Grupper mot tvungen organhøsting lanserer globalt møte

Leger forbereder en nyre-transplantasjon. Et arkivfoto. Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP/Getty Images
12. september 2021

Fem ikke-statlige organisasjoner (NGO’s) planlegger nettseminarer og ønsker å bekjempe organ-transplantasjoner fra samvittighetsfanger, primært fra Falun Gong-utøvere. Nettseminaret skal arrangeres under den kommende generalforsamlingen for FN i september.

«The World Summit on Combating and Preventing Forced Organ Harvesting» skal arrangere seks seminarer to påfølgende helger, det første den 17. september. Diskusjonene vil nærme seg emnene fra perspektivene medisin, jus, menneskerettigheter, politikk, media og sosiale konsekvenser.

35 gjestetalere ventes å delta. Listen består av medisinske og juridiske eksperter, professorer, rådgivere og journalister fra 19 land, inkludert Nord-Amerika, Europa og Øst-Asia.

Arrangørene skriver på nettsiden sin at målet deres er å "tilføre det internasjonale, globale samfunnet objektive funn og vurderinger om emnet tvungen organhøsting fra levende, ikke-samtykkende mennesker.

"I over tjue år har Det kinesiske kommunistpartiet mobilisert hele statsapparatet. De har tjent penger på kropper til de som anses som uønskede og gjort profesjonelle medisinere til bødler", kan en lese på nettsiden, Arrangørene påstår at den største delen av ofrene er de som praktiserer Falun Gong. De er fengslet som samvittighetsfanger og blir "drept på bestilling for organene deres".

Hoved-initiativtakeren til arrangementet er «Doctors Against Forced Organ Harvesting». De fire medarrangørene er “Europe’s CAP Freedom of Conscience”, “Japan’s Transplant Tourism Research Association”, “Korea Association for Ethical Organ Transplants” og “Taiwan Association for International Care of Organ Transplants”.

“The World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong” er en New York-basert ideell organisasjon som har samlet inn data om Kinas organhøsting. Nettsiden deres viser et vidt spekter av førstehåndsbevis, som telefon-opptak, oversikter og rapporter; alt om den skjulte, utbredte praksisen.

Levende organhøsting forblir et tabu-emne i Kina. Den 20.april 2006 presenterte varslerne Annie og Peter (ikke deres virkelige navn) sin kunnskap på en pressekonferanse i Washington DC.

Varslerne Annie og Peter på en pressekonferanse i Washington DC, den 20. april 2006. Det var deres første, offentlige vitnesbyrd om en grufull, storskala organhøsting i Kina. Foto: The Epoch Times

Annie sa at eksmannen var nevrokirurg ved «Liaoning Provincial Thrombosis Hospital». Han fjernet hornhinner fra levende Falun Gong-utøvere. Ofrenes kropper ble kastet i forbrenningsovner etter operasjonen, noen ganger mens de fremdeles var i live. Peter var tidligere journalist i Kina. Han ga detaljer om et interneringsanlegg i Sujiatun der organer ble høstet fra levende Falun Gong-utøvere.

En kinesisk varsler som brukte sitt virkelige navn, Lu Shuheng, snakket den 2.oktober 2016 på den kinesisk-språklige radiostasjonen Sound of Hope. Han sa at hans kvinnelige slektning, Zhou Qing, var leder for Shanghai Wanping Hospital. Hun var involvert i tvungen organhøsting i Kina.

Lu sa at han hadde fått kjennskap om detaljer om den illegale praksisen i samtaler med henne og mannen, Mao Shuping, som var en tidligere mektig mann innen det lokale fengsels-systemet. De reiste sammen en tur til hjemlandet hans, Kina, i 2002.

Detaljer i det som Lu tilkjennega, ble ikke publisert før 29.desember 2020 på grunn av sikkerheten hans.