Ny AI-dekoder kan oversette hjernebølger til tekst

Ved hjelp av magnetisk resonanstomografi (MRI) kan et AI-system dekode hjernebølger og oversette dem til tekst. Foto: mikemacmarketing (CC BY 2.0)
8. mai 2023
AD

Et forskerteam ved universitetet i Texas mener de har oppdaget nøkkelen til å lese et menneskes tanker. Dette gjøres ved hjelp av et AI-system som dekoder en persons hjernebølger.

AI-systemet, kalt en semantisk dekoder, kan oversette en persons hjerneaktivitet mens de leser en historie eller i det stille forestiller seg at de forteller en historie, til en kontinuerlig strøm av tekst.

I en studie i tidsskriftet Nature Neuroscience beskriver et forskerteam fra universitetet i Texas hvordan de har lært opp AI-algoritmer til å oversette hjerneaktivitet til et menneskelig språk med en feilmargin på rundt tre prosent.

I forsøket leste frivillige setninger høyt mens hjernebølgene ble registrert ved hjelp av elektroder. Den målte aktiviteten ble deretter matet inn i et datasystem som genererte en digital representasjon av informasjonen.

Forsøksobjektene måtte lytte til flere timer med podcaster, mens en fMRI-maskin registrerte hjerneaktiviteten deres. Under denne prosessen tok AI-systemet inn fMRI-dataene og dekodet signalene til et vanlig språk.

Ifølge en pressemelding fra universitetet i Texas hadde AI-systemet en nøyaktighetsgrad på 50 prosent.

Foto: Universitetet i Texas/skjermdump

"Resultatet kommer ikke fram som en ord-for-ord-transkripsjon. I stedet har forskere utformet det slik at det fanger essensen av det som blir sagt eller tenkt, dog ikke perfekt", skriver universitetet.

Forskerteamet understreker imidlertid at de eksisterende metodene for å avkode tanker til ord trolig vil kreve et kirurgisk inngrep dersom de skal oppnå høy nøyaktighet.

I tillegg ser det ut til å være ulike mentale teknikker som kan brukes til å lure systemet; for eksempel intensiv visualisering eller resitering.

– Vi tar på alvor bekymringen for at dette kan brukes med dårlige hensikter, og vi har forsøkt å unngå det, sier Jerry Tang, en av forskerne som har utført forsøket, i en kommentar.

Kontakt journalisten: [email protected]

Ad i artikkel – AdSense
AD