Kinas verste kapitalflukt på mange år forverrer yuan-situasjonen

Hovedkvarteret til “People's Bank of China” (PBOC), sentralbanken i Beijing, den 13. desember 2021. Foto: Andrea Verdelli/Bloomberg via Getty Images
5. november 2023
AD

Kina sliter med den største kapitalflukten på mange år. Dette vekker bekymring fordi Beijing utøver ytterligere press på yuanen, som allerede er under press på grunn av et økende avkastnings-gap mellom Kina og USA, men også økende bekymring rundt krisen i Midtøsten.

Goldman Sachs' foretrukne indikator for valutatransaksjoner publisert den 20. oktober viste at kapitalutstrømningen fra Kina økte til 75 milliarder dollar i september, det høyeste, månedlige beløpet siden 2016, sammenlignet med 42 milliarder dollar i august. Dette økte til tross for mindre utstrømning gjennom kanalen for utenlandske portefølje-investeringer, la han til.

"Netto-salget av aksjer og obligasjoner fra utenlandske investorer avtok, men brukskontoen viste nettoutstrømning i september, som følge av økte utstrømninger innen tjenestehandel, lavere inntekter fra varehandel og høyere utstrømninger av inntekter og overføringer" heter det i Goldman Sachs' notat som ble lest av Epoch Times.

Ifølge Goldman Sachs’s "Stock Connect" var utstrømmingen 12 milliarder dollar sammenlignet med 22 milliarder dollar utstrømming i august. I september kjøpte utlendinger for 2 milliarder i innenlandske obligasjoner, en reversering av de to foregående månedenes salg.

Den massive kapitalutstrømningen førte til at yuan overskred sin daglige handelsgrense. På valutamarkedet i Shanghai middagstid nylig ble "onshore spot yuan" handlet til omtrent 7,32 mot amerikanske dollar. Ved samme dags slutt var den kinesiske valutaen imidlertid 1,93 prosent svakere, nesten nær den tillatte 2-prosentgrensen. Dette skjedde mens "Folkets Bank of China" (PBOC) opprettholdt den offisielle valutakursen på 7,18 per amerikansk dollar "med en betydelig finansieringsskjevhet".

"Denne vedvarende svakheten i den kinesiske yuanen kan tilskrives flere faktorer", sa Sugandha Sachdeva, administrerende direktør og sjefstrateg i det London-baserte "Acme Investment Advisors", til Epoch Times.

For det første har styrken til den amerikanske dollaren, støttet av landets robuste, økonomiske data, vært en nøkkeldriver. I mellomtiden er de andre driverne de geopolitiske spenningene i Midtøsten og en vedvarende, økende avkastning i amerikanske statsobligasjoner, som nå har vært på topp i lang tid.

Mer enn 1.400 mennesker ble drept og 4.834 såret i Israel da Hamas gjennomførte et overraskelsesangrep mot Israel den 7. oktober. Hamas tok også over 200 gisler, inkludert amerikanske borgere og andre utlendinger.

Som gjengjeldelse har Israel rettet sine luftangrep mot Hamas-mål i Gaza og innført fullstendig beleiring, kuttet tilførsel på mat, vann og drivstoff som de frivillig hadde levert Gaza før 7. oktober-angrepet, inntil Hamas frigjør alle gislene.

"Disse faktorene tiltrekker seg investorer som søker sikkerhet til U.S.-dollaren som utøver et nedadgående press på yuan", sa hun.

Ifølge Reuters økte spredning mellom 10 års statsrenter i USA og Kina til mer enn 226 basispunkter nylig, det største gapet på mer enn tjue år.

"I tillegg har bekymringer rundt den kinesiske eiendomssektoren et avtagende overskudd på driftsbalansen og den ulike pengepolitikken til de amerikanske og kinesiske sentralbankene bidratt til svekkelse av yuanen", sa Sachdeva, som alle "har skapt et utfordrende miljø for valutaen.»

Til tross for et stort handelsoverskudd viste Kinas driftsbalanse en netto utstrømning måned-til-måned, "til tross for det høye handelsoverskuddet", ifølge Goldman Sachs data. Nettoinngangen i september var 15 milliarder dollar; lavere enn de 26 milliarder i august.

