Ny studie: Antibiotika gir økt risiko for kreft i tykktarmen

Man bør være forsiktig med bruk av antibiotika først og fremst for å forhindre  at bakterier utvikler resistens, men en ny studie viser at antibiotika også kan øke risikoen for fremtidig tykktarmskreft. Foto: Pixabay 
24. oktober 2021
AD

Det er en klar sammenheng mellom å ta antibiotika og  økt risiko for tykktarmskreft i løpet av de neste fem til ti årene. Antibiotika påvirker bakteriefloraen i tarmen, noe som trolig kan være årsak til økt risiko for kreft. Dette viser en ny studie.

Etter en studie av 40 000 kreftpasienter kan forskere ved Umeå universitet nå slå fast at det finnes en tydelig forbindelse mellom inntak av antibiotika og en forhøyet risiko for å utvikle kreft i tykktarmen.

Forhøyet risiko etter fem år

Forskerne kunne se at både menn og kvinner som har brukt antibiotika i mer enn seks måneder totalt, hadde 17 prosent økt risiko for å få kreft i den høyre delen av tykktarmen, dit maten når først etter tynntarmen, sammenliknet med personer som ikke har fått antibiotika.

"Resultatene understreker at det finnes flere grunner til å være restriktiv med antibiotika. Antibiotikabehandling er i mange tilfeller nødvendig og livreddende, men ved mindre alvorlige plager som kan forventes å bli bra igjen, bør man likevel være forsiktig", sier Sophia Harlid, kreftforsker ved Umeå universitet, i en pressemelding.

Studien viser at man kunne se en forhøyet risiko for tykktarmskreft fem til ti år etter antibiotikabruken. Risikoøkningen var størst for dem som hadde brukt mest antibiotika, men selv en enkelt antibiotikakur ga en mindre, men statistisk sikker, økning av kreftrisikoen.

"Ingen grunn til uro"

For bedre å forstå hva det er med antibiotika som gir økt risiko, studerte forskerne også et bakteriedrepende legemiddel mot urinveisinfeksjoner som ikke er antibiotika og som ikke påvirker tarmfloraen. Det ble ikke funnet forskjeller i hyppigheten av tykktarmskreft hos de som brukte legemiddelet, noe som tyder på at det nettopp er effekten av antibiotika i tarmfloraen som øker risikoen for kreft, skriver forskerne.

"Det er absolutt ingen grunn til uro bare fordi man har tatt antibiotika. Risikoøkningen er moderat og den absolutte risikoen for individet påvirkes ganske lite", sier Sophia Harlid.

Studien er et registerstudie der forskerne har studert 40 000 personer med kreft i tykktarmen eller endetarmen, i perioden 2010-2016. De er blitt sammenliknet med en kontrollgruppe på 200 000 matchende kreftfrie individer i totalbefolkningen. Informasjonen om personenes antibiotikabruk er hentet fra legemiddelregisteret fra 2005-2016.

Den svenske studien bekrefter stort sett resultatene fra en tidligere, noe mindre, britisk studie.

Ad i artikkel – AdSense
AD