Mening: KKPs skjulte rolle i Pro-Hamas protester

Politiet i aksjon for å bryte opp en pro-palestinsk protest ved University of California–Irvine i Irvine, California. Den 15. mai 2024. Foto: Rudy Blalock/The Epoch Times
26. mai 2024
AD

Siden krigen mellom Israel og Hamas brøt ut, har den vestlige verden vært splittet, til og med til det ytterste, i synet på hvordan krisen i Midtøsten skal løses. Denne splittelsen skyldes spredningen av venstre-ekstrem tenkning i vestlige samfunn, samt det kinesiske kommunistpartiets (KKPs) skjulte manipulasjon.

Sammenstøt mellom leirene til venstre- og høyresiden

Under de omfattende pro-palestinske demonstrasjonene over hele USA utspilte det seg en interessant og dramatisk scene: fremveksten av en ensom helt, Mosab Hassan Yousef, kjent som "Hamas' sønn".

Mosab ble født i 1978 i Ramallah og er eldste sønn av sjeik Hassan Yousef, en av grunnleggerne av terrororganisasjonen Hamas. Mosab var først involvert i Hamas, men endret syn under sitt opphold i israelsk fengsel da han ble vitne til Hamas' brutalitet, noe som førte til at han ble informant for Shin Bet, Israels interne sikkerhetstjeneste. I 2004 konverterte han til kristendommen, og i 2008 tok han offentlig avstand fra Hamas, noe som førte til at han ble utestengt fra familien sin. Mosab søkte om politisk asyl i USA i 2007, og etter først å ha fått avslag, ble han innvilget asyl i 2010 etter vitneutsagn fra sin tidligere Shin Bet-veileder.

Han ble offentlig kjent i begynnelsen av 2010, da han ga ut sine memoarer, Son of Hamas.

Denne gangen, midt i den utbredte pro-Hamas-stemningen, sto Mosab frem og snakket om Hamas' terrorforbrytelser til offentligheten på TV og på nett. I en rekke debatter med Hamas-aktivister gikk Mosab konsekvent seirende ut av debattene, og etterlot sine motstandere målløse. Mange av de mest engasjerte og høylytte radikalistene i offentligheten viser seg å være uvitende om israelsk-palestinsk historie og naive i sitt syn på terrororganisasjonen Hamas når de blir konfronterte med Mosab.

KKPs skygge

En viktig årsak til at amerikansk politi til slutt grep inn for å rydde leirene som var okkupert av demonstranter på universitetscampusene, er at protestbevegelsen har gått fra å støtte Palestina til å støtte Hamas. Støtte til Palestina kan fra et relativt tolerant perspektiv tolkes som en oppfordring til fred, mens støtte til Hamas blir sett på som støtte til et antisemittisk folkemord og en terrororganisasjon. Følgelig kan ikke den amerikanske regjeringen forholde seg passiv.

Et kritisk spørsmål melder seg: Hvordan skjedde skiftet fra støtte til Palestina til støtte til Hamas, og fra et krav om fred til støtte til terrorisme? Hvem er drivkreftene bak dette skiftet?

Lignende historier

Network Contagion Research Institute (NCRI), en New Jersey-basert organisasjon som spesialiserer seg på å undersøke falske rykter og desinformasjon på Internett, offentliggjorde i mai en rapport som indikerer at en gruppe knyttet til KKP har spilt en viktig rolle i de omfattende pro-palestinske protestene i USA.

Rapporten, med tittelen "Contagious Disruption: How CCP Influence and Radical Ideologies Threaten Critical Infrastructure and Campuses Across the United States", hevder at KKP infiltrerer det amerikanske samfunnet gjennom prokommunistiske organisasjoner i Vesten for å oppnå sin lumske hensikt om å forstyrre det amerikanske samfunnet.

Organisasjonen "Shut It Down for Palestine" (SID4P) har blitt identifisert som en av hovedorganisatorene bak de pro-palestinske protestene rundt om i USA. Denne gruppen har vært involvert i koordineringen av en rekke demonstrasjoner, blant annet på universitetsområder og protester som har forstyrret ulike offentlige rom og arrangementer.

NCRI har funnet ut at de offisielle arrangørene av SID4P inkluderer syv grupper: The People's Forum, ANSWER Coalition (Act Now to Stop War and End Racism), International People's Assembly (IPA), Al-Awda NY, National Students for Justice in Palestine (NSJP), Palestinian Youth Movement (PYM) og Palestinian American Community Center NJ (PACC).