Tilsvarende økte handelsunderskuddet på tjenester til 15 milliarder dollar fra 14 milliarder dollar i august, mens inntekts- og overføringskontoen viste utstrømninger på 7 milliarder dollar i september, raskere enn utstrømningene på 5 milliarder dollar i august, ifølge Goldman Sachs' sin valutastrøm-rapport.

Vaklende økonomi

Kapitalflukten kommer også i en tid hvor Beijing risikerer å ikke nå sitt vekstmål på 5 prosent for året på grunn av en svak økonomi. De siste dataene fra "National Bureau of Statistics" (NBS) avslørte at veksten i verdens nest største økonomi avtok til 4,9 prosent i juli-september-perioden; ned fra 6,3 prosent i forrige kvartal.

NBS advarte også om at den eksterne situasjonen ble "mer kompleks og alvorlig" og at den innenlandske etterspørselen fremdeles var utilstrekkelig.

Etter nesten tre år med "null-COVID"-restriksjoner, åpnet Kina økonomien sin sent i 2022, noe som ga et umiddelbart løft tidlig i år fordi mange strømmet til butikker og spisesteder.

Imidlertid stanset det post-pandemiske rushet plutselig kort tid etter og tidligere enn forventet, som analytikere spådde at veksten sannsynligvis ville falle til 4,5 prosent i 2023.

Ifølge data utgitt nylig av "China Central Depository & Clearing Co" reduserte utenlandske fond sine beholdninger av kinesiske statsobligasjoner med 13,5 milliarder yuan (omtrent 1,85 milliarder dollar) i september. Hele gjeldsbeholdningen deres falt til 2,07 billioner yuan; det laveste siden mars 2021.

Utarming av Kinas valutakurs (FX) hadde også en negativ innvirkning. Ifølge Goldman Sachs' analyse, falt den offisielle valutareserven (som ble offentliggjort tidligere i måneden) til 3.115 milliarder dollar i september fra 3.160 milliarder dollar i august.

"Etter våre estimater ville valutakurseffektene ha redusert valutareservene med 28 milliarder dollar i september. Etter justeringer ble valutareservene imidlertid redusert med 17 milliarder dollar i august. De kraftige endringene i amerikanske obligasjonsrenter reduserte sannsynligvis også valutareservene", viste rapporten.

Støtter yuan

Kinesiske regulatorer prøver å snakke opp yuanen.

Forrige helg uttalte for eksempel PBOC-sjefen Pan Gongsheng at Kina vil minimere risikospredning i aksje-, obligasjons- og valutamarkeder, samtidig som de vil garantere stabilitet i finansmarkedet.

I tillegg la Goldman Sachs til at Kinas sentralbank opprettholder også en styrkende skjevhet i den daglige kursen for yuan mot dollar og har holdt den amerikanske yuan-kursen rundt 7,30 i de siste halvannen månedene.

"Som svar på Kinas utfordringer, er det forventet at PBOC vil intensivere sine forsøk på å stabilisere yuanen og hindre et uorganisert verdifall i det utenlandske vekslemarkedet" sa Sachdeva.

Likevel sier analytikere at med betydelig kapitalutstrømning, med en nedgang på over 5,5 prosent mot dollaren og som en av de dårligst presterende valutaene i Asia i år, vil yuanen sannsynligvis fortsette å svekke seg mot dollaren de neste månedene.

"Vi anser at området fra 7,40 yuan til 7,50 yuan per dollar representerer et betydelig støttenivå for valutaen. Bare hvis denne støtten brytes, kan vi oppleve en betydelig nedgang", sa Sachdeva.

Goldman Sachs sa at de vil opprettholde sin prognose ved slutten av året på 7,30 yuan per dollar på grunnlag av Beijings innsats for å begrense valutaens fall.

Samlet sett konkluderte Sachdeva med at PBOC’s tiltak og markedets-dynamikk vil spille en avgjørende rolle i å bestemme fremtidig retning for yuan.

Ad i artikkel – AdSense
AD