Kina frir til afrikanske ledere

Afrikanske land er urolige

Kinas utenriksminister Qin Gang og Moussa Faki, leder av Den afrikanske unionens (AU) kommisjon, møttes i Addis Abeba i Etiopia den 11. januar. Foto: Amanuel sileshi/AFP via Getty Images
5. mars 2023
AD

Kinas nyutnevnte utenriksminister Qin Gang besøkte nylig flere land i Afrika. Dette vakte nye bekymringer for at Det kinesiske kommunistpartiet forsøker å erstatte USA som den fremste, utenlandske partneren på kontinentet.

Qin Gang gjennomførte en turné i fem land i Afrika (Etiopia, Angola, Benin, Gabon og Egypt) den 9. – 16. januar, mindre enn to uker etter utnevnelsen.

President Xi Jinpings betrodde medhjelper, som er kjent for sin "harde tone" mot Vesten, poengterte at Afrika må få en sterkere stemme i FN's sikkerhetsråd og andre internasjonale organer.

"Afrika skal være en plattform for internasjonalt samarbeid og ikke en arena for konkurranse mellom store land", sa Qin ved innvielsen av det Kina-finansierte hovedkontoret til Det afrikanske senteret for forebygging og sykdomskontroll i Etiopias hovedstad, Addis Abeba.

"I flere ti-år har vi kjempet for en reform av det internasjonale systemet som helhet, særlig nå med tanke på FN's sikkerhetsråd", sa han.

Kinas utenriksminister Qin Gang holder pressekonferanse i Det arabiske forbundets hovedkvarter i Kairo i Egypt den 15. januar. En av grunnene til at den nyutnevnte utenriksministeren dro til Afrika så raskt, er trolig at mye av infrastrukturen som Kina har bygger der, har vist seg å være dårlig og at båndene til Afrika må styrkes. Foto: AFP via Getty Images

Afrika er den største regionale komponenten i Kinas kontroversielle Belte- og vei-initiativ (Belt og Road Initiativ, BRI), på en billion dollar, for å transformere global handel. Programmet har likevel blitt møtt med motreaksjoner fra afrikanske ledere som raser over at det skaper en uholdbar gjeldsproblematikk, samtidig som det slavebinder Afrikas innbyggere.

Enda verre er det at mange av Kinas BRI-infrastrukturprosjekter har vist seg å være heftet med konstruksjonsfeil.

Ugandas el-selskap rapporterte nylig at de har påvist 584 konstruksjonsfeil i Isimba, et kinesisk-bygget vannkraftverk på 183 megawatt. De anklager "China International Water and Electric Corporation" for å ha unnlatt å bygge den flytende lensen som skulle beskytte demningen mot vannplanter og rusk, noe som lett kan tette igjen turbiner og føre til strømbrudd.

I Angola klager innbyggerne i det store boligprosjektet Kilamba Kiaxi over sprukne vegger, mugne tak og manglende infrastruktur, knapt ti år etter at de flyttet inn.

Disse synlige sprekkene som nå har blitt kjennetegn på Kinas globale megaprosjekt i Afrika og andre steder i verden, førte til at det hastet med Kinas utenriksminister sin siste Afrika-reise, mener Frank Gaffney, visedirektør for den Beijing-kritiske organisasjonen "Committee on the Present Danger, China" (CPDC).

Gaffney, som også er direktør for "Save the Persecuted Christians" og administrerende styreleder for "Center for Security Policy", sier til Epoch Times i et web-intervju at Kina er "fast bestemt på å fullbyrde koloniseringen av Afrika".

"Kina føler faktisk ikke noe annet enn forakt for Afrikas folk. Kina er virkelig et utmerket eksempel på rasisme, så til de grader, at de kan bygge disse tingene (BRI) som viser seg å være dårlig bygget, feilkonstruert og ikke værbestandig. Det vil bare ytterligere forverre skadene som BRI har forårsaket", sier han.

"Min største frykt er at kineserne, lenge etter at det har vist seg at jernbanenettene, broene, havnene eller flyplassene ikke er bygget tilfredsstillende eller er godt gjennomtenkte, likevel vil etablert seg som en dominerende makt i disse landene. Sannsynligheten for å komme ut av denne dominansen, vil være svært liten."

Kinas utenriksminister Qin Gang ønskes velkommen av Gabons kollega, Michael Moussa Adamo, på Libreville internasjonale lufthavn i Gabon den 11. januar. Foto: Steve Jordan/AFP via Getty Images

Å motvirke Kinas globale dominans vil kreve to ting, ifølge Gaffney.

Det første beror på om de berørte afrikanske landene fortsetter å tolerere kinesisk kolonidominans.

Det andre avhenger om kineserne fortsetter å ha tilgang på de amerikanske kapitalmarkedene som, ifølge Gaffney, muliggjør finansieringen av BRI-programmet.

"Hvis disse pengene slutter å strømme til Kina, tror jeg at det vil bli mye vanskeligere for dem å komme med disse tilsynelatende attraktive tilbudene om kredittlån til nasjoner som enda ikke har gitt etter for invitasjonen til å delta i denne kolonibyggingen fra Kinas side", sier Gaffney.

Han uttrykker uro over at Kinas BRI er utformet for både "kommersielle og militære formål".

"Kineserne er fokusert på å skaffe seg strategiske eiendommer for å få tilgang på strategiske ressurser eller strategisk territorium der de kan utøve sin makt", sier han til Epoch Times.

