Uro i Kinas aksjemarked etter kraftig nedgang

En mann betrakter aksjekursene på Shanghai-børsen. Det kinesiske regime har forsøkt å hindre aksjekursen fra å synke blant annet gjennom statlige investeringer. Foto: VCG/VCG via Getty Images
7. mars 2024
AD

Det kinesiske regimet har handlet drastisk i sine forsøk på å mildne det pågående børskræsjet. Blant annet ble sjefen for den statlige verdipapirkommisjonen raskt byttet ut, og det ble innført et forbud mot å selge aksjer for å stanse shortsalg.

Den kinesiske børsen har gått svært dårlig etter årsskiftet og nådde sitt laveste nivå på flere år den første uken i februar. Dette har alvorlige påvirkninger både på innenlandske og utenlandske investorers tillit da Kinas økonomi allerede går dårlig.

Den 7. februar gikk det statlige nyhetsbyrået, Xinhua, ut med beskjeden om at Yi Huiman, leder for verdipapirkommisjonen som arbeider direkte under det statlige rådet, altså Kinas offisielle regjering, hadde fått sparken og blitt erstattet av Wu Qing. Denne beslutningen ble fattet direkte av Det kinesiske kommunistpartiets (KKP's) sentralkomite sammen med det statlige rådet.

Kommentatorer har påpekt at personellbyttet ikke ble gjennomført via de vanlige meddelelsene fra KKP's organisasjonsdepartement. Ifølge rapportering i medier skal selv høytstående personer innen verdipapirkommisjonen ha blitt overrasket over beslutningen.

- Denne utnevnelsen og avskjedigelsen har vist at situasjonen er akutt. KKP's leder er svært urolig over den nåværende situasjonen i aksjemarkedet og fattet raskt beslutning om å avsette Yi Huiman fra sin stilling og gjennomførte det umiddelbart. Beslutningen fra den høyeste lederen nådde verdipapirkommisjonen samme dag. Det overrasket ansatte i kommisjonen. Dette viser også at Kinas finansmarked er i krise, sier Li Linyi, politisk kommentator med base i USA.

Det første den nye lederen, Wu Qing, gjorde, var å straffe teknologselskaper og rundt 100 personer som er virksomme innen verdipapirhandelen, med store bøter. Dette meddelte kommisjonen den 9. februar. Samtidig har KKP gjort store statlige investeringer via statlige selskaper i kinesiske verdipapirer for å forsøke å stanse raset på børsene i Shanghai og Hongkong. Den kinesiske aksjeindeksen hentet seg litt inn før børsene stengte før det kinesiske nyttåret.

Frank Xie, journalist for den amerikanske utgaven av Epoch Times, sier at disse statlige redningsforsøkene strider mot markedsprinsippene, men at de til slutt vil ha liten effekt.

- Investorene er likevel ikke optimistiske med tanke på markedet, og globale investorer fortsetter å selge kinesiske aksjer, sier han.

Dette er ingen normal syklus. Dette er som en person som bare puster inn og ikke puster ut, han kommer til å bli kvalt.

SHI TAO - politisk kommentator, NTD

Verdipapirkommisjonen vedtok også et antall tiltak for å begrense shortsalg den 6. februar, blant annet å innføre salgsstans. Den politiske kommentatoren, Shi Tao, satte i sitt talkshow, "Todays Click" på tv-kanalen NTD, spørsmålstegn ved beslutningen og sa at dette "ikke er et marked".

- Dette er ingen normal syklus. Dette er som en person som bare kan puste inn og ikke puste ut. Han kommer til å bli kvalt.

Kinesiske aksjeeiere har uttrykt sitt sinne over beslutningen på sosiale medier. Frank Xie sier at en stor del av den kinesiske børsens investorer er vanlige, hardtarbeidende kinesere og at det er disse som kommer til å bli rammet hardest. Det er estimert at rundt 200 millioner kinesere eier aksjer i landets børser. Dette skiller seg fra europeiske og amerikanske aksjemarkeder.

- Selv om andelen av deres eierskap ikke er så stor, utgjør disse investeringene nesten 100% av deres og familiene deres personlige eiendeler, og deres evne til å bære opp- og nedturer i markedet er veldig begrenset.

Ad i artikkel – AdSense
AD