Kinas økonomiske selvmord: “Null-COVID”

Nyhets-analyse

Et oversiktsbilde av et boligområde ved andre trinn av nedstengningen i pandemien i Jing'an distriktet i Shanghai i Kina den 5. april 2022. Foto: Hector Retamal/AFP via Getty Images
8. mai 2022

Den kinesiske lederen Xi Jinping har vært helt klar på at han vil opprettholde en "null-COVID"-politikk, selv om den ødelegger Kinas økonomi.

I løpet av den første uken i april 2022 har omtrent 75 prosent av Kinas 100 største byer som står for over halvdelen av bruttoen av landets hjemlige produkter, innført COVID-19-restriksjoner. Shanghais nedstengning er blitt mest publisert. Jilin som er et hovedsenter for handel og jordbruk, ble også utsatt for harde restriksjoner. I mars opplevde Shenzhen som har mange manufakturfabrikker, et midlertidig opphør av produksjon og nesten all økonomisk aktivitet i en uke.

Med stengte skoler og reiserestriksjoner innført i Guangdong, som har titalls millioner innbyggere, kan enda en nedstengning med alvorlige konsekvenser for internasjonal handel inntreffe.

I begynnelsen av 2022 satte myndighetene allerede det laveste BNP-målet på flere tiår. Det var på 5.5 prosent. Med krigen i Ukraina og Det kinesiske kommunistpartiets (KKP’s) avhengighet av "null-COVID"-politikk, går økonomien nå enda tregere.

«Caixin/Markit services purchasing managers’» indeks (PMI) som er et mål for generell økonomisk aktivitet, falt til 42 i mars fra 50,2 i februar. En Caixin indeks på mindre enn 50, betyr at økonomien er i nedgang.

For å sette den økonomiske skaden i Shanghai i perspektiv genererer dette finansielle knutepunktet 3.8 prosent av landets BNP og 10,4 prosent av handelen. Mange multinasjonale selskaper har sitt regionale hovedkvarter i Shanghai og 70.000 utenlands-eide selskaper ligger her.

Shanghais havn er den største i verden med et volum fire ganger større enn havnen i Los Angeles. Den står for 16.7 prosent av Kinas skipstransport.

Som et resultat av COVID-tiltak er kostnadene for kontainere for eksport fem ganger høyere enn før, og prisene for flyfrakt er doblet i forhold til hva de var før pandemien. Nedstengninger forårsaker også overbelastning i havnene.

Per 11. april har antall kontainer-skip som venter utenfor kysten på Shanghai, økt med 15 prosent siden mars i år. Mangel på havne-arbeidere forsinker behandling av dokumenter for lossing og lastebiler klarer ikke å frakte varer til fabrikkene. Konsekvensen er at havnen har opplevd sin første trafikknedgang siden 2020.

Containere ved Yangshan Deep-Water Port i Shanghai 19. oktober 2020. Foto: Aly Song/Reuters

Over hele landet forårsaker restriksjoner for lastebilsjåfører, som masse-testing og kravet om å vise negative COVID-resultater ved diverse sjekkpunkter, stopp i distribusjonssystemet, mangel på varer og stopp i produksjonen.

I løpet av den første uken i april falt tallene for all frakt av gods med omtrent 25 prosent. Passasjertrafikken via tog har gått ned til 30 prosent. Billettprisene på fly har også gått kraftig ned fordi færre har mulighet til å reise. «The International Energy Agency» (IEA) hadde forventet at Kinas forbruk av flybensin ville vokse med 10.000 tønner per dag. Etterspørselen etter flybensin forventes imidlertid å falle med 3,5 prosent sammenlignet med i fjor.

Metallprodusenter har kuttet i produksjonen på grunn av manglende evne til å få skipsfrakt for både råmaterialer og ferdige produkter. En «Shanghai Metals Market»-undersøkelse fant ut at 6 av 12 produksjonsanlegg for kobberstaver i Shanghais naboprovinser hadde stoppet eller planlagt å stoppe produksjonen. Som en konsekvens av dette er innkjøp av råmateriale synkende. I mars sank innkjøp av jernmalm som brukes til å lage stål og til konstruksjon, ned med 14,5 prosent.