"Alt dette er gunstig for Kina, men ikke så mye for de aktuelle nasjonene det er snakk om eller for Afrika."

Men med tiden, tror Gaffney, kommer BRI til å "smuldre opp", hvis bare USA slutter å hjelpe til med å gi garantier.

"Og forhåpentligvis kommer USA, sammen med andre vestlige landene, til å tilby folk i Afrika et alternativ, uten de svært tyngende vilkårene som følger med det kinesiske BRI-programmet."

Alt dette er til gagn for Kina, men ikke så mye for de aktuelle nasjonene eller for Afrika.

- Frank Gaffney, nestleder for "Committee on the Present Danger, China" (CPDC)

Under besøket i Etiopia signerte Qin en avtale om delvis å ettergi landets gjeld. Han erklærte at Kina er klar til å hjelpe og støtte folk i Etiopia etter konflikten i Tigray og oppfordret det internasjonale samfunnet å øke den humanitære bistanden til landet.

Han besøkte også Den afrikanske unionens hovedkvarter i Addis Abeba der han besvarte påstandene om at Kina skaper "gjeldsfelle" i Afrika. Han sa at det er et falskt bilde som med hensikt legges på samarbeidet mellom Kina og afrikanske stater.

Møtet i Benin og Gabon signaliserte håp om å utvide Kinas BRI-infrastruktur fra Øst-Afrika, der den hovedsakelig er konsentrert, til Vest-Afrika.

Under besøket i Egypt diskuterte utenriksminister Qin bilaterale forbindelser på ulike områder av gjensidig interesse med president Abdel Fattah al-Sisi, Det arabiske forbundets generalsekretær Ahmed Aboul-Gheit og med den egyptiske kollegaen, Sameh Shoukry.

Qin gratulerte Angola da han besøkte landet, med landets aktive mekling i spørsmål som berørte regionale uroligheter.

Afrika står overfor økonomisk konkurranse fra Europa, Kina og USA.

Benins president, Patrice Talon, tar imot Kinas utenriksminister, Qin Gang, i Cotonou den 13. januar. Foto: Yanick Folly/AFP via Getty Images

Kina har kjempet for å konkurrere om innflytelsen med USA som i januar inviterte ledere fra 49 afrikanske land, og med tidligere kolonimakter, som Storbritannia og Frankrike.

I fjor signerte EU en utviklingspakke på 170 milliarder dollar med Den afrikanske unionen, og det ble sett på som en stor innsats for å motvirke Kinas økende innflytelse i Afrika. Kina har derimot vært Afrikas største handelspartner i mer enn ti år.

Kinas innflytelse vil forbli sterk i Afrika i overskuelig tid fordi landet har investert så mye tid, engasjement og penger der og fordi de har involvert en rekke afrikanske, viktige personer på ulike måter, ifølge Joshua Meservey som er forskningsstipendiat for Afrika ved den amerikanske, konservative tankesmien "Heritage Foundation".

Men en del afrikanske land har blitt "urolige" over hvor avhengige de har blitt av Beijing og prøver nå å utvide sine partnerskap, sier Meservey til Epoch Times.

"Det vil trolig komme en bølge av innstilte betalinger på lån fra Kina eller krav om gjeldsnedskrivning og omgjøring av gjeld til Kina fra Afrika", sier han.

"Til forskjell fra USA og andre, er Beijing ikke villig til å gjøre store nedskrivninger. Hvis de driver harde forhandlinger med afrikanske stater som har vendt seg til gjeldsnedskrivninger, kan det skade kinesisk innflytelse på kontinentet."

Meservey sier at den kinesiske regjeringen nå er "mindre opptatt" av afrikanske naturressurser enn tidligere.

"De er nå fokusert på visse nøkkelmineraler, som kobolt. Det de nok likevel er mest interessert i, er å fortsatt sikre afrikanske lands stabile støtte til kinesiske utenrikspolitiske mål, noe som er av enorm betydning for at Beijing skal kunne oppnå sine strategiske interesser innen for eksempel FN", sier han.

Gaffney fra den Beijing-kritiske organisasjonen, sier at den kommunistiske nasjonens "ubegrensede krigføring" mot USA har skjedd fordi USA lenge har støttet Beijing.

"Med denne ekstraordinære finansieringen (mellom 3.000 og 6.000 milliarder dollar) som har blitt overført fra amerikanske investorer og kapitalmarkeder til kinesiske bedrifter, inklusive noen som er direkte involvert i å true oss, gjør man det mulig å hjelpe KKP til å slavebinde sitt eget folk og arbeide for å slavebinde resten av verden også", sier Gaffney.

Han kritiserte den nåværende administrasjonen for å være "dypt kompromittert", noe som gjør president Joe Biden til "en kontrollert ressurs for KKP".

"Så det hjelper kanskje med å forklare hvordan vi kom under denne kontrollen. Hvorfor gjør vi det ikke spesielt bra mot Kina? Hvorfor lar vi dem slå oss i praktisk talt alle konkurranser, inklusive de økonomiske?" spør han seg selv.

"Men jeg er fremdeles overbevist om at vi kan få orden på tingene våre."

Han forklarer at USA er en "mye mer pålitelig og hederlig partner for folk i Afrika spesielt, men også andre steder i verden, enn kommunistene, marxistene og tyrannene i Russland og Kina".

Ad i artikkel – AdSense
AD