Australia akselererer sine kjøp av krigsmateriell midt under Kina-trusselen

En militær stridsvogn til den australske armeen som skyter på mål under øvelsen Chong Ju ved Puckapunyal treningsområde i Victoria i Australia den 17. mai 2018. Foto: AAP Image/Oversendt av Australias forsvarsdepartement
2. januar 2022

Australia øker raskt takten på anskaffelse av nytt forsvarsutstyr og teknologi midt i en global, forverret, strategisk situasjon.

Minister for forsvarsindustri, vitenskap og teknologi, Melissa Price, har stått i spissen for endringene som vil innebære å kutte deler av de byråkratiske hindringene som tidligere forlenget prosjekt-forhandlinger med flere år.

"Et prosjekt som tidligere ville tatt fire år, muligens enda lenger tid for å komme til kontraktsignering, vil etter endringene redusere perioden med opptil 12 måneder", sa Price.

Den forbedrede kapasitets-leveransen i den australske forsvarsstyrken (ADF) kommer, etter en gjennomgang i september 2020 av prosessen som gjaldt tidligere, til å kutte både tid og økonomiske kostnader for prosjekter på over 20 millioner dollar.

Epoch Times Photo
Minister for forsvarsindustri, vitenskap og teknologi, Melissa Price, under en seremoni ved starten av byggingen av det første offshore patruljeringsskipet Pilbara den 11.sept 2020 i Perth i Australia. Foto: Photo by Paul Kane/Getty Images

En av Australias siste og viktigste kontrakter inkluderer en 1 milliard dollar våpenkontrakt med det sør-koreanske firmaet Hanwha, en endring som vil øke Australias forsvar med 30 nye, selvgående granatskytende feltkanoner og 15 pansrede ammunisjonsforsyningskjøretøy.

"Implementeringen av gjennomgangens anbefalinger kommer til å forbedre måten forsvaret gjør innkjøp på i betraktelig grad", sa Price.

Price la vekt på viktigheten av effektivisering av innkjøp av nye våpen og utstyr i lys av spenninger som ulmer globalt.

"Vår strategiske situasjon forverres og skaper nye utfordringer for oss som vi må løse, så vi må ha et mer smidig anskaffelsessystem som øker forsvarsevnen raskere og behandle industrien som en grunnleggende partner i leveringen av dette."

"Denne endringen og andre initiativ som ble innført etter gjennomgangen, vil hjelpe industrien til å være bedre forberedt og mer klar til å respondere på behovene forsvaret og myndighetene har", sa hun.

Kunngjøringen kommer mens friksjoner stadig vokser mellom Det kinesiske kommunistpartiet (KKP) og demokratier over hele verden.

Beijing forsøkte tidligere å straffe Australia ved å innføre handelsrestriksjoner mot nasjonens kull, vin, kjøtt, hummer, tømmer og bomull; en politisk motivert bestemmelse som ble utløst etter at Australia offentlig oppfordret til en uavhengig etterforskning av opprinnelsen til KKP-viruset.

Men Australia fortsetter å stå imot KKP’s tvang med for eksempel forsvarsminister Peter Duttons offentlige uttalte at kommunistregimet prøvde å tvinge andre til å «kjøpe» deres overfladiske ord om fred.

"Nå kjenner vi alle til de ofte gjentatte påstandene til de kinesiske myndighetene at de er forpliktet til fred, samarbeid og utvikling", sa Dutton. "Og likevel er vi vitne til en signifikant avstand mellom ord og handlinger, mellom retorikk og realitet."

Australia defence
Australias forsvarsminister Peter Dutton taler under en seremoni for markering av den offentlige starten av øvelsen Talisman Sabre, RAAF Base Amberley i Brisbane. 14.juli 2021. Foto: AAP Image/Albert Perez

Dutton har også kommentert aggressive hendelser som har skjedd over hele verden.

"Vi står overfor utfordringer som inkluderer hurtig militær modernisering, spenninger som gjelder territorielle krav, økt økonomisk tvang, underminering av internasjonal lov, ... økt desinformasjon, utenlandsk interferens og cybertrusler", sa Dutton.

Særlig pekte Dutton på at Beijing bryter internasjonale avtaler etter at de konstruerte 20 kunstige øyer som sine utposter i Sør-Kina-havet, sendte militære jetfly inn i Taiwans luftrom, brukte fiskebåter bemannet med militære innenfor territorialgrensene til Filippinene og eskalerte spenninger ved grensene mellom både India og Japan.

Han utfordret også Bejing i forhold til deres beslutning om å frata Hong Kong sine demokratiske institusjoner, for cyberaktivitetene mot fremmede styresmakter og kommersielle institusjoner og for sin anti-australske propaganda rundt de australske troppenes fredsbevarende oppdrag i Afghanistan.

Imidlertid er den australske forsvarsministeren også klar over at Australia må unngå å komme i konflikt med KKP.

"Alle store byer i Australia, inkludert Hobart, er innenfor rekkevidden til Kinas missiler", sa Dutton. "Australias holdning er klar: konflikt må unngås."