Professor ble straffet da han nektet å tiltale en mannlig student med et kvinnelig pronomen. Mottar millioner i erstatning

Nicholas Meriwether, professor i filosofi ved Shawnee State University i Portsmouth, Ohio, USA. Foto: Faksimile/Youtube/Alliance Defending Freedom
1. mai 2022

Et universitet i Ohio i USA må betale flere millioner kroner i erstatning til en professor etter at han ble straffet for å ha nektet å tiltale en mannlig student med et kvinnelig pronomen.

Det var i januar 2018 at en mannlig student ba Nicholas Meriwheter som er professor i filosofi ved Shawnee State University i Portsmouth i Ohio, om å tiltale ham som kvinne eller med et kvinnelig pronomen.

Meriwether som er kristen, nektet. Han tilbød seg i stedet å bruke «et hvilket som helst navn studenten ba om, i stedet for tittel eller pronomen», ifølge den kristne organisasjonen Alliance Defending Freedom (ADF).

Universitetet gikk imidlertid ikke med på dette og "tvang professoren til å snakke i strid med hans religiøse tro og filosofisk synspunkt".

Studenten sendte deretter en klage til universitetet. Ifølge opplysninger skal han ha blitt aggressiv da han ikke fikk det som han ville.

Meriwether gikk senere til sak i den amerikanske distriktsdomstolen mot rektorer og tjenestemenn ved universitetet.

I mars 2021 avgjorde den amerikanske lagmannsretten at universitetet hadde krenket Meriwethers ytringsfrihet da han ble straffet for ikke å ville tiltale den mannlige studenten med et kvinnelig pronomen eller tittel.

Universitetet har som en del av et forlik inngått en avtale om at professoren har rett til å velge når han vil bruke eller unngå titler eller pronomen når han henviser til eller henvender seg til studenter.

I tillegg har de gått med på å betale 400.000 dollar (3,74 millioner NOK) i saksomkostninger og erstatning til Meriwether. Shawnee State University har også trukket tilbake den skriftlige advarselen professoren mottok i juni 2018.

ADF’s advokat, Travis Barham, mener dette er en seier for ytringsfriheten i USA.

«Denne saken har tvunget oss til å forsvare det som tidligere var en vanlig oppfatning, nemlig at ingen kan tvinges til å gå imot sin egen grunnleggende tro for å beholde jobben», sier han i en uttalelse.

Barham sier at Meriwether "gjorde alt for å tilfredsstille studentene sine og behandlet dem alle med verdighet og respekt".

«Likevel straffet universitetet ham for ikke å ville støtte en ideologi som han anser som falsk.»

Samtidig er advokaten glad for at universitetet nå anerkjenner at det første tillegget i grunnloven garanterer professoren og andre amerikanere «retten til å snakke og handle på en måte som er forenlig med tro og overbevisning».

Universitetet skriver i en pressemelding at det avviser at ansatte på noen som helst måte har begrenset Meriwethers ytringsfrihet.

"Selv om vi har bestemt oss for å komme til et forlik, benekter vi bestemt at noen i Shawnee State har fratatt dr. Meriwether ytringsfriheten eller retten til fritt å utøve sin religion."

Kontakt gjerne journalisten: tony.lin[email protected]