Representantenes Hus vedtok med overveldende flertall lovforslaget om å straffe KKP’s tvungne organhøsting

USA’s Capitol-bygning i Washington i USA 28. februar 2023. Foto: Madalina Vasiliu/The Epoch Times
9. april 2023
AD

Representantenes Hus i USA vedtok den 27. mars 2023 med overveldende flertall et lovforslag for å straffe det kommunistiske Kina for deres tvungne organhøsting fra samvittighetsfanger. De markerer derved det første ikke-symbolske lovtiltaket i USA for å imøtegå grusomhetene.

Lovforslaget H.R.1154, kalt "Stop Forced Organ Harvesting Act of 2023", er vedtatt med 413 mot 2 stemmer. Den tar sikte på å sanksjonere alle som er involvert i den grufulle handlingen og å kreve årlig rapportering fra myndighetene om slike aktiviteter som skjer i ethvert land. Senator Tom Cotton (republikaner, Arkansas) og senator Chris Coons (demokrat, Delaware) var blant de over ti lovgiverne som ledet tiltakets følgeversjon i Senatet.

Representanten Chris Smith (republikaner, New Jersey), hovedpersonen blant de som fremmet lovforslaget, gjorde folk oppmerksomme på straffene som ligger i lovforslaget for de som blir funnet skyldig i tvungen organhøsting; en sivilrettslig bot på opp til 250.000 dollar og en kriminell straff på opptil en million dollar i bot og 20 års fengsel.

"Det er virkelige alvorlig. Vi spøker ikke", sa Smith til Epoch Times før avstemningen. "Dette er en grusomhet, dette er en kriminell handling mot menneskeheten, og det er en krigsforbrytelse fordi det er en krig mot uskyldige mennesker i Kina, og (den kinesiske lederen) Xi Jinping er direkte ansvarlig. De som frivillig engasjerer seg i dette, vil gjøres ansvarlige."

EpochImages-3760720946-xl
Representanten Chris Smith (R-N.J.) ved "Policy Forum on Organ Procurement and Extrajudicial Execution in China på Capitol Hill" den 10. mars 2020. Foto: Samira Bouaou/The Epoch Times

Representant for demokratene, Susan Wild (Pennsylvania), fremhevet det årlig rapporterings-kravet i lovforslaget som hun sa ville sikre at USA "foretar en informert vurdering angående omfanget og utbredelsen av dette problemet."

"Når det gjelder det pågående folkemordet, kan vi ikke ta Beijing på ordet om hva de gjør og ikke gjør", sa hun. "Vi må etterforske og vi må bekrefte."

"Vi bør aldri se bort fra urettferdighet og undertrykkelse, uansett hvor det skjer."

Hjerteløse minner

Nyheten om at lovforslagets vedtak var oppmuntrende for mange som har overlevd regimets forfølgelse av deres tro eller overbevisning og som har kommet til USA som flyktninger, som Han Yu som er utøver av den forfulgte gruppen Falun Gong. Falun Gong er ansett å være den gruppen som har blitt hardest rammet av regimets ulovlige organhandel.

Epoch Times Photo
Falun Gong-utøvere i Wien i Østerrike viser i en rekonstruksjon som informerer om hvordan organhøsting av fengslede utøvere i Kina foregår, under en protest mot import av menneskeorganer fra Kina til Østerrike den 1. oktober 2018. Foto: Joe Klamar/AFP via Getty Images

Den åndelige praksisen, som inkluderer en lære basert på prinsippene sannhet, medfølelse og toleranse, sammen med fem meditative øvelser, fikk betydelig popularitet på grunn av sine fordeler i forhold til helse og moral i 1990-årene og tiltrakk seg anslagsvis 70 - 100 millioner innen slutten av tiåret.

Det kinesiske kommunistpartiet (KKP) oppfattet denne populariteten som en trussel mot sin kontroll og iverksatte en elimineringskampanje i 1999. Dette resulterte i at millioner av Falun Gong-utøvere ble fengslet, og et ukjent antall har dødd på grunn av slavearbeidtortur, og andre overgrep i løpet av de siste 23 årene.

