Prøver fra tidlige Covid-pasienter i Wuhan inneholdt det genetisk modifiserte Henipah, ett av to typer virus, oversendt fra et kanadisk laboratorium

Det nasjonale laboratoriet for mikrobiologi i Winnipeg, aktivfoto. Foto: John Woods/The Canadian Press
26. september 2021

Prøver fra tidlige COVID-19-pasienter i Wuhan inneholdt det genmodifiserte Henipah-viruset, viser funn gjort av en amerikansk forsker.

Henipah var ett av to typer virus som ble sendt til Kina av kinesiskfødte forskere fra et kanadisk laboratorium, under en strid om oppsigelsen av disse forskerne og et samarbeid med kinesiske militære etterforskere. Det er uklart om viruset, som ble oppdaget i de kinesiske prøvene, kan relateres til virusprøvene som ble sendt fra det kanadiske laboratoriet i slutten av mars 2019.

Funnet ble bekreftet overfor Epoch Times av en annen kvalifisert vitenskapsmann.

Bevisene ble først oppdaget av Dr. Steven Quay, lege og forsker i Seattle og tidligere fakultetsmedlem ved Stanford University School of Medicine, som analyserte tidlige COVID-19-prøver lastet opp av forskere ved Wuhan Institute of Virology (WIV) kort tid etter at Kina informerte Verdens helseorganisasjon om SARS-CoV-2-utbruddet.

Epoch Times Photo
Shi Zhengli, kinesisk ekspert på virologi, fra innsiden av P4-laboratoriet i Wuhan i Kina, den 23. feb. 2017. Foto: Johannes Eisele/AFP via Getty Images

Prøvene av pasientene, som ble innrapportert å ha en "uidentifisert lungebetennelse" i desember 2019, ble lastet opp i den genetiske sekvensdatabasen, GenBank, på nettstedet til det amerikanske folkehelseinstituttet (U.S. National Institute of Health, NIH).

Quay forteller at mens andre forskere rundt om i verden stort sett var interessert i å undersøke genomet til SARS-CoV-2, i prøvene som ble lastet opp av WIV-forskerne, ønsket han å sjekke det øvrige innholdet i de innsamlede pasientprøvene.

Derfor samarbeidet han med noen andre vitenskapsfolk for å analysere sekvenser av prøvene.

"Vi begynte å lete etter merkelig ting i prøvene," fortalte Quay til Epoch Times.

Han sier at de fant spor av noe som sannsynligvis er et resultat av forurensninger fra ulike eksperimenter i lab'en, som har funnet veien inn i prøvene. I tillegg fant de bevis på Henipah virus.

"Vi fant genetisk manipulasjon av Nipah-viruset, som er mer dødelig enn Ebola." Nipah er en variant av Henipa viruset.

Epoch Times ba Joe Wang, PhD, som tidligere ledet et vaksineutviklingsprogram for SARS i Canada, med et av verdens ledende farmasøytiske selskaper, om å bekrefte funnet. Wang er for tiden president i NTD Television Canada, søsterselskapet til The Epoch Times i Canada.

Etter å ha eksaminert bevisene, sa Wang at han kunne bekrefte Quay's funn av Henipah-viruset. Han forklarer at den genetiske manipulasjonen av viruset sannsynligvis ble gjort i den hensikt å utvikle vaksiner.

Dokumenter frigjort av de kanadiske myndighetene, sier at WIV's intensjon var å bruke virus-prøvene sendt fra Canada som en "viruskultur for lagring". Kort sagt ville de lagre viruset og samtidig hode det i live. Genetisk manipulasjon ville ikke kunne falle inn under denne beskrivelsen.

Laboratoriet i Winnipeg

Oppsigelsen av de kinesiskfødte forskerne; Xiangguo Qiu og hennes ektemann, Keding Cheng, fra National Microbiology-laboratoriet (NML) i Winnipeg har vært gjenstand for mye kontrovers i Canada. Opposisjonspartier har presset regjeringen for flere detaljer i saken, men regjeringen nekter å offentliggjøre informasjon av hensyn til nasjonal sikkerhet og personvern.

Qiu and Cheng ble, sammen med mange kinesiske studenter, eskortert ut av NML, Canadas eneste laboratorium på nivå 4 - eller P4, det høyeste nivået for bio-sikkerhet. Dette skjedde under en politietterforskning i juli 2019. De to forskerne ble formelt avskjediget i januar 2021.

Helsedepartementet i Canada (PHAC), som har ansvaret for NML, sa at oppsigelsen kom som et resultat av "administrative hensyn" og "mulige brudd på sikkerhetsprotokollene", men har avvist å komme med ytterligere detaljer av hensyn til sikkerhet og personvern.

Epoch Times Photo
Ordstyrer Anthony Rota kommer med en formaning til Ian Stewart, leder av det kanadiske helsedepartementet, i Underhuset den 21. juni 2021, for å ikke ha fremlagt dokumenter knyttet til avskjedigelsen av to forskere ved National Microbiology Laboratory i Winnipeg. Foto: The Canadian Press / Sean Kilpatrick.

