Bankdokumenter viser at Biden-familien mottok 10 millioner dollar i betaling fra Kina og andre

Leder for «House Oversight and Accountability Committee», James Comer (R-Ky.), og andre republikanske medlemmer av komiteen, arrangerer en pressekonferanse for å presentere foreløpige funn av etterforskningen av president Joe Bidens familie. Den 10. mai 2023 i Washington. Foto: Chip Somodevilla/Getty Images
14. mai 2023
AD

James Comer (R-Ky.), leder for “House Committee on Oversight and Accountability”, offentliggjorde en rekke bankjournaler og andre dokumenter den 10. mai. Disse dokumentene fremstiller en kompleks ordning av hvitvasking av penger som involverer millioner av dollar fra utenlandske aktører. Etterforskerne hevder at pengene gikk til president Joe Biden og mange medlemmer av familien hans.

I et 36-siders memorandum som oppsummerer funnene til dags dato fra «House Committee on Oversight and Accountability», beskrev etterforskerne at de har undersøkt tusenvis av bankdokumenter og juridiske dokumenter som viser ca. 20 aksjeselskaper (LLC) som ble etablert av medlemmer av Biden-familien, for å motta betaling fra private kunder, selskaper og utenlandske myndigheter, inkludert Kina og Romania.

«Medlemmer av Biden-familien og forretningspartnere opprettet et nettverk av over 20 selskaper. De fleste selskapene var med begrenset ansvar (LLC) og dannet under Joe Bidens visepresidentperiode», står det i notatet. «Bankdokumenter viser at Biden-familien, deres forretningspartnere og selskapene mottok over 10 millioner dollar fra utenlandske statsborgeres selskaper. Komitéen har identifisert betalinger til Bidens familiemedlemmer fra utenlandske selskaper både mens Joe Biden tjenestegjorde som visepresident og etter at han forlot offentlige verv.»

«Til tross for å ha opprettet mange selskaper etter at visepresident Biden tiltrådte, brukte Biden-familien selskaper til forretningsforbindelser for å motta millioner av dollar fra utenlandske selskaper. Etter at utenlandske selskaper sendte penger til forretningsforbindelsenes selskaper, mottok Biden-familien betalinger over tid til forskjellige bankkontoer.»

«Disse kompliserte, økonomiske transaksjonene ser ut til å skjule kilden til midlene og redusere synligheten av de totale beløpene som er satt inn på Biden-bankkontoene. Kinesiske statsborgere og selskaper med betydelige bånd til kinesisk etterretning og Det kinesiske kommunistpartiet skjulte kilden til midlene ved å etablere flere innenlandske aksjeselskaper (LLC).»

Comer fortalte journalister på en pressekonferanse den 10. mai at mengder med mistenkelige aktivitetsrapporter komitéen hans innhentet fra finansdepartementet og informasjon mottatt fra varslere, gir liten tvil om at pengeordningens eneste produkt var å selge tilgang til Biden under visepresidentperioden og også etter det.

US-politics-BIDEN-FREEDOM-MEDAL
Hunter Biden deltar på en seremoni for «Presidential Medal of Freedom» som hedrer 17 mottakere i Østrommet i Det hvite hus. Den 7. juli 2022. Foto: Saul Loeb/AFP via Getty Images

«Mønster for påvirkningshandel»

«Jeg vil være tydelig på at denne komitéen etterforsker president Biden og hans families tvilsomme forretningsavtaler som utnyttet Joe Bidens offentlige verv og risikerte landets nasjonale sikkerhet», sa Comer til journalister på en pressekonferanse 10. mai.

«Denne komiteen har en plikt til å stille spørsmål og forfølge fakta, uansett hvor de fører oss. Gjennom komiteens etterforskning har vi til hensikt å gi åpenhet til det amerikanske folket … på bare fire måneder har vi gjort forbløffende fremskritt.»

Etterforskere i Representantenes hus fant ny informasjon som viser pengeoverføringer fra utenlandske enheter til Biden-familien, sa han.

«Mange av bankbetalingene skjedde mens Joe Biden var visepresident og ledet USA’s innsats i disse fremmede landene», sa Comer.

Som et eksempel pekte Comer på offentlige uttalelser fra Biden da han var visepresident, der han kritiserte rumenske embetsmenn for det høye nivået av korrupsjon i regjeringen deres.

«I virkeligheten var han en vandrende reklame for sønnen og familien for å samle inn penger. Hunter Biden og hans medarbeidere utnyttet et lukrativt, økonomisk forhold til en rumensk statsborger som var under etterforskning for, og senere dømt for, korrupsjon i Romania», sa Comer.

