Journalist: Sterke bevis for teorien om lab-lekkasje

Kommunistpartiets mørklegging

Peter Daszak, Thea Fischer og andre medlemmer av WHO-teamet, ankommer Wuhan Institute of Virology den 3. februar 2021 for å undersøke virusets opprinnelse. Foto: Hector Retamal/AFP via Getty Images
14. november 2021

Det er overbevisende bevis for at koronaviruset som forårsaker covid-19, kommer fra et kinesisk laboratorium med tilknytning til militæret. Det mener den prisbelønte australske gravejournalisten Sharri Markson som har skrevet en bok om temaet.

Markson publiserer det hun har kommet fram til, i sin nye bok «What Really Happened in Wuhan». Bevisene tyder på at Beijing visste om viruset i flere måneder før pandemien brøt ut.

«Jeg mener at bevisene ganske tydelig peker på en lekkasje ved Wuhans virologiske institutt i midten av september eller i det minste da instituttet ble klar over det. Etter det ble det tatt en bevisst avgjørelse av de kinesiske myndighetene om å skjule dette», sier Markson i et intervju på Epoch TV’s program «American Thought Leaders».

Det kinesiske regimet har på det sterkeste benektet at viruset ble lekket fra Wuhan Virology Institute (WIV), til tross for bevis på det motsatte. Instituttet har forsket på koronavirus fra flaggermus i over ti år før utbruddet. Laboratoriet ligger i nærheten av det lokale markedet i Wuhan i Hebei-provinsen der den første klyngen av infeksjon ble konstatert.

I et faktaskriv fra det amerikanske utenriksdepartementet i januar står det at flere forskere ved WIV ble syke med covid-lignende symptomer høsten 2019. Markson forteller at hun presenterer flere bevis i boken sin som peker på WIV. Blant annet ble en database, tilhørende instituttet som inneholdt 22.000 virus, «på mystisk vis» tatt vekk fra nettet den 12. september 2019, tre måneder før Kina advarte verden om at viruset var smittsomt.

Samme dag begynte WIV å oppgradere sikkerheten, sier Markson. I ukene som fulgte tok instituttet skikkelig på seg spanderbuksene. Det ble brukt 500.000 dollar på økt sikkerhet, inkludert et nytt kameraovervåkingssystem og nye vakter.

Senere investerte de også i et nytt ventilasjonssystem, en medisinsk forbrenningsovn og en PCR-maskin (polymerase chain reaction) for å teste for korona-virus, ifølge Markson.

Det har vist seg at Kina kjøpte inn 83% mer PCR-utstyr til Hubei-provinsen i 2019 enn i 2018, ifølge en fersk rapport fra det australske cybersikkerhetsselskapet internett 2.0.

«Vi tror med stor sikkerhet at pandemien begynte mye tidligere enn da Kina informerte WHO om covid-19», heter det i rapporten.

«Vi har også bevis mot general Chen Wei. Hun var den ledende militærpersonen som gikk inn og overtok Wuhans virologiske institutt. Vi har ordren om å tie og det faktum at Xi Jinping senere utstedte en ny lov om biosikkerhet. Det finnes nok av andre bevis som også peker på en laboratorielekkasje», sier Markson.

General Chen Wei som overtok WIV, hedres av president Xi Jinping for sine handlinger under pandemien og for å ha utviklet vaksinen mot covid-19. Foto: Nicolas Asfouri/AFP via Getty Images

Loven om biosikkerhet ble raskt behandlet og vedtatt i oktober 2020, åtte måneder etter at den ble foreslått av Xi. Loven trådte i kraft i april i år.

Markson sa at folk ble villedet i 2020 angående opprinnelsen til viruset. Kinas narrativ om en naturlig opprinnelse vant terreng «på bekostning av å finne sannheten».

"Vi ble fôret med et falskt inntrykk av at det var en vitenskapelig konsensus om at dette var et naturlig virus. I brevet i The Lancet ble vi fortalt at det var en konspirasjonsteori å antyde at dette var en laboratorielekkasje."