Mens hun var ansatt ved NML, reiste Qiu mange ganger til WIV i offisielle ærend. Hun var da behjelpelig med å lære opp personell til sikkerhetsnivå 4. Globe and Mail rapporterte senere at forskere ved NML hadde samarbeidet med kinesiske, militære forskere om dødelige patogener, og at en av de kinesiske militære forskerne hadde jobbet ved høy-sikkerhets laboratoriet i Winnipeg i en periode.

Dokumenter og mail som er frigjort av PHAC, viser at forsendelsen med prøvene av Henipah og Ebola ble sendt med godkjenning fra NML's ledere.

I en av e-postene, sendt i september 2018, informerer David Safronetz, sjef for særegne patogener ved PHAC, den daværende sjefen for NML, Matthew Gilmour, og andre lab-administratorer, om forespørselen fra WIV om å få tilsendt prøvene, og sier: "Jeg stoler på laboratoriet."

Som svar spør Gilmour om hvilket type arbeid som skal utføres på Wuhan -laboratoriet, og hvorfor laboratoriet ikke får tilsendt materialet fra "andre, mer lokale laboratorier." Han sier også til Safronetz at det er "godt å vite at du stoler på denne gruppen", og spør om NMLs tilknytning.

Safronetz svarer ikke spesifikt på hva prøvene vil bli brukt til i Kina, men sier at de vil bli sendt så fort papirarbeidet og sertifiseringen er klar. Han sier også at WIV etterspør materiellet fra NML "på grunn av samarbeidet" med Qiu.

"Historisk sett, har det alltid vært enklere å få materiell fra oss enn fra laboratoriene i USA. Jeg tror ikke de andre, mer nærliggende laboratoriene har muligheten til å sende dette materiellet", tilføyer han.

Gilmour fratrådte sin stilling ved NML i mai 2020, og sluttet seg til et biovitenskapelig selskap  med base i Storbritannia.

Parlamentsmedlemmer har spurt NML's ledelse om hvorfor det ble gitt tillatelse til forsendelsen av prøvene og om de hadde noe kjennskap til om Kina utfører forsøk med genmanipulasjon (GoF) ved WIV. GoF-forskning innebærer en økning enten av dødelighets-nivået (virulensen), eller smittsomheten av patogenet, eller begge deler.

NMLs fungerende vitenskapelige generaldirektør, Guillaume Poliquin, sa til parlamentsmedlemmene under et parlamentarisk komitémøte den 22. mars at laboratoriet hadde sendt prøvene til WIV først etter å ha forsikret seg om at det ikke ville utføres GoF-forskning.

De konservatives parlamentsmedlem, John Williamson, presset på for å få flere svar og sa at det statsdrevne, kinesiske laboratoriet ikke var til å stole på fordi Det kinesiske regimet "har en historikk med tyveri og løgner".

Spørsmålet om GoF-forskning ved WIV har vært et stridende punkt i USA mellom lovgivere og Dr. Anthony Fauci, NIHs leder for det nasjonale instituttet for allergi og infeksjonssykdommer (National Institute of Allergy and Infectious Diseases). Faucis organisasjon har finansiert forskningsarbeid (gjennom EcoHealth Alliance) på koronavirus ved Wuhan-laboratoriet. Den amerikanske senatoren, Rand Paul hevder at publiserte arbeider fra WIV, om koronavirus avslører at laboratoriet utfører GoF-forskning, en anklage som avvises av Fauci.

Epoch Times Photo
 P4-laboratoriet på campus, Institutt for virologi i Wuhan, Kina den 13. mai 2020. Foto: Hector Retamal/AFP via Getty Images

Epoch Times forsøkte å få en kommentar fra PHAC, og svar på hvordan byrået adresserer spørsmål om intellektuell eiendom og samarbeid om utvikling av  produkter, som for eksempel vaksiner sammen med WIV, men fikk ingen svar innen fristen for publisering.

Til tross for gjentatte forespørsler fra opponerende parter om flere detaljer omkring oppsigelsen av de to NML forskerne, har de Liberale myndighetene nektet å offentliggjøre dokumentene og hevder det er av hensyn til nasjonal sikkerhet og personvern.

Etter at Underhuset utstedte et pålegg om at myndighetene skulle frigi informasjon, stevnet regjeringen underhusets ordstyrer for retten for å få det bekreftet fra en dommer at de har rett til å holde dokumentene tilbake. Senere ble saken henlagt da statsminister Justin Trudeau innkalte til valg og parlamentet ble oppløst.

Merknad fra redaktøren: Denne artikkelen har blitt oppdatert for å inkludere mer informasjon fra dokumentene til de kanadiske myndighetene.

Følg Omid på Twitter:  @OGhoreishi