Professor: Vaksinerte personer har en "relevant rolle" i spredning av Covid-19

En farmasøyt gjør klar en boostervaksine mot covid-19 i San Rafael, California. 1. oktober 2021. Foto: Justin Sullivan/Getty Images
28. november 2021

En forskningsartikkel publisert i The Lancet som er skrevet av en tysk professor, hevder at myndighetenes stigmatisering av uvaksinerte ikke er "berettiget" fordi fullvaksinerte spiller en «relevant rolle» i overføring av Covid-19.

«I USA og Tyskland har embetsmenn på høyt nivå brukt betegnelsen «de uvaksinertes pandemi», noe som tyder på at personer som har blitt vaksinert, ikke har relevans i Covid-19-epidemiologien», skrev professor Gunter Kampf ved institutt for hygiene og miljømedisin (Institute of Hygiene and Environmental Medicine) ved Universitetet i Greifswald i Tyskland.

Ved å bruke uttrykket: «kan ha ansporet en vitenskapsmann til å hevde at uvaksinerte er en trussel mot de som er vaksinert mot Covid-19...», hevder Kampf at dette synet er altfor enkelt.

Selv om han konkluderte med at personer som er vaksinert, har en lavere risiko for alvorlig sykdom, utgjør de fortsatt en relevant del av covid-19-pandemien.

De siste månedene har toppolitikere over hele verden, inkludert i den føderale regjeringen, hevdet at koronapandemien primært drives av uvaksinerte. Noen land med høye vaksinasjonsrater, inkludert Irland, har imidlertid sett betydelig økning av Covid-19 de siste dagene.

I USA har frasen blitt anvendt av føderale tjenestemenn side om side med vaksinemandater. President Joe Biden erklærte den 8. september at USA opplever «de uvaksinertes pandemi» mens han kunngjorde omfattende vaksineregler for private virksomheter med 100 eller flere arbeidere, føderale entreprenører, arbeidere og for de fleste innen helsevesenet.

Nå er det derimot «økende bevis for at vaksinerte fortsetter å spille en relevant rolle i overføring» av Covid-19, sykdommen som er forårsaket av KKP-viruset (Det kinesiske kommunistpartiet-viruset), skrev Kampf i sin artikkel datert 20. november.

For å begrunne påstandene henviste Kampf til en studie fra juli som antyder at av 469 nye tilfeller av Covid-19 som ble oppdaget i Massachusetts i juli, var 74 prosent av disse tilfellene blant delvis eller fullvaksinerte. 79 prosent av disse var også symptomatiske.

"I Tyskland var 55,4 prosent av Covid-19-tilfellene fullvaksinerte pasienter i alderen 60 år eller eldre, og denne andelen øker hver uke", fortsatte han og henviste til en annen studie.

Det er rapportert om nye tilfeller i et utbrudd på 380 personer i Munster der 22 prosent var fullvaksinerte eller var blitt friske etter covid-19 og som hadde vært på en nattklubb, sa han og henviste til en tysk studie.

"Både USA og Tyskland har skapt negative erfaringer gjennom å stigmatisere deler av befolkningen for sin hudfarge eller religion", konkluderte han, muligens med henvisning til Holocaust og den nordamerikanske slavehandelen.

"Jeg oppfordrer embetsmenn og vitenskapsmenn på høyt nivå til å stoppe den urettmessige stigmatiseringen av uvaksinerte som består av våre pasienter, kolleger og andre medborgere, og til å gjøre en ekstra innsats for å bringe samfunnet sammen."