Historisk resolusjon plasserer Xi Jinping ved siden av Mao og Deng

Kinas president Xi Jinping ankommer en mottakelse i Beijing sammen med statsminister Li Keqiang på Kinas nasjonaldag den 30. september 2021. Foto: Greg Baker/AFP via Getty Images
28. november 2021

Kinas leder Xi Jinping styrket sin autoritet den 11. november på et viktig partimøte, det sjette plenumet. Partiet har godkjent en historisk resolusjon som gir Xi samme status som de mest innflytelsesrike personene i regimets historie.

"Etableringen av Xi Jinpings kjerneposisjon for Sentralkomiteen og hele partiet", så vel som den "veiledende rollen" som Xi Jinpings ideologi spiller, "har avgjørende betydning for å drive den kinesiske nasjonen mot en storslagen gjenfødelse", sa partiets høyeste ledelse bak lukkede dører i slutten av en fire dagers konferanse i Beijing der over 300 medlemmer av partiets elite deltok. Sitatene kommer fra statlige, kinesiske medier.

Resolusjonen som ble vedtatt den 11. november, var den tredje i sitt slag som partiet har godkjent gjennom hele sin hundreårige historie. Den innebærer at Xi Jinping nå opphøyes til samme nivå som to av hans mektigste forgjengere, Mao Zedong og Deng Xiaoping. Mao var partiets første leder, og Deng var reformatoren bak den kinesiske økonomiens gjenoppretting på slutten av 70-tallet da de beveget seg bort fra den mest rigide planøkonomien.

På møtet, det såkalte sjette plenumet, fikk Xi, som nå har ledet regimet i nesten ti år, æren for å ha skapt en helt egen tankeskole. Partiets ledelse hyllet den som "essensen av samtidsmarxismen" og til og med som "ånden til den kinesiske nasjonen".

Når partiet holder sin 20. partikongress i 2022, forventes det at Xi ytterligere sikrer seg en femårsperiode som partileder. Dette vil i så fall bryte tradisjonen som har rådet i nesten tretti år der partiledere bare sitter i to valgperioder.

I de siste månedene har Xi drevet en intensiv politisk og økonomisk reformkampanje som har berørt en lang rekke sektorer i hele det kinesiske samfunnet. Eksperter mener at dette har vært et av stegene for å sikre seg en ytterligere periode.

Hovedpoenget er at Kommunistpartiet ikke gir opp sin ledende posisjon, og kjernen i partiet er Xi Jinping.

Det siste kommunikeet som ble presentert etter møtet, var til tider en ren hyllest til Xi. Under hans ledelse har partiet "beseiret en rekke store risikoer og utfordringer", heter det. Landet har blitt ført fremover mot en "historisk transformasjon" som blant annet innbefattet Xis omfattende kampanje mot korrupsjon, omvandlingen av Hong Kong og regimets "dominante posisjon" i forhold til Taiwan.

Den over 7.000 ord lange teksten delte partiets historie inn i fire faser der Xi defineres som den sentrale lederen i regimets "nye æra", der de går utover de første 100 årene som ble feiret tidligere i år. Den seksjonen som beskriver den siste fasen, var lengre enn alle de tre andre seksjonene til sammen. Partiets delegater stemte enstemmig for vedtaket ved håndsoppretting.

Yeau-tarn Lee som er taiwansk akademiker som forsker på nasjonal utvikling og dagens Kina, mener at dette ikke er et overraskende resultat.

"Ingen våger å protestere", sier han.

Hele møtet ser ut til å ha lagt hovedvekt på "partiets strålende prestasjoner", sier Lee, mens kommunikeet viser fortsatt en viss uro blant partiets øverste ledersjikt, mener han. De oppfordrer blant annet til enighet og "å ikke glemme den ånd som man en gang begynte i".

På hjemmeplan står Xi nå overfor en rekke problemer, slik som energikrise, økende priser på varer, problemer innen boligsektoren og sviktende økonomi. Internasjonalt er det økende press fra omverdenen når det gjelder undertrykkingen i Hong Kong og Xinjiang, så vel som kritikken av pandemihåndteringen.

"Hovedpoenget er likevel at Kommunistpartiet ikke gir opp sin ledende posisjon, og kjernen i partiet er Xi Jinping", sier Lee.