Kinesere infiltrerer Norge på oppdrag

Det norske flagg. Foto: terimakasih0 via Pixabay

Forrige mandag tok forsvarsminister Bjørn Arild Gram og justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl imot den årlige trusselvurderingen av Etterretningstjenesten, Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NMS).

"... kinesere, også militært personell, er i Norge på et oppdrag", skriver PST.

PST kunne fortelle at kinesere, også militært personell, er i Norge på et oppdrag, som kinesisk forskningsleder, gjesteforskere eller studenter fra institusjoner knyttet til det kinesiske militæret.

VG skriver: ”Ifølge PST jobber den kinesiske partistaten også gjennom norske lokalpolitikere og næringslivsaktører for å fremme sin utenrikspolitikk og omgå nasjonale beslutningsprosesser.”

PST forteller om sponsede turer til Kina og flere besøk dit med hele delegasjoner. Vi vet at mange kommuner i Norge har ”vennskapsavtaler” med byer i Kina eller enkeltpersoner som opererer på vegne av det kinesiske regimet. Det er kjent at når Kina sponser turer, lunsjer osv., er det fordi de vil ha noe tilbake!

I trusselvurderingen for 2024 skriver PST: ”Kina vil utgjøre en betydelig etterretningstrussel i 2024. Vi venter at trusselen vil tilta i løpet av de nærmeste årene. Det skyldes særlig det forverrede forholdet mellom Kina og Vesten, Kinas ønske om økt kontroll over forsyningskjeder og posisjonering i Arktis.”

Dagbladet refererer til E-tjenestens rapport Fokus 2024 der de mener at Kina er den største trusselen mot Norge:

«Kina har blitt en global stormakt, med stor innflytelse på internasjonal samhandling, økonomi og sikkerhet. Kommunistpartiet ønsker en ny verdensorden der Vesten ikke lenger skal dominere, liberale verdier som demokrati og ytringsfrihet ikke skal være styrende, og Kinas stilling som stormakt gir landet definisjonsmakt i internasjonale spørsmål. Det strategiske partnerskapet med Russland bygger på oppfatningen av USA som den dimensjonerende trusselen både mot kinesiske og russiske ambisjoner. Partnerskapet setter Beijing bedre i stand til å bruke ressurser på å møte USA og dets allierte i Stillehavet».

PST ser for seg at både Russland og Kina vil forsøke å få tak i både norske varer og norsk teknologi på "fordekte måter” i 2024.

PST ser ikke bort ifra fysisk sabotasje og cyberangrep fra flere stater mot den norske petroleumsindustrien. De sier at kineserne gjennomfører stadige cyberangrep, kjøper opp eiendommer og rekrutterer nordmenn i alle aldre, også ungdom.

Beate Gangås som er PST-sjef, ber oss alle være på vakt. Hun er spesielt bekymret for økt rekruttering av mindreårige til grov vold og terror og mener at det er spesielt to land Norge skal frykte, Kina og Russland, men også Iran, som jobber aktivt i Norge.

...  sikkerhetspolitiet har avdekket at norske gutter ned i 12-13-årsalderen har planlagt terrorangrep i Norge.

    - fungerende direktør i PST kontraterroravdeling

Dagbladet skriver: "... fungerende direktør i PST kontraterroravdeling bekrefter overfor Dagbladet at sikkerhetspolitiet har avdekket at norske gutter ned i 12-13-årsalderen har planlagt terrorangrep i Norge. Den yngste vi har avslørt, var en norsk gutt på 12 år med høyreekstremistisk tankegods."

 

Ad i artikkel – AdSense
AD