WHO oppfordrer Kina til åpenhet

Generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus i Verdens helseorganisasjon, WHO. 11. mars 2020. Foto: Fabrice Coffrini/AFP via Getty Images
26. september 2021
AD

Verdens helseorganisasjon, WHO, oppfordrer Kina til å dele rådata fra de tidligste covid-19-tilfellene og mener det er "helt nødvendig å få rede på hvordan covid-19-pandemien startet" for å kunne forhindre pandemier i fremtiden.

I en uttalelse den 12. august understreket WHO gjentatte ganger viktigheten av å finne kilden til viruset. Viruset ble oppdaget i den kinesiske byen Wuhan i desember 2019, og WHO etterlyser tilgang til "alle data og det som kreves for at neste trinn i studien kan starte så snart som mulig".

I januar i år jobbet et team som ble ledet av WHO, i fire uker i og rundt Wuhan sammen med kinesiske forskere i et forsøk på å spore opprinnelsen til pandemien.

I mars sa forskere at viruset sannsynligvis ble overført fra flaggermus til mennesker via et annet dyr, og at "en virusintroduksjon på grunn av en lab-lekkasje ble ansett som ekstremt usannsynlig."

Det ble stilt spørsmål fra en rekke land og forskere, inkludert USA. Kritikerne mente det kinesiske kommunistregimet hadde hatt en viktig rolle i etterforskningen og at Beijing nok en gang prøvde å skjule virusets opprinnelse.

I juli uttalte WHO's generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus til reportere at utredingen av covid-19 var blitt hemmet av mangel på rådata fra de første dagene av virusets spredning og ba om mer åpenhet.

"Avpolitisere situasjonen"

Samtidig sa den danske forskeren Peter Ben Embarek, som ledet det internasjonale oppdraget i Wuhan, at en av de mest sannsynlige hypotesene for hvordan viruset ble overført fra flaggermus til mennesker, er at en laboratorieansatt ble smittet under prøvetaking i feltet.

WHO etterlyser en supplerende undersøkelse for å finne opprinnelsen til viruset som inkluderer ytterligere undersøkelser i Kina, og inspeksjoner av laboratorier. Dette har kinesiske myndigheter så langt har nektet.

"Etter publiseringen av fellesrapporten fra WHO og Kina om fase 1-granskningen av opprinnelsen til sars-cov-2-viruset i mars, har WHO satt rammene for studiene som må utføres og fortsetter diskusjonen med medlemsstater og eksperter om hva som må gjøres i fremtiden", sier WHO i en uttalelse.

"For videre framgang oppfordrer WHO alle styresmakter til å avpolitisere situasjonen og samarbeide for å påskynde granskningen av virusets utspring. De understreker samtidig viktigheten av samarbeid for å få frem et felles regelverk for fremtidig patogen med potensial til å forårsake en pandemi", skriver WHO.

"Søket etter virusets opprinnelse burde ikke være en beskyldningsprosess, utpeking av noen eller for å høste politiske poeng."

"Tilgang til data er av størst betydning for å øke vår vitenskapelige forståelse og bør på ingen måte politiseres."

Samarbeider med andre land

WHO sier at man samarbeider med en rekke land, også Italia, som har oppdaget sars-cov-2 i prøver fra 2019. WHO har støttet en uavhengig utredning utført av internasjonale laboratorier for å undersøke nettopp en slik studie.

Studien bestod blant annet av blindtester av allerede testede blodprøver som ble tatt før pandemien.

Organisasjonen bemerket også at Kina og andre medlemsland mener at "etterforskningen av virusets opprinnelse har blitt politisert eller at WHO har handlet (som de gjorde) på grunn av politisk press".

Som svar på dette, sier WHO at de har gjennomgått rapporten fra fase 1-undersøkelsen og konkludert med at "det ikke er tilstrekkelig vitenskapelige bevis for å utelukke noen av hypotesene", spesielt ikke i forhold til teorien om at viruset er en lab-lekkasje.

"WHO" har kun fokusert på det vitenskapelige, å finne løsninger og bygge solidaritet."

"Å analysere og forbedre laboratoriesikkerheten og rutiner i samtlige laboratorier rundt om i verden, inklusive Kina, er viktig for vår kollektive bio-sikkerhet og trygghet", skriver de videre.

Dementi

Kinesiske myndigheter har dementert teorien om at viruset ble lekket fra et laboratorium i Wuhan og insisterer på at det har blitt overført fra dyr til mennesker.

Den 13. august avviste Kina også WHO's nye oppfordringer om å legge fram rådata om virusets opprinnelse og sa at de støttet "vitenskapelige" forsøk fremfor "politiske" for å fastslå virusets opprinnelse.

"Vi motsetter oss politisk granskning ... og ser bort fra den felles rapporten som allerede er presentert", sa Kinas nestleder, utenriksminister Ma Zhaoxu, om oppfordringene fra WHO og rapporten som ble presentert etter WHO's besøk i Wuhan i januar. "Vi støtter vitenskapelige undersøkelser", sa han videre.

Ma motsatte seg også nye granskninger.

"Konklusjonene og anbefalingene i fellesrapporten fra WHO og Kina har blitt anerkjent av det internasjonale samfunnet og av forskere", sa Ma og la til: "Fremtidige, globale granskinger bør og kan bare gjennomføres basert på denne rapporten, ikke ved å starte en ny".

Ad i artikkel – AdSense
AD