Det var den 19. februar 2020, mindre enn en måned etter at USA rapporterte sitt første tilfelle av covid-19 i delstaten Washington, at 27 forskere kom med en felles uttalelse som ble publisert i det medisinske tidsskriftet The Lancet.

"Vi står sammen om å fordømme konspirasjonsteoriene som antyder at covid-19 ikke har en naturlig opprinnelse", heter det i brevet.

Medisinsk personell på en isolatavdeling ved Røde Kors sykehus i Wuhan 10. mars 2020. Foto: STR/AFP via Getty Images

Det har imidlertid blitt avslørt at en av de 27 forskerne hadde en interessekonflikt. I juni oppdaterte The Lancet brevet med informasjonen om at Peter Daszak ikke hadde vært åpen om sine "konkurrerende interesser", som kreves av Den internasjonale komitéen for redaktører av medisinske tidsskrifter.

Daszaks organisasjon, Ecohealth Alliance, som er en New York-basert non-profitt organisasjon, mottok millioner dollar i tilskudd fra «US Institute of Allergy and Infectious Diseases» (NIAID). Noen av disse pengene ble gitt videre til WIV. Før The Lancet foretok sin oppdatering, kom det frem at Ecohealth hadde jobbet med kinesiske forskere i over 15 år og at de også mottok økonomisk støtte fra Kina.

Forskningen som gikk imot Kinas narrativ om opprinnelsen til viruset ble imidlertid avvist, sier Markson. Hun viser til hvordan den australske immunologen Nikolai Petrovsky hadde problemer med å få publisert forskningen sin.

Til slutt publiserte Petrovsky, som jobber ved Flinders University i Australia, artikkelen sin på preprint-serveren Arxiv. Forskningen har siden blitt fagfellevurdert og publisert i tidsskriftet Nature Scientific Reports. Ved hjelp av datamodeller klarte Petrovsky å vise at et protein i viruset som forårsaker covid-19, kan binde seg tettere til et protein kalt ACE2 i menneskeceller enn til det samme proteinet i andre testede arter, blant annet flaggermus og maur.

«Dette er stikk i strid med at viruset skulle ha blitt overført direkte fra flaggermus til mennesker. Hvis viruset hadde en naturlig kilde, kunne det bare ha kommet via en annen mellomliggende art, men den er ikke funnet ennå», sa Petrovsky i en uttalelse.

Fremover mener Markson at det bør settes sammen en troverdig granskningsgruppe, som ikke er WHO, for å undersøke opprinnelsen til viruset. For USA anbefaler hun at det opprettes en presidentutnevnt kommisjon eller en kongressgranskning med støtte fra begge partier.

«Det er veldig klare retningslinjer, selv om Kina skulle nektet å samarbeide. Og det er ingenting som tyder på at kommunistregimet plutselig har tenkt å bli transparent», sier hun.

Fakta

Virusforskningen i Wuhan

  • Før den 12. september 2019 var Virusinstituttet i Wuhan (WIV) ett av to laboratorier i verden som var engasjert i Gain Offunction Research (GOF). BSL-4-laboratoriet ble bygget av franske eksperter til det som skulle være et fransk samarbeid. Franskmennene ble kastet ut av laboratoriet i 2014.
  • Anthony Fauci som er en amerikansk smittevernlege, er en av de høyt-rangerte tjenestemennene bak GOF Research. I en artikkel fra 2012 skriver Fauci selv at denne typen forskning kan føre til en pandemi. NIAID fortsatte å finansiere Wuhan-laboratoriet frem til utbruddet. USA’s tidligere president Donald Trump stoppet finansieringen, men Fauci fortsatte å finansiere Daszak.
  • GOF-forskning var forbudt i USA i 2014–2017. Forskere ved instituttet og mange som dokumenterte hendelsene ved sykehuset i Wuhan høsten 2019, har forsvunnet.
  • Den tidligere direktøren for den amerikanske etterretningstjenesten, John Ratcliffe, og den tidligere sjefen for den britiske etterretningstjenesten MI6, Sir Richard Dearlove, mener at viruset kom fra virusinstituttet i Wuhan.

Kilde: Sky News Australia: "What really happened in Wuhan".