Japan ønsker å starte gruvedrift på havbunnen

En "giftig innsjø" omgitt av raffinerier med sjeldne metaller utenfor Baotou, Mongolia. I 2012 produserte Kina over 95 prosent av verdens sjeldne metaller. Foto: Ed Jones/AFP via Getty Images
1. januar 2023
AD

Japan ønsker å starte utvinning av sjeldne metaller fra havbunnen rundt øya Minami-Torishima i 2024. Hovedårsaken er å være uavhengig av import fra Kina. Sjeldne metaller er en svært viktig komponent i all moderne elektronikk og i «grønn teknologi».

Arbeidet med å utvikle metoder for utvinning starter neste år. Leire som er rik på sjeldne metaller, fins på 6000 meters dyp. De må derfor først utvikle metoder og teknikker som fungerer for gruvedrift på en slik dybde. Det er flere tekniske problemer som må løses for å kunne utvinne leire fra en dyphavsgruve. Slammet strømmer ikke opp av et hull som olje og gass. Det må hentes opp på annet vis, for eksempel ved å pumpe det opp.

Sjeldne jordarter er en samlebetegnelse på 17 metalliske grunnstoffer som er essensielle i moderne elektronikk, som halvledere, elektriske motorer, solcellepaneler med mer. For tiden importerer Japan nesten alle sine grunnmetaller, der Kina står for 60 prosent.

I landets siste, nasjonale sikkerhetsstrategi heter det at «Japan bør redusere sin enorme avhengighet av visse land, fortsette utvikling av neste generasjons halvledere og bygge produksjonsanlegg, samt sikre en stabil tilførsel av viktige komponenter, inkludert sjeldne jordarter», ifølge finansavisen Nikkei Asia.

I løpet av høsten har forskere lykkes med å pumpe opp leire-avsetninger fra 2470 meters dyp. I et tilleggsbudsjett for 2022 ble det budsjettert med 6 milliarder yen (nærmere en halv milliard kroner) til utvikling av metoder for utvinning av sjeldne jordmetaller.

Leire som er rikholdig på sjeldne jordmetaller og yttrium (Rey) har flere fordeler. Den har en høy andel sjeldne jordmetaller (spesielt de tunge), har lave nivåer av radioaktive stoffer som uran og thorium og er lett å utvinne.

Leiren kan derfor være en veldig lovende, ny mineralressurs, ifølge en studie fra 2018.

Rey-rik leire er funnet på havbunnen i Japans eksklusive, økonomiske sone rundt Minami-Torishima. Rey-innholdet i området ble estimert til å være over 16 millioner tonn sjeldne metalloksider, og området antas å ha potensiale til å forsyne hele verden med enkelte sjeldne jordarter i lang tid framover.

Forfatterne av studien estimerer at området kan levere yttrium i 780 år, europium i 620 år, terbium i 420 år og dysprosium i 730 år.

Innsatsen for å redusere Japans avhengighet av Kina for leveranse av sjeldne jordmetaller, er den samme politikken som også føres i USA. Samtidig arbeides det med å lage alternativer til sjeldne jordmetaller for å unngå kinesisk kontroll over stoffene.

Ad i artikkel – AdSense
AD