Mening: Medier rapporterer ensidig om hetebølger. Viser ikke hele bildet

Det siste året har det på blitt målt uvanlig kaldt vær i forhold til årstiden mange steder i verden. Dette gjelder både den nordlige og den sørlige halvkulen. Foto: Nick Starichenko/Shutterstock
12. mars 2023
AD

Vær og klima er to atskilte vitenskapelige begreper. Mange folk uten vitenskapelig bakgrunn blander ofte disse begrepene, ikke minst de lokale nyhetsmediene. Det kan derfor være til hjelp å forklare begrepene, men også å presentere eksempler på hvordan vær og klima i dag utvikler seg på ulike steder i verden. Det mener svenske journalisten Tege Tornvall.

Vær er ikke klima. Vær betyr slik det tilfeldigvis er for øyeblikket; varmt eller kaldt, tørt eller regn, stille eller vind. Klima er slik det er over lengre tid; vanligvis minst 30 år, gjerne lengre.

Det hindrer ikke at et varmt klima noen ganger kan ha kaldt vær eller at et tørt klima iblant kan ha regn og flom.

Men dette tar sjelden nasjonale nyhetsmedier og klimaprofiler hensyn til. De rapporterer stadig om stormer, hetebølger, tørke, branner og oversvømmelser som bevis på en truende, global oppvarming.

De går glipp av eller fortier at et slikt ekstremvær er nettopp dette - vær. Hvis det derimot gjentas år etter år over lengre tid, kan det med tiden kalles klima. Men det gjør det ikke. Tvert imot rapporteres det om uvanlig kulde fra mange deler i verden – men ikke fra nasjonale nyhetsmedier.

Tvert imot rapporteres det om uvanlig kulde fra mange steder i verden, bortsett fra nasjonale nyhetsmedier.

Derfor vil jeg her rapportere om uvanlig kaldt vær rundt om i verden. Det er jo bare vær, men det styrker ikke alarmen om global oppvarming.

I sommer hadde den sørlige halvkulen vinter. Det har vi lett for å glemme, fordi 90 prosent av verdens befolkning lever på den nordlige halvkulen. Derfor gjelder verdens klimadebatt først og fremst den nordlige halvkulen.

På den sydlige halvkulen ble det fra vinteren blant annet rapportert om uvanlig kaldt vær.

Den 12.-16. juli 2022 advarte Syd-Afrikas værtjeneste om snø. Der er gjennomsnittstemperaturen om vinteren 8-17 plussgrader. Byen Volksrust hadde likevel minus10°C, snø og vinterføre på veiene. I slutten av juli 2022 hadde Bergiga Lesotho åpne skiheiser.

Nabolandene Namibia og Botswana hadde det også uvanlig kaldt; minus 10°C i Namibia og omtrent minus 8°C i Botswana.

I juli var delstaten Queensland i Australia 8-10 grader kaldere enn normalen på ca. 20°C. Stedet Wondecla hadde minus 2,6°C den 14. juli 2022. Den 20. juli var store deler av Australia ti grader kaldere enn normalt. Også i New Zealand var det uvanlig kaldt.

Den 13. august 2022 hadde Sao Joaquim sør i Brasil minus 130C. I gjennomsnitt var det 20 grader kaldere enn normalt og vingårder ble berørt. I juni 2021 var det uvanlig kaldt i Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay og Uruguay.

Den sørlige halvkulens middeltemperatur var den 23. august 2022 0,4°C under gjennomsnittet for årene 1979-2000. Vær og klima påvirkes av Antarktis, verdens største is-ørken. Der ble det den 17. juli 2022 målt minus 81,7°C.

Etter en uvanlig kald vinter på den sørlige halvkulen, begynte vinteren på den nordlige halvkulen også med uvanlig kulde flere steder.

I november traff en snøstorm gjetere med buskap i det nordvestlige Kina. Hundrevis av sauer frøs i hjel i Xingjiang provinsen. Syv bygningsarbeidere frøs i hjel i byen Altay, nær Kasakhstan.

November 2022 var også uvanlig kald i Sør-Korea med minus 7°C i Seoul. Der er det normalt ca. 10 plussgrader i november.

Australia hadde i fjor sin kaldeste vår på flere tiår etter en uvanlig kald vinter. Den maksimale dagtemperaturen var den laveste på 30 år i Adelaide, Canberra og Melbourne. Brisbane som ligger nær tropene, hadde sin kaldeste vinter noensinne.

Den sørøstlige delen av kontinentet hadde ekstrem nedbør med flom rundt elvene Murray og Darling, trolig etter en ny, uvanlig kald La Nina-strøm.

I november 2022 hadde Nord-Sibir det uvanlig kaldt. I Ojmjakom ble det målt minus 50,9°C, og også andre steder var det kaldere enn minus 50°C. På den tiden av året er det sjelden kaldere enn minus 40°C.

Canada noterte sin kaldeste novemberdag siden 1989. I den største delen av Canada var det uvanlig kaldt i november med mange nye, lokale kulderekorder. Nunavut i det arktiske Canada målte minus 45°C.

Alt dette er selvfølgelig vær rundt om i verden. Men det har knapt blitt nevnt i nasjonale medier.

Forutsetningene for fortsatt global oppvarming er små, fordi USA’s romfartssenter NASA har registrert minsket solmagnetisme og solvind, samt økt kosmisk stråling inn i atmosfæren. Det varsler om kjøligere klima fremover.

Synspunkter som kommer til uttrykk i denne artikkelen er forfatterens egne og speiler nødvendigvis ikke synspunktene til Epoch Times.

Tege Tornvall. Journalist

Ad i artikkel – AdSense
AD