Pentagon presser på for et modernisert stridsledelsessystem i USAs Indo-Stillehavs region

Admiral John C. Aquilino (t.v.), øverstkommanderende for USAs Indo-Stillehavskommando (INDOPACOM), ser på videoer av kinesiske strukturer og bygninger om bord på et amerikansk P-8A Poseidon rekognoseringsfly som flyr ved Spratlys-øygruppen i Sør-Kinahavet. Den 20. mars 2022. Foto: Aaron Favila/AP Photo
9. juni 2024
AD

Pentagon har lenge lansert konseptet Joint All-Domain Command and Control (CJADC2) og dets avgjørende rolle i moderne krigføring. Det er imidlertid fortsatt ikke anslått når dette kan bli en realitet for det amerikanske militæret. USAs Indo-Stillehavskommando er fast bestemt på å fremskynde CJADC2-systemet i Indo-Stillehavsregionen først, i lys av en potensiell konflikt med Kina.

Den 1. mai ledet visepresidenten for Joint Chiefs of Staff, admiral Christopher Grady, en dialog om maritim sikkerhet i regi av Center for Strategic and International Studies (CSIS) og U.S. Naval Institute, der man diskuterte implementeringen av felles krigføringskonsepter og en rekke andre spørsmål.

Admiral Grady sa at Pentagon jobber aktivt for å gjøre CJADC2 til en realitet for forsvarsdepartementet, og at det nye systemet vil forbedre det amerikanske militærets integrerte kapasitet betydelig.

Forbedrer kampberedskapen

CJADC2-systemet er et omfattende Pentagon-prosjekt som knytter sammen ulike forsvarsgrener og innhenter kritisk etterretning fra hele verden for å skape et felles stridsledelsessystem. Det er et enhetlig nettverk som drives av kunstig intelligens, og det presenterer planer og handlingsalternativer for de relevante beslutningstakerne.

For øyeblikket er ikke USAs Indo-Pacific kommando klar til å trene og bruke styrker under CJADC2-systemet i en potensiell konflikt med Kina. Admiral John Aquilino, øverstkommanderende for Indo-Stillehavs-kommandoen mellom 2021 og 2024, håper å kunne sette sammen en Standing Combined Joint Task Force som er i stand til å operere i CJADC2-miljøet før han går av. En (SCJTF) refererer vanligvis til en midlertidig sammensatt multinasjonal styrke som består av flere avdelinger.

Admiral Aquilino mangler imidlertid et fullt funksjonelt CJADC2-system som ville gjort det mulig for SCJTF-kommandanter å effektivt kommandere og kontrollere alle styrkene sine mot cyberangrep fra motstandere i elektroniske krigføringsmiljøer. Dette betyr at det amerikanske militæret for øyeblikket ikke er i stand til å gjennomføre fellesoperasjoner på alle domener i pågående regionale konflikter. USA har et pressende behov for å endre denne situasjonen, særlig ettersom trusselen fra det kinesiske regimet i regionen fortsetter å vokse.

Det amerikanske militæret mener at den beste måten å forberede og utplassere CJADC2 i kamp på, er å gi Indo-Stillehavs-kommandoen fullmakt til å lede utviklingen av CJADC2-systemet. Dette er fordi Indo-Stillehavskommandoen står i fremste rekke når det gjelder å konfrontere det kinesiske kommunistpartiet (KKP), og står overfor de mest umiddelbare og realistiske kampbehovene.

Forsvarsdepartementets informasjonsnettverk og kommandosystemer for oppdrag finnes allerede internt i hver forsvarsgren. Men det er ennå ikke et sømløst samspill mellom alle forsvarsgrenene, slik det er i CJADC2-systemet. Med andre ord mangler det nåværende systemet fortsatt effektivitet.

Fremtidens militære kapasiteter

Et komplett CJADC2-system er så komplekst at det nesten er umulig å få til. For eksempel krever avfyring av en haubits flere trinn, inkludert målobservasjon, orientering, sikting, avfyring og bekreftelse av ødeleggelse. På samme måte har Hæren, Marinen og Luftforsvaret etablert sine egne kommando- og kontrollsystemer for slagmarken, hver med sine egne unike krav og tilsvarende komplekse problemer som må løses.

CJADC2 har som mål å knytte sammen alle forsvarsgrener, inkludert Hæren, Marinen, Luftforsvaret og Romforsvaret, til et enhetlig stridsledelsessystem. Dette systemet kan etablere den mest direkte drapskjeden på tvers av land, sjø, luft, rom og cyberspace i løpet av sekunder. Hvis for eksempel en rekognoseringssatellitt fra romvåpenet oppdager et verdifullt, tidssensitivt mål, blir en angrepsplan umiddelbart generert gjennom kunstig intelligens og godkjent av relevante beslutningstakere.

Dette gjør det mulig for SCJTF-kommandanter og deres underlagte enheter å etablere en dynamisk fellesoperativ kommando i sanntid. Det gir omfattende situasjonsforståelse av alle alliertes og fienders posisjoner, kampstatus og aktiviteter.

I en potensiell konflikt som involverer flere regionale partnere, slik som Taiwan, er CJADC2-systemet nesten uten tvil det mest ettertraktede for det amerikanske militæret. Det er imidlertid nesten ufattelig komplekst å skape et slikt intelligent kommando- og kontrollsystem som sømløst kan kobles sammen på tvers av land, tjenester og domener.

Admiral John C. Aquilino discusses U.S.-China strategic competition at Paley Center for Media in New York City on May 23, 2023. (Samira Bouaou/The Epoch Times)
Admiral John C. Aquilino diskuterer den strategiske konkurransen mellom USA og Kina på Paley Center for Media i New York City. Den 23. mai 2023. Foto: Samira Bouaou/The Epoch Times

Teknologiske fremskritt og utfordringer

Det tok halvannet år bare å integrere tjenester og kommunikasjonssystemer for å oppnå informasjonsflyt og deling mellom multinasjonale stridsplattformer og kommandosystemer.

Pentagon og Hæren gjør fremskritt i arbeidet med å utvikle et kortsiktig, funksjonelt CJADC2-system som kan støtte en rekke mindre fellesoppdrag i sanntid.

Admiral Aquilino avslørte i sitt vitnemål under høringen i Senatets forsvarskomité i mars at marinen vil teste en prototype av det nye systemet i praksis.

«Jeg skal lage en prototype - om du vil - som skal demonstreres i den neste store øvelsen i år, for å se hvor vi står, hva vi gjør, om det er riktig og om det er skalerbart», sa han.

Så langt har verken Pentagon eller Indo-Pacific Command gitt noen tidsramme for når CJADC2-systemet skal tas i bruk i kamp. Vi kan forvente at det sannsynligvis først vil dukke opp i Indo-Stillehavsregionen, og det vil sannsynligvis ikke ta flere år, men ha en mye kortere tidsramme.

Michael Zhuang bidro til denne rapporten.

Synspunkter i denne artikkelen er forfatterens mening og samstemmer ikke nødvendigvis med synet til Epoch Times.

Ad i artikkel – AdSense
AD