gjøre med skolens opplæring.

Hensikten er å undersøke elevenes livssyn, deres religiøse tro og deres personlighet. Noen spørsmål er ment å frembringe visse spesifikke reaksjoner og kan ha en negativ effekt på tenåringer.

Det sies at "dødskunnskap" kan hjelpe elevene med å skape en god innstilling til sin egen død.

Det vakte uro da tenåringer begikk selvmord etter å ha deltatt i denne undervisningen.

En tenåring som ble intervjuet av ABC News i 1990, fortalte om hvordan hun hadde planlagt sitt eget selvmord og at dødskunnskapen hadde fått døden til å virke glamorøs, "veldig spennende og veldig tiltalende". Det er naturligvis ikke noe vitenskapelig etablert sammenheng, men det er ikke vanskelig å forstå at foreldre i det minste blir redde når psykisk umodne skolebarn som eksponeres for denne slags informasjon om døden og selvmord, kan bli deprimerte og føle håpløshet og at det kan bidra til at de vil ta livet sitt.

Lære om rusmidler med tvilsom effekt

Et annet merkelig fenomen er et program for å forebygge stoffmisbruk som faktisk ser ut til å svekke elevenes evne til å avstå fra rusmidler. I 1976 gjorde professor Richard Blum ved Stanford universitet en fireårig studie som viste at deltakerne i det rusmisbruk-forebyggende skoleprogrammet "Decide" hadde dårligere evne til å avstå fra rusmidler enn kontrollgruppen som ikke gjennomgikk programmet.

Mellom 1978 og 1985 gjennomførte Stephen Jurs et forskningsprosjekt det han sammenlignet røyking og stoffmisbruk mellom elever som hadde gjennomgått programmet "Quest" med de som ikke hadde gjort det. Resultatet var at de som ikke hadde gjennomgått programmet, hadde samme eller mindre forekomst av røyking og stoffmisbruk.

Barn er veldig nysgjerrige, men er moralsk umodne. Ny og merkelig informasjon stimulerer nysgjerrigheten deres, men kan også føre dem til et mørkt sted. Denne typen læring har dessuten en tendens til å sløve elevene og få dem til å tenke på vold, pornografi, redsel og moralsk dekadens som om dette bare er normale deler av livet.

Pornografisk seksualkunnskap

Sex har tradisjonelt sett vært et tabubelagt tema i både øst og vest. I begge sfærene har tradisjonen sagt at sex bare skal finne sted innen ekteskapet. All annen seksuell virksomhet blir sett på som promiskuøs og syndig og blir ansett å bryte de moralske verdiene som kommer fra det guddommelige. Ifølge dette synet skal sex ikke skilles ut fra ekteskapet og er ikke noe et velfungerende samfunn skal diskutere offentlig.

I det tradisjonelle samfunnet lærte man bare ungdommen anatomi, og man så ikke noe behov for den seksualkunnskapen vi har i dag.

Den moderne seksualkunnskapen ble introdusert av Georg Lukács, en av grunnleggerne av Frankfurterskolens sosiale teorier og filosofi.

Den moderne seksualkunnskapen ble introdusert av Georg Lukács, en av grunnleggerne av Frankfurterskolens sosiale teorier og filosofi. Målet hans var å fullstendig kullkaste de tradisjonelle vestlige verdiene. I 1919 var Lukács folkekommissær for utdanning og kultur i det kortvarige ungarske bolsjevikregimet.

Han utviklet en radikal seksualundervisning som lærte elevene om fri kjærlighet og hvor "gammeldags" ekteskapet var

I USA publiserte Alfred Kinsey, finansiert av Rockefeller Foundation, sin bestselgende Kinsey Reports på slutten av 1940-tallet og begynnelsen av 1950-tallet. I sin forskning, som senere falt i vanære, brukte han pedofile for å utføre seksuelle eksperimenter på barn. Hans idé om at barn er "seksuelle individer" fra fødselen og dermed må utdannes i alle slags seksuelle aktiviteter, er grunnlaget for moderne seksualundervisning.

1960-tallets seksuelle revolusjon utslettet de tradisjonelle, vestlige verdier rundt sex.

Kjønnssykdommer og tenåringsgraviditeter skjøt i været. Under disse omstendighetene ønsket de å løse disse sosiale problemene gjennom seksualkunnskap. Men utdanningssystemet hadde allerede beveget seg bort fra de tradisjonelle, moralske verdiene og behandlet dermed sex som noe helt adskilt fra ekteskapet. De la vekt på sikker sex (for å forebygge sykdommer og graviditeter), helt på linje med Lukács sin modell for seksualtunnskap gjennom å ignorere alle moralske aspekter ved sex.

Unge mennesker lærte om homoseksualitet, promiskuitet og sex utenfor ekteskapet, noe som normaliserte en atferd som tidligere ble ansett som uakseptabel.

Den yngre generasjonen henga seg på det de mener er "frihet", men som faktisk leder bort fra den tradisjonelle moralen som ansees som guddommelig påbudt.

