Russland foretar razziaer hos Falun Gong-utøvere i en tid med tettere bånd til Kina

Husransakelsene er siste opptrapping av russiske myndigheters angrep på en gruppe som forfølges av Kina.

Falun Gong-utøvere har samlet seg på plassen foran stasjonen Finlyandsky i Saint Petersburg i Russland den 20. juli 2013 for å minnes utøvere som har blitt forfulgt til døde i Kina. Foto: Irina Oshirova/Epoch Times
5. mai 2024
AD

Den 3. mai gjennomførte russiske myndigheter en razzia hjemme hos fem utøvere av den åndelige disiplinen Falun Gong, i henhold til en kontroversiell lov som omfatter "utøvelse av aktiviteter i en uønsket organisasjon".

Moskva-politiets husransakelser er siste opptrapping i en kampanje mot den åndelige gruppen, Falun Gong. Kampanjen har omfattet bokforbud, konfiskering av litteratur, trakassering og avhør.

Razziaene den 3. mai ble slått stort opp av russiske myndigheters nettsider og statseide medier. I beskrivelsen av Falun Gong gjenga russiske medier Det kinesiske kommunistpartiets ekstreme, flere tiår gamle desinformasjon om den fredelige bevegelsen.

Falun Gong er en tradisjonell, kinesisk meditasjonspraksis som bygger på prinsippene sannhet, medfølelse og toleranse. Den praktiseres i land over hele verden. I Kina praktiserte anslagsvis 70 til 100 millioner mennesker Falun Gong i 1999. Det var året da det kinesiske regimet innledet en brutal forfølgelses-kampanje med tvangsarbeid, psykisk og fysisk mishandling og tvangshøsting av organer.

Kina og Russland inngikk et "ubegrenset samarbeid" i februar 2022. Siden da har de to landene inngått en rekke avtaler for å fremme sine "strategiske samarbeider". Kinesiske selskaper har gitt støtte til Russland for å opprettholde krigen i Ukraina. Russlands president, Vladimir Putin, planlegger å besøke Kina denne måneden; den første utenlandsreisen siden han ble gjenvalgt i mars.

Kremls økende avhengighet av Kina ser ut til å bidra til å intensivere presset mot Falun Gong.

"Utøverne opererte lovlig ved hjelp av en registrert organisasjon", sier en Moskva-basert Falun Dafa-utøver, som av hensyn til sikkerhet ønsker å være anonym, til Epoch Times.

Hendelsen har også vakt oppmerksomhet i Det hvite hus.

"Vi er bekymret for dette, enten det skjer i Kina eller Russland eller andre steder i verden," sier en talsperson for Det hvite hus' nasjonale sikkerhetsråd til NTD, et søstermedium av The Epoch Times.

"USA har fortsatt å ta avstand fra religiøs forfølgelse av grupper, inkludert Falun Gong," sa talspersonen.

Den kontroversielle straffeloven som ligger til grunn for razziaene, "utøvelse av en uønsket organisasjons virksomhet", ble vedtatt i 2015 og har blitt brukt av russiske myndigheter til å ramme mer enn 100 organisasjoner, samt journalister og menneskerettighetsaktivister.

Loven har en strafferamme på opptil seks års fengsel.

"Det er forferdelig at russiske myndigheter arresterer Falun Gong-utøvere bare fordi de mediterer, studerer Falun Gongs lære og ønsker å leve etter prinsippene sannhet, medfølelse og toleranse i sitt daglige liv", sier Levi Browde, administrerende direktør for "Falun Dafa Information Center".

"Vi ber russiske myndigheter om å motstå ethvert press fra Det kinesiske kommunistpartiet bak kulissene og beskytte sine egne borgeres rettigheter og frihet."

"I dag praktiseres Falun Gong fritt i mer enn 100 land rundt om i verden der de ønskes velkommen og ofte feires. Bare det kommunistiske Kina har forsøkt å demonisere og forfølge Falun Gong-utøvere."

En svært mye omtalt razzia

Videoer av razziaen som Moskva-politiet la ut på sin offisielle Telegram nettside, viser politiet som sparker opp døren til en leilighet og legger en ung mann i bakken nær soveroms-døren. En av betjentene knelte på ryggen til mannen.

"Hendene på ryggen", sa politimannen. "Hva, forsto du ikke første gang?"

Epoch Times har fått opplyst fra folk som kjenner saken, at mannen er bror til en Falun Gong-utøver.

