Nær 2.000 Falun Gong-utøvere har blitt trakassert eller arrestert de siste månedene i Kina

Falun Gong-utøvere deltar i en parade i Flushing i New York den 18. april 2021 for å markere at det er 22 år siden den fredelige appellen til 10.000 Falun Gong-utøvere ble arrangert den 25. april i Beijing. Foto: Samira Bouaou/The Epoch Times
28. november 2021

Kinesisk politi har trakassert eller arrestert nær 2.000 Falun Gong-utøvere de siste to månedene ifølge Minghui.org som er en USA-basert webside som dokumenterer det kinesiske kommunistregimets forfølgelse av Falun Gong.

Blant de 1.963 personene ble 764 arrestert og 1.199 trakassert. Noen ble utsatt for husundersøkelse, hjernevask, økonomisk utpressing og tvungne blodprøver.

Falun Gong, også kjent som Falun Dafa, er en gammel, kinesiske, åndelig praksis som har de tre kjerneprinsippene sannhet, medfølelse og toleranse sammen med fem rolige øvelser. Etter at metoden kom ut i offentligheten i 1992, ble det fram til 1999 mellom 70 og 100 millioner utøvere. Da ble praksisen fordømt av det kinesiske regimet som vurderte populariteten som en trussel og lanserte en landsomfattende forfølgelseskampanje for å utrydde dem.

Det kinesiske kommunistpartiet (KKP) fortsetter å skremme, skade og fengsle Falun Gong-utøvere for deres overbevisning.

Den 10. oktober arresterte politiet i Shanghai Falun Gong-utøver Xu Yongqing, som er ekspert innen elektronikk, på jernbanestasjonen i byen Longquan i Kinas østre Zhejiang-provins. Offiserene rettferdiggjorde arrestasjonen fordi Xu hadde en Falun Gong-bok i vesken, ifølge Minghui. Dagen etter ble han overført til et lokalt interneringssenter.

Før arrestasjonen ble Xu tvunget til å flytte tre ganger det året på grunn av kontinuerlige overvåkning og trakassering.

I 2017 ble senioringeniøren dømt til to års fengsel for sin overbevisning og sonte dommen i Hongzehu fengsel i naboprovinsen fram til 28. november 2019.

Et annet tilfelle er forfølgelsen av Zhou Ailin som er fra Wuhan i Hubei-provinsen. Politiet arresterte henne den 29. september på grunn av tilknytning til Falun Gong. Det var hennes niende arrestasjon siden KKP begynte sin undertrykking av metoden i juli 1999. Seks politioffiserer fra Qiaokou distriktskontor overførte henne til et indoktrineringssenter i landsbyen Etouwan.

Det var da 196 utøvere på 65 år eller eldre ved indoktrineringssenteret.

Flere sivilkledde politi undersøkte den 24. september huset til Zhou Weiqun på 85 i byen Changsha. Politiet viste ingen tillatelse, men foretok en grundig ransaking og konfiskerte mer enn 40 Falun Gong-bøker. De tok ham med til Juzizhou politistasjon der de tvangsinnhentet personlige opplysninger, inkludert fingeravtrykk og blodprøver. Imidlertid mislyktes forsøket deres på å overføre ham til et lokalt interneringssenter fordi sentermyndighetene vurderte aldersrisikoen og avviste politiets anmodning.

Dessuten ble minst en av Falun Gong-utøverne i interneringssenteret forfulgt til døde de siste to månedene, ifølge Minghui.no. Su Yunxia som var 67 år og var fra Daowai distrikt i nordøstre Kinas Heilongjiang-provins, døde i et kvinnefengsel den 4. september 2021, to dager før hennes fem år lange dom var ferdig.