KKP strammer til nettsensuren før partikongressen

Folk spiller dataspill på en internettkafe i Fuyang i Anhui Provinsen, Kina den 20. august 2018. Foto: Reuters/Stringer
18. september 2022

Det kinesiske kommunistpartiet (KKP) har ytterligere økt sin ideologiske kontroll i forkant av den 20. partikongressen. Regimets internett-administrasjon kunngjorde den 2. september at de ville starte en tre måneder lang spesialkampanje for å slå ned på "internett-rykter".

Internett-administrasjonen sa i en uttalelse at kampanjen skulle rette seg mot "rykter" om store politiske møter, viktig politikk, regimets helter og martyrer, samfunnet, økonomien, naturkatastrofer og så videre. De som legger ut på nettet og videresender "ryktene", vil bli svartelistet. De sosiale mediekontoer kan bli suspendert på ubestemt tid, ifølge myndighetene.

Kinas internett er allerede tungt sensurert av KKP, og all informasjon som avviker fra partiets offisielle retorikk, blir filtrert. Kontrollen er ikke bare rettet mot informasjon om Kina, men også om internasjonale saker.

Ifølge data som er frigjort av internett-administrasjonen den 19. august, ble mer enn 22 millioner tilfeller av "illegal" informasjon på nettet slettet i fjor, og 1,34 milliarder kontorer ble suspendert. Dette tilsvarer i gjennomsnitt at hver kinesiske borger er blitt utestengt på nettet en gang.

Brudd på ytringsfriheten

Den New York-baserte nyhets-kommentatoren, Li Linyi, kunne fortelle til The Epoch Times at det alltid er skjulte motiver bak KKP’s kampanjer.

"Når man ser på tidspunktet for kampanjen, er det tydelig for KKP’s kommende 20. partikongress i oktober", sa Li. "De må bli kvitt ryktene om KKP-lederne og personell-endringer før møtet for å rense den negative informasjonen som avslører historien og systemet til KKP.  Med KKP’s ord er det for å sikre "politisk sikkerhet". Men myndighetene føler at det ikke kan sies direkte, så de fant en grunn som høres riktig ut for å kunngjøre handlingen for offentligheten. Faktisk er alt som KKP gjør, å opprettholde makten."

Epoch Times Photo
En tom gate i Chengdu, Sichuanprovinsen, Kina, mens provinshovedstaden er stengt ned under COVID-19 den 2. september 2022. Foto: CFOTO/Future via Getty Images

Noen få dager i forkant av internett-administrasjonens kunngjøring, hadde en kinesisk internettbruker et innlegg på nettsiden sin. Nettsiden kalles "Tropical Rainforest". Internettbrukeren advarte om den mulige nedstengningen av Chengdu, som er en by med 21 millioner innbyggere. Han ble arrestert og internert i 15 dager for "ryktespredning". Men bare to dager senere ble imidlertid Chengdu virkelig nedstengt, den 1. september.

Li sa at den nylige nedstengningen av “Tropical Rainforest” kan ha vært relatert til regimets nye anti-ryktekampanje på nettet.

"Denne nettbrukeren avslørte den interne beslutningen til KKP", sa han. "Selv om det senere ble bekreftet å være korrekt, ble han likevel arrestert straks det kom ut på nettet. Dette viser at KKP er svært redde for at borgernes ytringsfrihet skal påvirke den "politiske stabiliteten". Konsekvensen av KKP’s undertrykkelse er imidlertid at samfunnet blir en trykkoker i forhold til offentlig misnøye, og det er ingen annen måte å ventilere på. Straks en stor hendelse skjer, vil presset brytes ut og komme tilbake til KKP. Det vil bli mer ødeleggende for KKP da".

Shi Zangshan som er Kina-ekspert, sa at gjennom KKP’s historie og hver gang en slik storstilt "anti-rykte"-kampanje har dukket opp, var det i en tid der partiet opplevde en svært ustabil politisk situasjon og en stor hendelse skulle skje.

"Fra KKP kom til makten har myndighetene tvunget sine avgjørelser på mer enn en milliard mennesker, uten noe åpenhet", sa Shi. "KKP’s topp-krets har skapt en mengde rykter fordi de trenger det for å lure folket. De faktiske ryktene kommer fra KKP og stammer fra KKP’s diktatur."

Xu Jian bidro til rapporten.

Ad i artikkel – AdSense
AD