Ifølge Free Beacon er The People's Forums virksomhet i stor grad muliggjort av en donasjon på 12 millioner dollar fra Goldman Sachs' veldedighetsavdeling. Kilden til disse pengene er sannsynligvis Neville Roy Singham, en kommunist som "lenge har beundret maoismen". Hans kone, Jodie Evans, er leder for aktivistgruppen Code Pink, en pro-KKP-gruppe som har hyllet Kina som "en forsvarer av de undertrykte og en modell for økonomisk vekst uten slaveri eller krig".

I en tweet fra desember 2021 benektet The People's Forum at finansieringen kom fra "svarte penger", og skrev at "for noen år siden møtte vi Roy Singham, en marxistisk kamerat som solgte selskapet sitt og donerte mesteparten av formuen sin til ideelle organisasjoner som fokuserer på politisk utdanning, kultur og internasjonalisme".

I mars 2021 rapporterte statlige kinesiske medier om et strategisk partnerskap mellom School of Communication ved East China Normal University og det Shanghai-baserte kultur- og kommunikasjonsselskapet Maku Group. Maku Groups nettside viste unge mennesker som samlet seg på Singhams kontor, med et bilde av KKPs leder Xi Jinping i bakgrunnen og et rødt banner med teksten "Follow the Party Forever".

Singham har også grunnlagt nyhetsbrevet Dongsheng News, som fremmer prokommunistisk retorikk på fremmedspråk.

I august 2023 sendte den amerikanske senatoren Marco Rubio et brev til det amerikanske justisdepartementet der han ba om en etterforskning av amerikanske venstreorienterte aktivistgrupper knyttet til et internasjonalt finansieringsnettverk for det kinesiske kommunistpartiet.

"Jeg skriver for å uttrykke min bekymring over visse venstre-ekstreme organisasjoner som angivelig er knyttet til det kinesiske kommunistpartiet (KKP) og som opererer ustraffet i USA", skrev han. "Det ser ut til at organisasjoner knyttet til Neville Roy Singham, en amerikansk statsborger, har mottatt instrukser fra KKP".

Rapporten avslører også at SID4P siden november i fjor har organisert og deltatt i nesten ukentlige direkteaksjoner som gjentatte ganger har forstyrret den offentlige orden og kritisk infrastruktur, noe som har resultert i en rekke arrestasjoner for ordensforstyrrelser.

Tidslinjen over hendelsene tyder på at disse protestene har eskalert over tid:

9. november 2023: trafikken ble stengt i Midtown Manhattan av pro-palestinske demonstranter; 9. november 2023: pro-palestinske aktivister med bannere og slagord stengte Blackrock HQ på Manhattan; 17. november, 2023: demonstranter stormet nyhetskorpset Fox' hovedkvarter; 24. november 2023: pro-palestinske aktivister stormet utenfor Macy's i New York; 8. desember 2023: pro-palestinske demonstranter mobiliserte for å stenge Wall Street; 26. desember 2023: pro-palestinske demonstranter blokkerte veiene til flyplassene JFK og LAX; 8. januar 2024: demonstranter blokkerte trafikken på Brooklyn Bridge, Manhattan Bridge og Holland Tunnel; 2. mars 2024: Global day med direkte aksjoner for Rafah; 28. mars 2024: forstyrrelse av Det demokratiske partiets innsamlingsarrangement i New York; 30. mars 2024: Forstyrrelser og arrestasjoner over hele landet på Land Day; 15. april 2024: generalstreik organisert av SID4P på Global Day of Direct Action; 17. april 2024: SID4P sluttet seg til demonstrasjonen utenfor campus i tilknytning til Columbia University Gaza Solidarity Encampment.

Til stor hjelp for KKP

I mer enn et tiår har KKPs offisielle og halvoffisielle tenketanker diskutert det beste tidspunktet for å gjenforene Taiwan med makt. I sine offentlige artikler har de hevdet at tiden er moden for KKP til å ta over Taiwan når det samtidig pågår militære konflikter i tre regioner i verden. De tre konfliktområdene er Russlands konflikt med NATO, Israels konflikt med muslimske land i Midtøsten og Nord-Koreas konflikt med Sør-Korea i Nordøst-Asia.

Siden Hamas' terrorangrep i oktober i fjor har ulike anti-israelske og pro-KKP-orienterte krefter dukket opp nesten samtidig i Vesten og forstyrret de vestlige samfunnenes normale funksjon. Er alle disse aktivitetene igangsatt uavhengig av hverandre, eller er det snakk om globalt koordinerte aksjoner? Hva er formålet?

Verdens befolkning bør innse at det internasjonale samfunnet i dag har nådd et punkt der det kreves en enorm innsats for å forsvare freden og beskytte friheten.

Synspunktene som kommer til uttrykk i denne artikkelen er forfatterens egne meninger og gjenspeiler ikke nødvendigvis synspunktene til The Epoch Times.

Ad i artikkel – AdSense
AD