Kinesisk energianlegg avvikler et "grønt energianlegg" i Xinjiang på grunn av forurenset utslipp

Et kullkraftverk i bakgrunnen av en fabrikk i byen Baotou i Indre Mongolia. 31. oktober 2010. Foto: David Gray/Reuters
9. januar 2022

«Shanghai Electric Power Co. Ltd.» planlegger å avvikle et prosjekt som skulle gi "grønn" energi til Xinjiang-regionen i Kina, men som i stedet slipper ut forurenset avløpsvann.

I en rapportering til Shanghai-børsen den 28. desember meddelte selskapet at «Hami Xuanli Gas Power» på grunn av en funksjonsfeil hadde sluppet ut en betydelig mengde avløpsvann som inneholdt fenol eller karbonsyre.

Den statseide bedriften sa at de hadde bestemt seg for å stenge ned prosjektet og kvitte seg med utstyret.

Hami Xuanli ble startet opp for "å utnytte utslipp av eksosgass av kulltjære i en industripark og for å generere elektrisitet gjennom en kombinasjon av gass- og dampturbiner", ifølge en offisiell presentasjon av prosjektet fra 2014.

Etter inspeksjoner på stedet i 2021 konkluderte et team bestående av eksterne eksperter at renseanleggene trengte storstilt renovering for å oppfylle miljøkravene. De konkluderte imidlertid med at "det er kostbart og at effekten fortsatt er usikker."

Prosjekttapet vil koste Shanghai Electric Power 91 millioner dollar i svekket provisjon, heter det i børsnotatet. Bortsett fra nedskrivningen på 47 millioner dollar hos Hami Xuanli Gas Power Generation Co. Ltd. er det også en nedskrivning på 44 millioner dollar i Luojing gassturbinkraftverk som er et annet datterselskap.

Luojing kraftverk leide anlegget tilknyttet prosjektet. Anleggene vil bli demontert siden de er ukurante og ikke kan brukes i innenlandske kraftverk av samme type.

Aksjene i det Shanghai-noterte selskapet falt kraftig den 29. desember, den siste virkedagen i 2021.

Prosjektet ble godkjent i 2014 av «Xinjiang Production and Construction Corps», også kjent som XPCC eller Bingtuan (“The Corps”).

"Hovedmålet med prosjektet er å utnytte eksosgassen som produseres av industrien i industriparken maksimalt, samtidig som man renser gassen for å oppfylle miljøvernforskriftene", sa prosjektleder Xu Jihui i mai 2020, ifølge bingtuan.com .

I rapporten dekket det statlige utsalgsstedet en banebrytende virksomhet arrangert av XPCC for Hami Xuanlis andre bensinstasjon og la til at hensikten med prosjektet var å «avlaste forurensningen fra industriparken ytterligere, gå videre med utvikling av høy kvalitet og samtidig effektivt bevare parkens grønne omgivelser."

Kina står for verdens største utslipp av karbon. Det kinesiske regimet sier at landets karbonutslipp vil nå toppen i 2030, for deretter å falle med en målsetting om å nå karbonnøytralitet innen 2060. Regimet hevder at Kina fortsatt har en økonomi i utvikling og ikke bør bindes til den samme standarden som utviklede land når det gjelder å kutte karbonutslipp.

XPCC er en unik, statlig, økonomisk og paramilitær enhet i den autonome regionen Xinjiang Uyghur som er underordnet Det kinesiske kommunistpartiet (KKP). Det amerikanske finansdepartementet sanksjonerte mot denne enheten i 2020 for brudd på menneskerettigheter.

Den 23. desember signerte USA’s president Joe Biden en lov som forbyr all import fra Xinjiang-regionen på bakgrunn av bekymringer om tvangsarbeid.

«Uyghur Forced Labour Prevention Act» er en del av USA’s svar på Beijings behandling av Kinas uiguriske minoritet, som Washington har kalt folkemord.

I 2020 hadde Shanghai Electric Power Co. et tap på 66 millioner dollar i verdifall for Hami Xuanli-prosjektet på grunn av forurensning, ifølge den lokale utgaven av Time-Weekly.com.