Kinesiske investorer bør ikke få lov til å kjøpe eiendommer i USA, sier DeSantis

Floridas guvernør Ron DeSantis taler under toppmøtet for «Turning Point USA Student Action» som ble arrangert ved Tampa konferansesenter i Tampa i Florida i USA den 22. juli. Foto: Joe Raedle/Getty Images
13. august 2022

Floridas guvernør Ron DeSantis advarte om Kinas ondartede innflytelse i «Sunshine»-staten etter rapporter som viser at kinesiske investorer har brukt milliarder dollar på oppkjøp av amerikanske jordbruksarealer og andre eiendommer.

Samtidig som han kalte Kina for USA’s "motstander nummer en", fortalte DeSantis til Fox News den 23. juli at selskaper knyttet til Det kinesiske kommunistpartiet (KKP), ikke bør få lov til å kjøpe eiendommer i USA.

"Jeg synes ikke at de bør få gjøre det. Jeg tror problemet er at disse selskapene har bånd til KKP, og det er ikke alltid tydelig på overflaten hva det nå enn er et selskap gjør, men jeg tror det er et stort problem", sa han.

Utenlandske kjøpere fra Kina brukte 6,1 milliarder dollar, mer enn fra noe annet fremmed land, på kjøp av amerikanske hjem fra april 2021 til mars 2022, ifølge en fersk rapport fra «National Association of Realtors» (pdf).

Kinesiske kjøpere brukte i gjennomsnitt mer enn 1 million dollar for hver transaksjon. Det er det høyeste gjennomsnittet blant utenlandske kjøp og opp fra fjorårets gjennomsnitt på 710.400 dollar. California var toppdestinasjonen for oppkjøpene deres med 31 prosent, fulgt av New York (10 prosent), Indiana (7 prosent), Florida (7 prosent), Oklahoma (5 prosent) og Missouri (5 prosent).

Rapporten pekte også på at 58 prosent av de kinesiske kjøperne betalte kontant, den tredje høyeste prosenten bak kanadieres 69 prosent og colombianeres 65 prosent.

En økende andel av USA’s jordbruksareal er kontrollert av kinesiske kjøpere. Ifølge data fra USA’s landbruksdepartement kontrollerte kinesiske investorer 13.720 dekar i USA ved utgangen av 2010. Den andelen hadde per 31. desember 2020 økt til 194.179 dekar.

DeSantis la også til at han har tatt skritt for å opplyse om noe av Kinas innflytelse i Florida.

"Jeg har undertegnet lovverk for å slå ned på unødig påvirkning fra useriøse stater, inkludert KKP", sa han. "Så for eksempel forbyr vi Confucius Institutter i staten Florida; de prøver å komme inn i høyere utdannelse og de prøver å spre sin propaganda."

Loven som forbød Kinas Beijing-finansierte Confucius-institutter ble undertegnet av DeSantis i juni 2021,dette sammen med annen lovgivning som gjorde det å stjele handelshemmeligheter til en tredjegrads, grov forbrytelse og ble straffet med inntil fem års fengsel.

Florida har "den mest robuste beskyttelsen mot KKP-innflytelse enn noen som helst annen stat", fortalte DeSantis til The Epoch Times.

De to lovene trådte i kraft den 1. juli 2021.

Siste gang Florida stengte et Confucius institutt, var i september 2019. Ifølge National Association of Scholars, en juridisk støttegruppe for utdannelse, var det totalt 18 Confucius-institutter i USA per 21. juni.

Xi Jinping
Kinas daværende vise-president (nå kinesisk leder) Xi Jinping avduker en plakett ved åpningen av Australias første Confucius-institutt for kinesisk medisin ved «RMIT University of Melbourne» den 20 .juni 2010. Foto: William West/AFP/Getty Images

I januar tok DeSantis et nytt skritt for å motarbeide KKP, da han kunngjorde at Floridas «Job Growth Grand Fund» hadde tildelt nesten 10 millioner dollar til «Osceola County» og «Valencia College» for å støtte produksjon av halvledere og annen avansert teknologi.

"Disse strategiske investeringene vi gjør i dag, vil hjelpe til med å få produksjonen av mikro-brikker og halvledere tilbake til staten vår i en tid da forsyningskjedene er svakere enn noen gang tidligere", sa han i en kunngjøring av investeringen. "Det er sikkert og visst at vi ikke kan tillate at denne viktige industrien blir fanget av Det kinesiske kommunistpartiet."

I mars 2022 avslørte DeSantis et forslag til lovverk for å presse Kina tilbake. Et av forslagene vil kreve at statlige etater, politiske underavdelinger og offentlige institusjoner for høyere utdanning rapporterer enhver gave på 50.000 dollar eller mer fra et fremmed lands myndighet.

Han fortalte til Fox News at han som neste tiltak hadde som mål å ta opp problemet med statens pensjons-fond.

"Vi kommer også sannsynligvis til å innføre lover i løpet av den neste lovgivende perioden vedrørende våre pensjonsfonds-investeringer med saker som kan være knyttet til KKP", sa han. "Vi har ikke nødvendigvis mye av det, men vi ønsker å være sikre på at vi kutter båndene slik at vi ikke finansierer vår motstander nummer en."