Denne typen seksualkunnskap som begynner tidlig i grunnskolen, har ødelagt grunnen for de tradisjonelle familieverdiene, det individuelle ansvaret, kjærlighet, kyskhet, skamfølelse, selvkontroll, lojalitet og mye annet.

Deweys "Learning by doing"-prinsipp har betimelig blitt snappet opp av marxister innen utdanningssystemet. I seksualprogrammet "Focus on Kids" som ble lagt fram av de amerikanske folkehelsemyndighetene (CDC), anbefalte at lærere organiserer "kondomkonkurranser" der elevene setter kondom på et sexleketøy og etterpå tar den av.

Margaret Sanger, grunnlegger av Planned Parenthood, leverer mye av seksualundervisnings-opplegget til USA's skoler og er også aktiv i andre land. Foto: Hulton Archive/Getty Images

Den raskeste vinner

Et annet program som ble anbefalt av CDC, er ”Planned Parenthood” og andre organisasjoner med undervisningsopplegg som heter ”Vær stolt! Vær ansvarlig!” I dette programmet skal elevene spille rollespill, for eksempel to kvinnelige elever som diskuterer sikrere sex (denne elevsentrerte undervisningen er, som tidligere nevnt, også en progressiv idé).  Læreren skal be elevene brainstorme rundt ulike spørsmål om intime kontakter mellom seksualpartnere. De fleste som har tradisjonelle verdier, har problemer med å ikke se spor av barnepornografi i denne typen undervisning.

Planned Parenthood, som er programmets hovedforkjemper, er USA's største leverandør av seksualundervisningsopplegg og bøker om emnet, og de har avdelinger i 12 andre land.

Planned Parenthood driver også med spørsmål i forhold til abortrettigheter. Gruppen het tidligere ”American Birth Control League” og grunnleggeren, Margaret Sanger, var en progressiv sosialist som holdt Sovjetunionen høyt under Stalin og reiste dit personlig for å vise sin respekt. Hun var også en sterk talsperson for seksuell frigjøring.

Hun har blant annet sagt at utroskapssaker "virkelig setter meg fri". Hun mente at kvinner har rett til å bli enslige mødre, og hun skrev til sitt 16-årige barnebarn om samleie: "tre ganger om dagen er passe".

Planned Parenthoods grunnlegger, Margaret Sanger, var en progressiv sosialist som holdt Sovjetunionen høyt under Stalin.

En amerikansk lærebok i seksualundervisning heter ”Perfectly Normal” og er oversatt til 30 språk og ble solgt i over en million eksemplarer over hele verden. I den er det et hundretall tegninger av nakne kropper som viser ulike bevegelser og følelser tilknyttet onani mellom både hetero- og homofile par. Det er også informasjon om ulike prevensjonsmidler og abort. Forfatteren mener at barn har rett til å vite alt dette. Bokens hovedtema er at ulik seksuell oppførsel er "normal" og at man ikke skal moralisere over dem.

I en vanlig amerikansk bok om seksualundervisning for elever i videregående skole står det at noen religioner anser at sex utenfor ekteskapet er syndig, men at "du må selv bestemme hvor viktig dette budskapet er for deg". Med andre ord er alle verdier relative, og det overlates helt til elevene selv å bestemme hva som er rett og galt.

I dag har offentlig finansierte amerikanske skoler i grunnen to ulike typer seksualundervisning. Den ene, som diskuteres ovenfor og som markedsføres kraftfullt av ulike utdanningsorganisasjoner, er den komplette læreplanen i seksualundervisning. Den inneholder instruksjoner i ulik seksuell atferd, prevensjonsmidler, forebygging av kjønnssykdommer og annet. Den andre typen seksualundervisning lærer helt enkelt de unge elevene å kontrollere sine seksuelle lyster. De diskuterer ikke prevensjon og oppmuntrer til å vente med sex til etter ekteskapet.

Samfunnsmoralen om sex har uten tvil beveget seg langt bort fra det tradisjonelle, trosbaserte synet. Media og internett svømmer over av pornografisk innhold som er fritt tilgjengelig for barn. I dagens utdanningsklima som domineres av ateisme, følger de fleste offentlig-finansierte skolene prinsippene om "verdinøytralitet" og lærer dermed ikke barna noe om hva som er rett og galt etter tradisjonelle moralprinsipper.

Seksualundervisning er et hett tema i dagens samfunn. Det er mange ulike debatter i ulike sektorer om spørsmål som sikker sex, tenåringsgraviditet og kjønnssykdommer.

Skoler som lærer ut ulik seksuell atferd til tenåringer, vil bare øke mengden sex utenfor ekteskapet. Selv om det ikke var tenåringsgraviditet eller kjønnssykdommer, er det helt i orden at tenåringer lever promiskuøse liv? Den dekadente holdningen til sex dominerer i dag som et resultat av kommunismens anstrengelser for å ødelegge den menneskelige moralen.

Les del 39.

Dette er et bearbeidet utdrag av artikkelserien «How The Specter of Communism Is Ruling Our World», skrevet av et redaksjonelt team i den kinesiske utgaven av The Epoch Times.

Ad i artikkel – AdSense
AD