I 2019 konkluderte et uavhengig tribunal i London, etter en årelang etterforskning, at tvungen organhøsting har funnet sted i Kina i årevis "i betydelig omfang" med fengslede Falun Gong-utøvere som hovedkilde til organer. Den endelige dommen som ble sluppet i mars året etter og som hadde 300 sider med vitneforklaringer og overleveringer, fant "ingen bevis for at praksisen hadde stoppet".

En innbygger i Kinas hovedstad Beijing, Han, var 19 år gammel da hun mistet faren på grunn av forfølgelsen i 2004, to år før de første rapportene om regimets hemmelige organhandel-industri. Det skulle gå mer en ti år før saken ble viden kjent.

Det siste hun så av faren, Han Junqing, som døde bare litt over to måneder etter at han ble arrestert fordi han praktiserte Falun Gong, hjemsøker henne den dag i dag.

Han Yu falun gong practitioner
Han Yu ved en stille Falun Gong-demonstrasjon ved United Nations Plaza 24. september 2019. Foto: Eva Fu/The Epoch Times 

Pusten til Han ble tyngre da hun fortalte om de tunge minnene fra nesten tjue år siden.

Ekstremt tynn med et ansikt forslått til grønt og lilla, lå farens kropp kald i et rom ved et rettsmedisinsk senter, omgitt av titalls uniformerte vakter.

Det manglet vev under farens venstre øye. Et langt knivkutt, sydd sammen med sort tråd strakk seg fra halsen og ned. Politiet stoppet henne ut da hun prøvde å knappe opp skjorten hans for å se hvor stingene endte.

Senere rev tanten og onkelen til Han opp skjorten før politiet klarte å stoppe dem. De fant ut at kuttet gikk helt ned til magen. Det var ingen organer inni, bare is.

"En forbrytelse aldri før sett"

Han Yu strevde lenge med å akseptere tapet av faren. Hun drømte ofte om ham og våknet gråtende, fortalte hun til Epoch Times.

Første gang mange varslere henvendte seg til The Epoch Times for å kaste lys over de mørke hendelsene, var i 2006. I 2007 surfet hun på sosiale medier og kom over en artikkel som beskrev tvungen organhøsting, og hun innså at det som skjedde med faren hennes, stemte på en prikk.

Den natten gråt Han Yui i timevis, til hun nesten besvimte.

Historien til Jiang Li, datteren til et offer for forfølgelsen i det sydvestlige Kinas Xishanping tvangsarbeidsleir, får bjellene til Hun å ringe.

Faren, Jiang Xiqing, en pensjonert tjenestemann ved et lokalt skattekontor i megabyen Chongqing, ble arrestert etter et husraid i mai 2008 tre måneder før Beijing var vertskap for sitt første OL og ble dømt til ett års fengsel i en arbeidsleir, uten rett og dom.

Epoch Times Photo
Jiang Li i Flushing i Queens i USA 1. november 2015. Hun bærer et foto av faren som ble drept av Det kinesiske kommunistpartiet i Kina fordi han praktiserte Falun Gong. Foto: Jiang Li in Flushing, Queens

Han døde sent i januar året etter, mindre enn 24 timer etter et besøk av familien der han fremsto med god helse.

Etter syv timer i fryserom var mannens ansikt og bryst fremdeles varme. Da Jiang Li og andre familiemedlemmer prøvde å snakke om saken, ble de fraktet ut av likhuset av politiet. Politiet kremerte kroppen noen dager etter og truet og trakasserte familien fordi de forsøkte å komme til bunns i saken. På et punkt sa de til Liang Li at hun måtte oppgi "en hvilken som helst sum" for å gjøre opp saken. En offentlig ansatt i Chongqing, Zhou Bailin, fortalte dem at alle Jiang Xiqings organer hadde blitt "fjernet og omgjort til medisinske eksemplarer".

De forsøkte aldri å få familien Jiangs godkjennelse, heller ikke var det noen forklaring.