«Biden-familien mottok over 1 million dollar for avtalen, og 16 av de 17 betalingene til Biden-medarbeidernes kontoer skjedde mens Joe Biden var visepresident. Faktisk slutter pengene å strømme fra den rumenske statsborgeren like etter at Joe Biden forlater visepresidentskapet», sa Comer.

"Dette er et mønster på påvirkningshandel", sa han.

Representant Byron Donalds (R-Fla.) viste til sin tidligere erfaring fra bankbransjen og konkluderte med at de mange selskapene (LCC) som ble opprettet av familien, var ment for å skjule transaksjonene.

«Spørsmålet er: Til hvilket formål? Hensikten med alle disse selskapene som ble opprettet, er å skjule penger som Biden-familien har fått fordi Joe Biden har sittet i det øvre sjiktet av vår nasjonale politikk i nesten femti år», sa Donalds.

Republikaner Nancy Mace (R-S.C.) sa: «I flere år har venstresiden sagt at ingen er hevet over loven. Vel, vis det ved å følge opp det du sier, fordi amerikanerne stoler ikke på den føderale regjeringen. De stoler ikke på Kongressen, de stoler ikke engang på nåværende presidenter på grunn av typen mulig og påstått korrupsjon vi ser på alle nivåer. Ingen blir imidlertid noen gang holdt ansvarlige.»

Økt gransking

Comers pressekonferanse kommer etter år med stadig økende medieoppslag om de påståtte forretningstransaksjonene. Dette startet i 2015 da det ble kjent at Hunter Biden, presidentens sønn, ble utnevnt til styremedlem i Burisma, et kontroversielt ukrainsk energiselskap, og ble betalt mer enn 50.000 dollar i måneden, til tross for at han ikke har noen erfaring innen feltet.

Daværende visepresident Biden hadde en betydelig rolle i å bestemme USA’s energipolitikk på den tiden. Mens Europa raskt beveget seg bort fra sin langvarige avhengighet av russisk naturgass, var Burisma i en posisjon der USA’s innflytelse kunne være avgjørende.

Men Burisma var bare en del av samlingen av selskaper som ble avslørt av mistenkelig aktivitetsrapporter som knytter Hunter og Jim Biden, presidentens bror, til flere utenlandske regjeringer, offentlige tjenestemenn, kjendiser og statskontrollerte selskaper i Kina, Russland, Romania, Ukraina og andre steder.

Mistenkelige aktivitetsrapporter er rapporter som bankene sender til myndighetene når de mistenker at det kan foregå kriminell virksomhet eller hvitvasking av penger.

«Komitéen har avdekket bevis som indikerer påvirkningshandel og økonomisk bedrageri som krever videre etterforskning og lovgivende løsninger», heter det i memorandumet.

Notatet fremhever også flere tidligere uttalelser fra president Biden der han kategorisk har benektet å ha kjennskap til sønnens forretningsaktiviteter eller hjulpet ham gjennom hans offentlige stillinger på noen måte.

Epoch Times Photo
Soldater fra Folkets frigjøringshærs æresvaktbataljon marsjerer utenfor Den forbudte by, nær Den himmelske freds plass i Beijing. Den 20. mai 2020. Foto: Kevin Frayer/Getty Images

«Min sønn har ikke tjent penger med tanke på dette om, hva du snakker om, Kina. Jeg har heller ikke gjort det. Den eneste personen som har tjent penger på Kina, er denne fyren (Donald Trump). Han er den eneste. Ingen andre har tjent penger på Kina», var hvordan Biden sa det i en uttalelse sitert av memorandumet.

«Bankdokumentene tilbakeviser president Bidens uttalelse. Til dags dato har president Biden fortsatt benektet at familien mottok penger fra Kina, til tross for at bankdokumentene beviser det motsatte. Bare i 2017 viser bankdokumentene at president Bidens familie og deres relaterte selskaper mottok millioner av dollar fra kinesiske statsborgeres selskaper. Dette beløpet inkluderer ikke betalinger fra Ukraina, Kasakhstan, Mexico, Romania, Oman eller andre utenlandske forretningsavtaler komitéen undersøker», står det i memorandumet.

I forkant av pressekonferansen ga Det hvite hus ut en uttalelse som respons til Comer, der Ian Sams hevdet at dette ikke var noe annet enn «en fortsettelse av hans lange mønster med å komme med absurde påstander om at president Biden har fattet styringsbeslutninger som ikke tjener Amerikas interesser, men heller Det kinesiske kommunistpartiets interesser, ved å bruke grunnløse påstander, personangrep og insinuasjoner for å prøve å score politiske poeng.»

Sams er spesialassistent for presidenten og utpekt talsmannen for Det hvite hus når det gjelder etterforskning knyttet til Hunter Biden og relatert korrupsjon.

Ad i artikkel – AdSense
AD