Medisinsk-etisk gruppe nominert til Nobels Fredspris for å sette lys på tvungen organhøsting i Kina

"Disse handlingene er grufulle. Jeg tenker at de er imot grunnleggende menneskerettigheter", fortalte han som nominerte dem, lord Philip Hunt, fra King's Heath til Epoch Times.

En plakett som viser Alfred Nobel ved Nobels fredsprisseremonien i 2008 i Oslo rådhus den 10. desember 2008. Foto: Chris Jackson/Getty Images
11. februar 2024
AD

En britisk lovgiver har nominert «Doctors Against Forced Organ Harvesting» (DAFOH) til Nobels fredspris og henviser til den medisinske gruppens rolle i å sette søkelyset på "grusomhetene ved tvungen organhøsting" i det kommunistiske Kina.

Den Washington-baserte, ideelle organisasjonen som består av leger fra hele verden, har brukt 17 år på å øke oppmerksomheten rundt overgrepene i industriell skala.

I tillegg til å utgi publikasjoner som gransker bevis, har gruppen regelmessig vært vertskap for webinarer og leder arbeidet med å samle inn underskrifter i en petisjon der de oppfordrer FN å handle. De har samlet inn millioner av underskrifter over hele verden i løpet av en periode på omtrent seks år.

I januar oppfordret DAFOH FN om å etablere en internasjonalt straffedomstol (tribunal) rettet mot det kinesiske regimets tvungne organhøsting. De hadde støtte fra mer enn 100 lovgivere, akademikere og sivile grupper. Den som nominerte dem, lord Philip Hunt of King’s Heath, berømmet gruppen for deres "enorme arbeid" i å fremme saken om "hvorfor vi må ta grep".

"Disse handlingene er grufulle. Jeg tror de er i strid med de mest grunnleggende menneskerettigheter", fortalte han til Epoch Times.

Han skrev i nominasjonsbrevet at gruppens engasjement overfor saken er "dypt forankret i overbevisningen om å fremme medisinsk etikk og menneskeverd".

En Nobels fredspris til gruppen "ville ikke bare gi støtte til å fremme større bevissthet og oppmerksomhet rundt dette temaet, men også positivt påvirke all innsats mot menneskehandel, et annet alvorlig emne i vår tid", sa han.

Den statssanksjonerte, tvungne, kriminelle organhøstingen i Kina setter en stor befolkning i livsfare. Innsatte utøvere av Falun Gong, som har et estimert antall utøvere på opp imot 100 millioner, kan bli drept ved å få organene sine fjernet. De samme skjer med uighurene, tibetanerne og såkalte huskristne.

Internasjonale turister, tiltrukket av ekstremt korte ventetider på kinesiske sykehus, kan velge å dra til Kina for å få organtransplantasjon. De kan dermed uvitende bli medskyldige i disse kriminelle handlingene.

Spørsmålet har skapt økende bekymring internasjonalt siden et uavhengig tribunal i 2019 fant ut at disse grufulle handlingene virkelig hadde skjedd i Kina "i et betydelig omfang".

Speaker i Kongressen, Mike Johnson (R-La.), sa på Det internasjonale møtet for religionsfrihet den 31. januar at det kinesiske regimet var blant "noen av de mest undertrykkende i verden" på grunn av alle brudd på menneskerettigheter.

I fjor ble en lov som siktet på å gi kriminelle konsekvenser for overgriperne, vedtatt i Kongressen med et overveldende flertall. Texas iverksatte en statlig lov som forbyr forsikringsselskaper å støtte organtransplantasjonsturisme til Kina.

I 2022 vedtok EU-parlamentet en resolusjon som fordømte den "kriminelle, umenneskelige og uetiske praksisen".

Norge har allerede vedtatt lover som forbyr internasjonal organhandel, herunder organturisme i Kina.

Hunt, som gjennom et advokatarbeid, presset gjennom en britisk lov for effektivt å hindre landsmenn å delta i ordningen, sa at han var skuffet over mangel på følbar respons så langt fra internasjonale organisasjoner, som for eksempel FN.

Under det nylige møtet i FN om menneskerettighetene i Kina, måtte kritikere presse sine bemerkninger inn i kun 45 sekunder. Saken om tvungen organhøsting kom ikke opp.

Hunt fikk først kjennskap til saken for omtrent fem år siden fra menneskerettighetsforkjempere mens han drev en kampanje for et lovforslag for å oppmuntre til organdonasjon i landet. Han ble forferdet over å få kjennskap til hva som skjer i Kina og lovet å gjøre alt han kunne for å hjelpe til med å gjøre slutt på overgrepene.

"Tvungen organhøsting er en forferdelig, forferdelig forbrytelse", sa han og bemerket særlig drapene i det skjulte for å muliggjøre industriens vekst.

Leger forbereder en nyretransplantasjon. Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP/Getty Images

Samvittighetsfanger, Falun Gong utøvere og uighurer (i den nordvestre Xinjiang-regionen) "fortjener noe mye, mye bedre i livet enn den forferdelige situasjonen som de befinner seg i", sa han.

"Vi må gjøre det bedre, vi må protestere, vi må drive kampanjer, og til slutt vil vi lykkes med å utrydde denne forferdelige praksisen", sa han. For å oppnå dette, spiller organisasjoner som DAFOH "en utrolig viktig rolle".

"Jeg respekterer dem dypt for alt de har gjort, og all den støtten de har gitt meg", sa Hunt.

Han sa at det er en lang vei å gå, men at felles innsats fra DAFOH og lignende grupper kan begynne å gjøre en forskjell.

Ad i artikkel – AdSense
AD