I en annen video krevde en offiser svar på hvorfor døren ikke ble åpnet med det samme.

"Fordi jeg måtte kle på meg", svarte en kvinne.

Russian police raid the home of a Falun Gong practitioner in Moscow, on May 3, 2024. The video was posted online by Moscow police. (Screenshot via The Epoch Times)
Russisk politi foretar en razzia i hjemmet til en Falun Gong-utøver i Moskva den 3. mai 2024. Videoen ble lagt ut på nettet av politiet i Moskva. Video: Skjermdump via The Epoch Times

En video viste en mann med to barn ved sengen som forklarte betjentene at de ikke hadde gjort noe galt eller ulovlig.

"Vi gjør bare øvelsene, det er alt", sa han til politiet.

Myndighetene beslagla materiell, som bøker og informasjonsbrosjyrer til praksisen, som bevismateriale. Epoch Times har fått opplyst fra en Moskva-basert kilde at fire utøvere ble arrestert og holdt i avhør.

Natalya Minenkova, en av de arresterte, forventes å møte i retten på lørdag, får The Epoch Times opplyst fra en annen kilde.

Browde oppfordret USA og andre demokratiske regjeringer til å "kreve at disse urettmessig fengslede utøverne løslates umiddelbart".

Den amerikanske kommisjonen for internasjonal religionsfrihet, et føderalt organ som kommer med politiske anbefalinger, sier at den "fordømmer på det sterkeste den nylige arrestasjonen av fire Falun Gong-utøvere i Moskva, angivelig på grunn av deres religiøse tilhørighet og distribusjon av religiøst materiale".

"Russlands forbud mot Falun Gong-tilknyttede institusjoner som 'uønskede' er et klart brudd på den internasjonalt beskyttede retten til religions- og trosfrihet", sier kommissær Susie Gelman til The Epoch Times.

"Russland må avslutte forfølgelsen av alle Falun Gong-utøvere og andre religiøse grupper som uberettiget er stemplet som "uønskede", og sikre religions- og trosfrihet for alle."

Økt undertrykkelse

I årenes løp har Falun Gong-utøverne i Russland blitt utsatt for et visst press fra myndighetene. Falun Gongs hovedbok, Zhuan Falun, ble forbudt i landet i 2011, et tiltak som Europaparlamentet sensurerte. Den europeiske menneskerettighetsdomstolen avgjorde i 2023 at det russiske forbudet mot Falun Gong-materiell er ulovlig.

Falun Gong-utøvere i Russland som hadde oppnådd FN-flyktningstatus, ble tvangsreturnert til Kina, som for eksempel Ma Hui og hennes åtte år gamle datter, Ma Jing, i 2017.

I november 2023 ransaket politiet og Russlands antiekstremist-enhet, som har blitt beskyldt for å forfølge opposisjonsgrupper og samfunnsaktivister, hjemmene til Falun Gong-utøvere i flere regioner, deriblant Moskva, St. Petersburg, Irkutsk og Irkutsk-regionen.

Daughter Li Xiaohua and mother Ju Reihjong attend a candlelight vigil to commemorate the victims of the 23-year-long persecution of Falun Gong in China, held at the Washington Monument on July 21, 2022. Ju holds a photo of her husband and Li's father, Li Delong, who died in the persecution.(Samira Bouaou/The Epoch Times)
Datteren, Li Xiaohua, og moren, Ju Reihjong, deltar i en lysvake til minne om ofrene for den 23 år lange forfølgelsen av Falun Gong i Kina, som ble arrangert ved Washington monument den 21. juli 2022. Ju holder et bilde av sin ektemann og Lis far, Li Delong, som døde under forfølgelsen. Foto: Samira Bouaou/The Epoch Times

I den siste menneskerettighetsrapporten sier USA's utenriksdepartement at Russland har "misbrukt antiterrorisme- og antiekstremisme-lover, samt andre tiltak" for å ramme en regional avdeling av Falun Gong og syv Falun Gong-assosierte, ideelle organisasjoner "uten troverdige bevis for voldelige handlinger eller intensjoner".

"Disse betegnelsene forbød i praksis disse gruppenes aktiviteter, og medlemmene ble utsatt for langvarig fengsling, harde soningsforhold, husarrest og husransakelser, diskriminering, trakassering og straffeforfølgelse for å ha deltatt i aktiviteter i en forbudt organisasjon", heter det i rapporten.

Ad i artikkel – AdSense
AD