Med restriksjoner på både transport, konstruksjon og produksjon, sank råvareimporten med 14 prosent fra det ene året til det andre, og import av naturgass nådde et lavmål som man ikke har sett siden 2020.

Teknologiselskaper var allerede hemmet av mangel på råmaterialer, og verre ble det med myndighetenes regulerte nedstengning. Etter som de ekstreme nedstengningene kom, avsluttet mange firmaer produksjonen. Blant dem var “Semiconductor Manufacturing International Corp.”, “Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.” og iPhone-produsenten “Foxconn Technology Group”. Per 13. april 2022 hadde 30 taiwanske selskaper, inkludert Pegatron Corp og Macbook-produsenten Quanta Computer Inc. stoppet sin virksomhet.

Andre teknologiske selskaper hadde tatt i bruk et «lukket boble»-system for ansatte. Dette kan gjøre dem i stand til å starte produksjonen igjen. De vil likevel fremdeles ha problemer med skipstransport, landtransport og overbelastning i havnene.

Sammenlignet med tallene fra februar 2022 gikk personbilsalget i mars ned med 10,9 prosent. Shanghais Tesla-fabrikk har vært lukket siden 28. mars 2022, mens Volkswagen AG og den kinesiske EV-produsenten Nio Inc. stoppet produksjonen midlertidig i april. Produsenten av bildeler, Robert Bosch GmbH (vanligvis kjent som Bosch), stengte også to av sine fabrikker i april.

En Volkswagen-butikk i et kjøpesenter sentralt i Shanghai den 26.april 2021. Foto: Costfoto/Future Publishing via Getty Images

Innenlands-salg av gravemaskiner, et proxy-mål for sunnhet i bygningsindustrien, sank med nesten 64 prosent i mars 2022 i forhold til i fjor.

Boligsalget falt med 53 prosent i mars måned sammenlignet med salget i 2021.

Samtidig med at beboere under nedstengningen strever med å finne mat, har prisen på friske grønnsaker steget med mer enn 17 prosent på landsbasis. Data fra «The National Bureau of Statistics» viste at bøndene i nordøst der mye av Kinas mat kommer fra, ble på grunn av COVID-restriksjonene hindret i å pløye åkrene og så i jorden. Dette kan bare forsterke matmangelen det kommende året.

Både forbrukernes tillit og innkjøp har gått ned. Bloomberg anslår at detaljsalget sank med 3 prosent i mars sammenlignet med 2021. Samtidig som Beijing planlegger å injisere økonomisk stimulanse, blir effektiviteten begrenset hvis folk ikke er villige til å bruke penger.

Goldman Sachs spår en vekst på bare 4.5 prosent BNP inneværende år, men det tallet forutsetter at nedstengningene vil ta slutt på et tidspunkt.

Xi er fast bestemt på at han vil holde seg til null-COVID-politikken og gjøre det til topp prioritet. Alle provinsene har fått beskjed om å sette i stand karantene-leirer fordi nedstengningene kan bli utvidet.

Innvirkning på andre land

Kinas import gikk ned med 0,1 prosent i mars. Det regnes som en indikator på at ting går tregere. Dette betyr at dersom importen går ned nå, vil eksporten falle senere. En nedgang i import har direkte virkning på Kinas handelspartnere.

USA’s eksport til Kina har allerede falt med 11,6 prosent. Selv etter alt snakket de siste to årene om å få flere ulike tilførselskjeder, er mange amerikanske selskaper fremdeles avhengige av Kina. Etter hvert som Kinas eksport minker, vil USA oppleve forstyrrelser i forsyningskjeden.

Kinas indeks for kostnaden på produksjonen i mars 2022 har nå steget til 8,3 prosent. Inflasjon som er avhengig av fabrikker og kostnader på varer ved fabrikkene, er forventet å stige enda mer. Dette presser prisene på varer til konsumentene i USA opp.

Inflasjonen i USA er den høyeste på 40 år og situasjonen i Kina kommer bare til å gjøre ting verre.

Synspunkter i denne artikkelen er forfatterens mening og samstemmer ikke nødvendigvis med synet til Epoch Times.