Stopper utskriving av pubertetshemmende midler fra private klinikker

Den britiske helseministeren Victoria Atkins. Foto: Henry Nicholls/AFP via Getty Images
9. juni 2024
AD

Den britiske regjeringen har besluttet å hindre private kjønnsklinikker i å skrive ut pubertetsblokkerende midler til personer under 18 år med kjønnsdysfori i England, Wales og Skottland.

«Våre barn fortjener helsetjenester som er medfølende, omsorgsfulle og medmenneskelige», skriver Storbritannias helseminister Victoria Atkins i et innlegg på X.

Forbudet vil gjelde fra 3. juni til 3. september i år og gjelder private leverandører som er registrert i Det europeisk økonomiske samarbeidsområdet (EØS) og Sveits.

Tiltaket er iverksatt «for å håndtere risikoer for pasientsikkerheten», skriver det britiske helsedepartementet på sine nettsider.

Dette hender etter at helsemyndigheten NHS England i mars besluttet å ikke skrive ut pubertetsblokkere til barn med kjønnsdysfori eller kjønnsinkongruens.

Nylig ble det publisert en rapport, kjent som Cass Review, som konkluderte med at evidensgrunnlaget rundt hormonbehandlinger for mindreårige er «bemerkelsesverdig svak». Rapporten, som er skrevet av den anerkjente barnelegen Hilary Cass, argumenterer for at det er behov for mer forskning.

En tysk studie som ble publisert i februar, fant at pubertetsblokkere og kjønnshormoner som gis til barn og unge, er av «lav kvalitet» og har «betydelige konseptuelle og metodologiske mangler».

Det svenske helsedirektoratet anbefaler «tilbakeholdenhet når det gjelder hormonbehandling» for unge under 18 år på grunn av «usikker vitenskap og ny kunnskap».

Lignende tiltak har blitt iverksatt i en rekke andre land, deriblant Norge og Finland.

Kontakt journalisten: [email protected]

Ad i artikkel – AdSense
AD