Sverige: Mange utenlandske studenter forsvinner fra studiet

Mange av de som kommer til Sverige for å studere, dropper studiene for å jobbe i stedet. Mye tyder på at det er et systematisk misbruk av oppholdstillatelse for studier. Foto: Bilbo Lantto
31. mars 2024
AD

Nesten en tredjedel av studentene som har fått oppholdstillatelse, har hoppet av utdanningen for å jobbe. Noen av dem arbeider ikke i det hele tatt, og man vet ikke hvor de de har tatt veien, ifølge en undersøkelse gjort av Fokus.

I fjor uttalte Riksrevisionen i en rapport at arbeidet med tilbakekalling av oppholdstillatelser har store mangler. I løpet av 2020 fant tilsynet rundt 13.000 saker der det er sterke grunner til å undersøke om personene lever opp til vilkårene for oppholdstillatelse.

Videre bemerker Riksrevisionen at nesten hver fjerde person som befant seg i Sverige for å studere, manglet registrerings-opplysninger for studier i landet. I tillegg hadde hver tiende person med arbeidstillatelse ingen registrert arbeidsinntekt.

Fokus har lest en intern rapport fra Migrationsverket. Den viser at det er sterke indikasjoner på at oppholdstillatelsen for studier blir misbrukt ved å bruke tillatelsen i stedet til å komme til Sverige for å få jobb.

Man mistenker misbruk

En stikkprøve viser at 72 prosent av de som fikk oppholdstillatelse, hadde falt ut av utdanningen før andre studieår. I tillegg hadde nesten en tredjedel (28 prosent) avbrutt studiene for å jobbe i stedet.

Joachim Ekström, leder for avdelingen for studentrekruttering ved Uppsala universitet, sier til avisen at det er et problem med at studenter faller fra før kursstart. Studenter fra enkelte land, Pakistan, Sri Lanka og Nigeria, har hatt problemer med studiene.

Også Universitetet i Dalarne forteller til Fokus at de har hatt mistanke om misbruk når det gjelder tillatelse til studier. På grunn av mye frafall, er opptaks-volumet redusert .

"Virkelig ubehagelig"

Verken universitetene eller Migrationsverket vet hva disse menneskene gjør etter at de har droppet ut av studiene.

"Det er her det begynner å bli skikkelig ubehagelig", sier en kilde ved Migrationsverket som jobber i en avdeling for studie-oppholdstillatelse, til avisen.

Kilden sier videre at når disse menneskene først "bosettes i Sverige, er det ikke på studiestedet".

-  Sakene vil trolig og forhåpentligvis havne i politiets hender etter hvert.

Rykter om menneskesmugling

Kilden sier også til Fokus at det har blitt registrert at mange av de som søker om studie-oppholdstillatelse i Sverige, allerede har forsøkt å få asyl i andre land i Europa.

Kilden opplyser blant annet at nigerianske jenter har fått oppholdstillatelse for studier i Sverige, og så "forsvinner de". Kilden forteller også at det går rykter om at det dreier seg om trafficking og prostitusjon.

Migrationsverket har over tid gjennomført undersøkelser av intensjonen bak studier. Det er blant annet konstatert mistanke om misbruk når det gjelder akademisk juks blant et stort antall pakistanere.

Journalisten: [email protected]

Ad i artikkel – AdSense
AD