Julens mirakler om generøsitet: «Ære St. Nicholas fra Bari»

Tanker: Hvilken tradisjonell kunst berører hjertet mitt?

En detalj fra «Æren til St. Nicholas fra Bari». 1653 av Mattia Preti. Olje på lerret. Capodimonte museer og gallerier, Napoli, Italia Foto: Offentlig eie
8. januar 2023
AD

Hver jul blir vi bombardert med bilder av en mann som vi kaller julenissen med langt, hvitt skjegg, røde klær og som raust bringer leker til barn som er snille. Men hvem er denne beskytteren formoralske gaver? Hvor kommer legenden om julenissen fra?

 St. Nicholas fra Bari

 St. Nicholas var en biskop fra det fjerde århundret og bodde i Lilleasia. Det antas at han ble fengslet og torturert for sin tro av den romerske keiseren Diocletian før han ble løslatt av Konstantin Den store.

St. Nicholas vennlighet og raushet ble det som virkelig definerte ham. Det ble antatt at han hadde en godhet så stor og dyp at han kunne utføre mirakler.

En legende forteller at St. Nicholas fikk høre om en fattig mann med tre døtre. I de tider måtte en ung kvinne tilby medgift for å øke sine sjanser for å gifte seg. Uten medgift var det usannsynlig at hun ble gift, og hun kunne til og med selges til slaveri. På mystisk vis ble tre gullkuler kastet inn i hjemmet deres og landet i sokker som var lagt ut til tørk. Gullet gav de tre døtrene medgiften de trengte for å gifte seg, og det forhindret at de ble slaver.

Ved en annen anledning dukket St. Nicholas opp hos en livredd gutt som ble kidnappet og gjort til slave. Han trøstet gutten og brakte ham tilbake til moren. Barnet hadde da vært vekke i over ett år.

Det er andre historier om små barn som lekte, gikk seg vill og ble fanget og hakket opp av en ond slakter. St. Nicholas ba til Gud om å få livene deres tilbake og returnert til familiene. Fortellinger som dette gjorde St. Nicholas til beskytter for barn.

St Nicholas sitt vennlige hjerte strakte seg til å redde mennesker fra hungersnød og redde de uskyldige. Alt dette gjorde han uten å forvente noen belønning tilbake.

12_21_St.-Nicholas-and-Glory-of-God-600x817.jpg
«Ære St. Nicholas fra Bari». 1653 av Mattia Preti. Olje på lerret. Capodimonte museer og gallerier iNapoli, Italia. Foto: Offentlig eie.

Ære St. Nicholas fra Bari

Den italienske barokk-kunstneren, Mattia Preti, malte «Ære St. Nicholas fra Bari» i 1653. St. Nicholas er malt i midten av maleriet, stående på en sky. De lyse klærne hans er utsmykket med kristne insignier som fremhever ham mot den mørke bakgrunnen. Han ser opp mot himmelen og strekker armene ut med åpne hender.

 Barneengler med vinger omgir ham på alle kanter. En engel øverst til høyre i kunstverket bringer biskopens hodeplagg. En annen under armen holder biskopens septer. Nederst til høyre i kunstverketviser en liten engel en bok med tre gullkuler på. Flere figurer dukker opp fra mørket og ser på.

Miraklet med oppriktig takknemlighet og raushet

Hvilken visdom kan vi hente fra historien om St. Nicholas og Pretis maleri? Tittelen til maleriet er «ÆreSt. Nicholas fra Bari», og ordet «ære» kan føre oss til ytterligere innsikt. Hva menes med St. Nicholas ære?

Det som skiller seg ut i dette kunstverket er St. Nicholas kroppsspråk. Han ser opp med utstrakte armer og åpne hender. Vi kan tenke at når han ser opp, ser han Gud, for det er Gud som gir hans ære. Men hvorfor gir Gud ære til St. Nicholas?

St. Nicholas utstrakte hender kan ha en dobbel betydning, noe som antyder både hans vilje til å ta imot Gud og hans raushet. Ansiktet av ærefrykt antyder at han mottar Gud med dyp takknemlighet og ydmyket.

Er det slik at St. Nicholas mottar Guds ære på grunn av hans raushet og den dype takknemligheten til Gud?

 Når vi snakker om St. Nicholas generøsitet, er figurene rundt ham, selv om de er avbildet med englevinger, barn. Det er nettopp barn St. Nicholas beskyttet og gav gaver til. Hans raushet strømmet over fra Gud til folket og spesielt barna. Men hvorfor maler Preti barna som engler?

Kan det være slik at det å fremstille barna som engler, gjengir ideen om uskyld og renhet i et barns hjerte og sinn? Eller kanskje det tyder at St. Nicholas kom for å hjelpe barna som var som engler på grunn av god og ren oppførsel?

Uansett gir englebarna her noe tilbake til St. Nicholas. De viser ham gjenstander som representerer både hans sjenerøse ånd og hans nærhet til Gud. Er ikke dette også en måte å glorifisere St. Nicholas på? Han mottar sin ære fra Gud og fra dem han deler Guds ære med. Det er nesten som om Gud ikke bare deler sin ære ovenfra, men også deler den fra hjerter til uskyldige og rene mennesker.

Spørsmålet til oss blir «hvordan kan vi tjene som en kanal for å dele Guds ære? Kan en måte være,som St. Nicholas, å fremkalle dyp takknemlighet og en sjenerøs ånd?

For St. Nicholas ga generøst mirakler til verden. Vi kan med dyp takknemlighet og raushet spre Guds ære til alle rundt oss. Hvem vet? Vi kan til og med være vitne til noen mirakler.

Har du noen gang sett et kunstverk som du syntes var vakkert, men ikke ante hva det betydde? I vår serie «Hva tradisjonell kunst har å tilby» tolker vi den klassiske, visuelle kunsten på måter som kan være moralsk innsiktsfulle for oss i dag. Vi prøver å nærme oss hvert kunstverk for å se hvordan våre historiske kreasjoner kan inspirere til vår egen, medfødte godhet.

Ad i artikkel – AdSense
AD