Ny erklæring skal stanse pågående brudd på menneskerettigheter

Forbrytelsene omfattes ikke av FN’s menneskerettighetserklæring

Personene på bildet har ingen sammenheng med artikkelen. Foto: Sasin Tipchai
10. oktober 2021

I forbindelse med en internasjonal konferanse mot organhøsting ble det lansert en verdenserklæring for bekjempelse og forebygging av tvungen organhøsting, en erklæring som tar sikte på å stoppe pågående brudd på menneskerettigheter.

Torsten Trey som er administrerende direktør for organisasjonen «Doctors Against Forced Organ Harvesting (DAFOH) og som er en av initiativtakerne, ser to hovedgrunner til at den nye erklæringen er nødvendig. FN’s menneskerettighetserklæring ble skrevet etter Holocaust for å forhindre flere brudd på menneskerettighetene.

Forfølgelsen av Falun Gong-utøvere i Kina og tvungen organhøsting pågår fortsatt i Kina. Derfor er den universelle erklæringen om bekjempelse og forebygging av tvungen organhøsting ikke bare et skritt i riktig retning for å forbedre menneskerettighetssituasjonen, men også et initiativ for å stanse disse forbrytelsene mens de fortsatt pågår.

Den andre grunnen er at FN-erklæringen ikke omfatter den spesifikke kriminaliteten ved tvungen organhøsting fra forfulgte grupper i Kina.

Torsten Trey er lege og administrerende direktør i den medisinsk-etiske ideelle organisasjonen «Doctors Against Forced Organ Harvesting» (DAFOH). Foto: Chen Po-chou

Erklæringen handler blant annet om at land må utarbeide et eget lovverk mot tvungen organhøsting og samle og utveksle informasjon internasjonalt om ulovlig anskaffelse av organer.

I 2013 oppfordret EU gjennom en resolusjon i EU-parlamentet Kina til omgående å avslutte sin uetiske praksis for anskaffelse av organer. I 2016 fulgte de opp og krevde en «Written Declaration» uavhengige undersøkelser av den pågående organhøstingen i Kina.

Norge har i 2017 ratifisert et Europaråds-direktiv om organtransplantasjoner. Stortinget har oppdatert transplantasjonsloven som nå også forbyr kjøp og salg av organer i utlandet, noe som hindrer «organturisme».

Israel, Spania, Italia, Taiwan og Norge har alle vedtatt lover som forbyr internasjonal organhandel, herunder organturisme til Kina.

I Australia begrenset de allerede i 2006 opplæring av kirurger fra Kina.

Flere svenske politikere har signert erklæringen. Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) som er medlem av riksdagen, skriver i en uttalelse: "Det kinesiske regimet utsetter sine borgere for store brudd på menneskerettighetene og dette må vies oppmerksomhet for å få satt en stopper for den pågående organhøstingen."

Hvis de ønsker å være en del av verdens respekterte nasjoner, kan de ikke fortsette å lyve eller fortsette å benekte det åpenbare.

- Niclas Malmberg (MP), tidligere parlamentsmedlem

Tidligere parlamentsmedlem Niclas Malmberg (MP) skriver: "Verden må handle for å få slutt på volden mot uskyldige mennesker. Kinas ledere må få vite at vi vet hva som skjer og at de må stoppe brutaliteten mot det kinesiske folket. Hvis de vil være en del av verdens respekterte nasjoner, kan de ikke fortsette å lyve eller fortsette å fornekte det åpenbare."

Kontakt journalisten: [email protected]