"Innhøsting av organer fra levende mennesker er en kriminell handling man aldri før har sett på denne planeten, og det skjer fremdeles", fortalte Jiang Li, som nå bor i New York, til Epoch Times. Håpet, sa hun, er å se USA’s myndigheter hjelpe til med "øyeblikkelig å stoppe slike kriminelle handlinger mot menneskeheten, å holde Det kinesiske kommunistpartiet og alle gjerningsmennene ansvarlige og rense det statlige maskineriet som fremdeles utfører denne kriminelle handlingen."

organ harvesting End CCP parade Brooklyn 2023
Falun Gong-utøvere i en parade der de setter lys på det kinesiske regimets forfølgelse av deres overbevisning. Brooklyn i New York den 26. februar 2023. Foto: Larry Dye/The Epoch Times

"Avgjørende skritt fremover"

Torsten Trey, administrerende direktør i gruppen for medisinsk etikk, Doctors Against Forced Organ Harvesting (DAFOH), ønsket lovforslaget velkommen som et "stort skritt fremover" for å bidra til å "øke kritisk bevissthet" om tvungen organhøsting. Han tror flere tiltak er nødvendige for å få bukt med medisinsk turisme til Kina.

"Lovforslaget utnytter lovsystemet og bruker eksisterende mekanismer for å demonetisere eller forby de som deltok i disse kriminelle handlingene mot menneskeheten", sa han til Epoch Times i en mail.

Det som mangler, sa han, er et krav til alle som kommer inn i USA, om det er lovlige eller illegale immigranter eller statsborgere i USA, å svare på om de har "importert" et nylig transplantert organ fra land som er kjente for å skaffe organer gjennom tvungen organhøsting" og hvor mye penger som er betalt for organene.

"Organhøsting er en kriminell handling", sa han. Mens pasienter har rett til privatliv, må dette privatlivet "ende med kriminell handling, som tvungen organhøsting. Hvis Falun Gong-utøvere eller andre samvittighetsfanger har blitt drept for å få tak i organene deres i Kina, bør vi ikke dekke over disse kriminelle handlingene under paraplyen helsepersonvern."

Smith, kongressmedlem fra New Jersey, sa at lovforslaget kunne omfatte enhver som deltar i tvungen organhøsting, inkludert pasienter som mottar organene.

"Hvis det er forsettlig kunnskap som blir stjålet fra en Falun Gong-utøver eller noen annen, da kan de bli holdt strafferettslig og sivilt ansvarlige", sa han.

"Hvordan vet du at på en viss dato vil du få en lever, klar til å gis bort? Det er fordi de dreper individet for å få tak i den. De myrdet dem", tilføyde han, med henvisning til tilfeller der kinesiske sykehus har lovet å levere livsviktige organer på en bestemt dato, noe som er umulig i et frivillig organdonorsystem.

Smith understreket at det også er et moralsk ansvar for amerikanere som reiser til Kina for organtransplantasjon, å finne ut mer om kilden til organene som brukes i prosedyren.

Rundt i verden har allerede Israel, Taiwan, Italia, og Spania forbudt organtransplantasjon-turisme.

Europa parlamentet, den amerikanske Kongressen og ulike lokale instanser har også offentlig kritisert regimets tvungne organhøsting, men har ennå ikke vedtatt lovgivende midler.

Men hvis "Stop Forced Organ Harvesting Act" blir en lov, vil det bli et skritt fremover mot den endringen, sa Levi Browde, administrerende direktør for Falun Dafa informasjonssenter.

"Med dette lovforslaget slutter Kongressen seg til lovgiverne fra flere andre land som har vedtatt lover rettet mot å stoppe den forferdelige praksisen med å myrde uskyldige mennesker for å få tak i organene deres og straffe dem som fortsetter å gjøre slik", sa Browde i en uttalelse til Epoch Times, mens han oppfordret senatet til å vedta lovforslaget.

"Til tross for alt det økonomiske og politiske presset fra KKP gjennom årene, avslører USA’s myndigheter offisielt til hele verden gjennom dette lovforslaget at KKP myrder mennesker for organer."

Ad i artikkel – AdSense
AD