Liz Truss ønsker å lette på innvandringsreglene for å stimulere økonomien

Storbritannias statsminister Liz Truss. Foto: Daniel Leal/AFP via Getty Images
2. oktober 2022

Den nyutnevnte britiske statsministeren Liz Truss planlegger å lette på reglene for arbeidsinnvandring, samt redusere skattene for å få fart på den britiske økonomien.

Statsministeren forventes å utvide regjeringens mangelliste for å hjelpe bedrifter med å fylle ledige stillinger ved å rekruttere utenlandsk arbeidskraft med mindre byråkrati.

Truss har blitt møtt med krav fra industrien om at flere arbeidsinnvandrere må få visum for å komme til Storbritannia.

The Sun melder at regjeringen planlegger å lette på reglene for arbeidsinnvandring.

”Vi må gjøre tiltak slik at vi har den rette kompetansen som økonomien, inkludert distriktsøkonomien, trenger for å stimulere til vekst”, sier en kilde i regjeringen til avisen.

”Det vil bety at antall ansatte øker på noen områder og reduseres på andre. Som statsministeren har redegjort for, ønsker vi også at folk som er arbeidsløse, kommer tilbake i arbeid.”

Ifølge The Guardian har bedrifter, spesielt innen hotell- og restaurantbransjen, vært frustrert over visumsystemet for kvalifisert arbeidskraft. Systemet har begrenset dem fra å kunne ansette personell.

Nylig ga regjeringen ut en rapport som advarer om at mangel på arbeidskraft har alvorlig innvirkning på mat- og landbrukssektoren.

I løpet av kampanjen for det konservative partiet lovet Liz Truss at hun skulle ta for seg mangel på arbeidskraft innen landbrukssektoren.

Kontakt journalisten: [email protected]