Rapport: Hat-kriminalitet mot kristne i Europa har økt med 70 prosent

Ifølge en ny rapport har hat-kriminalitet mot kristne økt med 70 prosent fra 2019 til 2020. Foto: Pixabay
19. desember 2021

Hat-kriminalitet mot kristne i Europa har økt med 70 prosent mellom 2019 og 2020. Situasjonen er verst i Frankrike og Tyskland - men også Sverige er utsatt. Dette viser en ny rapport fra organisasjonen Observatory on Intolerance and Discrimination against Christians (OIDAC).

I rapporten, som ble presentert i Wien i forbindelse med Den internasjonale menneskerettighetsdagen, løfter man fram landene Frankrike, Tyskland, Sverige, Storbritannia og Spania som særlig utsatte i Europa.  Ifølge forfatterne er det fremfor alt sekulær intoleranse og islamsk undertrykkelse kristne rammes av.

"Fenomenet kommer blant annet til uttrykk gjennom vandalisme - antireligiøst motiverte angrep mot kirker og kristne bygg - og antikristen hatkriminalitet mot enkeltpersoner. Dette skjer også gjennom at grunnleggende rettigheter som ytringsfrihet, religionsfrihet, samvittighetsfrihet, avtalefrihet og foreldres rettigheter gradvis begrenses eller settes spørsmålstegn ved", sier Madeleine Enzlberger, daglig leder i OIDAC, i en pressemelding.

I avsnittet om Sverige løfter man fram flere eksempler der kristne utsettes for hat-kriminalitet eller intoleranse. Blant annet mener man at samvittighetsfriheten krenkes i landet, eksempelvis da to kristne kvinner mistet jobben etter at de vegret seg mot å utføre en abort.

Et annet eksempel; en 15-årig gutt ble oppfordret til å ta av et kors han hadde rundt halsen under en skolefotografering ettersom det kunne være støtende for andre elever, samtidig var det tillatt for elever å bære andre religiøse symboler. Rektor tok siden avstand fra hendelsen og sa at fotografen hadde gjort en feil.

Videre løfter man fram at mange kristne konvertitter opplever det som vanskelig å utøve troen sin åpenlyst da de risikerer trusler eller vold, blant annet i byer som Stockholm, Vexjø, Landskrona, Sødertelje, Malmø og Gøteborg.

Ifølge rapportforfatterne har også konvertitter fra islam til kristendommen blitt "utsatt for vold, dødstrusler, seksuelle overgrep og sosial utfrysning" av flyktninger og migranter.

Organisasjonen OSCE (Organization for Security and Co-operation in Europe) sin siste rapport fra november viser at antallet hendelser relatert til hat-kriminalitet mot kristne økte fra 595 i 2019 til 980 i fjor. Dette handler blant annet om hendelser som mordbranner, overfall på prester og vandalisering av kirker.

Kontakt journalisten: [email protected]