Fortidens herskere ble forbilder for kommende generasjoner

22. november 2021

Kong Wen av Zhou (ca 1152-1056 f.Kr) het tidligere Ji Chang og ble født i dagens Qishan i Shaanxi-provinsen. Han var sønn av en hertug i Shang-dynastiet. Etter farens død overtok Ji Chang stillingen hans. Selv var han et dydsmønster og ble et godt eksempel på hvordan en hersker skal være.

Hver gang en keiser viste seg svak eller landet ble utsatt for motstand og motgang i løpet av Kinas tusenårige historie, har folk sett tilbake på hvordan samfunnet fungerte under kong Wen av Zhous styre. Dette var en tid med harmoni og velvilje i landet. Det var en tid da bøndene lot være å krangle om jord, tjenestemenn forlot sine maktposisjoner og alle var velvillige og nøye med å oppføre seg anstendig. Kong Wen av Zhou ble et forbilde for kommende generasjoner.

Gav bort land for å avskaffe tortur

Kong Zhou fra Shang-dynastiet var det motsatte av kong Wen av Zhou. Han oppfant torturen "Cannon Burning Punishment". Det var en fryktelig straff der man ble tvunget til å gå på en oljet bronsesylinder fylt med og plassert på glødende kull der det alltid endte med at fangen falt ned og brant i hjel. Kongens favoritt-konkubine Daji likte veldig godt å se folk bli torturert på denne måten.

Straffemetoden fylte folket og herskerne i vasallstatene (lydighetens riker) med avsky. Ji Chang (kong Wen) tilbød kong Zhou landet vest for Luo-elven i staten Zhou i bytte mot at straffesystemet ble avskaffet. Kong Zhou gikk med på dette, og Ji Chang vant støtte fra vasallstatene.

Uenigheter mellom vasallstatene ble løst

Ifølge historieboken «Records of the Great Historian (Shiji) - Basic Annals of Zhou» oppsto det uenigheter mellom vasallstatene Yu og Rui, og de kom på ideen om å be Ji Chang om å mekle i konflikten.

Da de to representantene fra Yu og Rui ankom delstaten Zhou og så hvor beskjedent og høflig folket der var, skammet de seg over oppførselen i egne stater. "Vi kjemper, mens folket i Zhou-staten ser på kampene som skam og vanære. Vi skammer oss.”

De to representantene ba hverandre om unnskyldning og dro. Folk i andre stater fikk høre om dette, og alle begynte å henvende seg til Ji Chang for å løse sine uoverensstemmelser.

På dette tidspunktet var Ji Chang bare greve i vest, men hans underordnede oppførte seg så bra under hans styre at de to representantene for vasallstatene skammet seg og bestemte seg for å slutte fred.

Hvis en leder går foran som et godt eksempel vil det bli etterfulgt av hans undersåtter. Innbyggerne i Zhou var godhjertede, takket være Ji Changs innflytelse.

Hendelsen med Ji Changs indirekte mekling ble et symbol. Han ble et eksempel på ukrenkelighet og modell til etterfølgelse for kongene i de andre statene. De så opp til ham som sin konge og ga ham mandat til å styrte kong Zhou fra Shang-dynastiet.

Skjelettrester fikk en anstendig begravelse

Da Ji Chang var greve i vest, beordret han bygging av en paviljong 30 li (15 km) fra det nåværende fylket Hu i Shaanxi-provinsen. Da bygningsarbeiderne gravde for å bygge en demning, oppdaget de en rekke skjelettrester i bakken.

Byggelederen rapporterte funnet til Ji Chang som beordret at skjelettrestene skulle få en ordentlig begravelse. Byggelederen mente likevel at fordi tidens tann hadde gjort det umulig å identifisere skjelettdelene, var ingen ansvarlig for dem.

Da svarte Ji Chang: "Jeg er hersker over staten, og disse skjelettrestene ble funnet i min stat. Det betyr at jeg er ansvarlig for dem." Deretter gav han ordre om at de skulle få en anstendig begravelse.

Alle ble dypt rørt over Ji Changs omtenksomhet og viste sin lojalitet til ham. "Greven av Zhou er hederlig! Han gir til og med de døde sin beskyttelse og velsignelse."

Broderlig kjærlighet

Keiser Taizu (hersker i 960-976 e.Kr), tidligere kjent som Zhao Kuangyin, var grunnleggeren og den første keiseren av Song-dynastiet. Hans yngre bror, Zhao Kuanyi, ble keiser Taizong (hersker i 976-997 e.Kr) og den andre keiseren av Song-dynastiet.

I boken «The History of Song - the Reign of Taizu» er det en historie om da keiseren besøkte broren Zhao Kuangyi for personlig å gi ham moxibustion *.

Da Zhao Kuangyi skrek av smerte, gjorde keiseren det samme med seg selv for å føle den samme smerten og gjøre det lettere for broren.

* Moxibustion - er en tradisjonell kinesisk behandlingsmetode hvor du brenner tørket, grov-bladet burot for å varme og stimulere akupunkturpunkter.