Foreldre som hindrer et barns kjønnsskifte, risikerer fengsel

Skottlands førsteminister, Humza Yousaf, taler på en konferanse den 12. januar i Glasgow, Skottland. Foto: Robert Perry/Getty Images
28. januar 2024
AD

Skottland har foreslått en lov for å forby såkalt konverteringsterapi. Motstandere mener det er en unødvendig lov som kan kriminalisere foreldre som ikke aksepterer barnets eget ønske om kjønnstilhørighet.

Den skotske regjeringen har satt i gang en høring om et forslag om å forby såkalt konverteringsterapi. De som er imot forslaget, hevder at det kan føre til at foreldre kan dømmes til fengsel hvis de motsetter seg barnets ønske om å være det motsatte kjønn.

Det er ingen allment akseptert definisjon av hva som anses som en konverteringsmetode. Regjeringens ekspertrådgivningsgruppe mener imidlertid at det betyr «enhver behandling, metode eller forsøk som tar sikte på å endre, undertrykke og/eller eliminere en persons seksuelle legning, kjønnsidentitet og/eller kjønnsuttrykk».

«Scottish National Party» (SNP) har tidligere vært på kant med den britiske regjeringen i spørsmål knyttet til transseksualitet. Nylig ble planene om å la barn i 16-årsalderen gjennomføre juridisk kjønnsendring, avvist. Dette skyldtes at likestillingslovgivningen ikke er en delegert sak, og Westminster mente at forslagene ville ha innvirkning på kvinner.

Skottland har sitt eget rettssystem, og regjeringen ønsker nå å gjøre det straffbart å delta i «tvangsmessig atferd» ved å overtale en person til å gjennomgå konverteringsterapi. Det vil bli straffet med fengsel inntil syv år og ubegrensede bøter.

Det er lite bevis for at konverteringsterapi eksisterer i Storbritannia, men den skotske regjeringen hevder dette er fordi metoden for det meste tilbys privat.

Den skotske regjeringen hevder at konverteringsterapi eller omvendelsesterapi er "skadelig i seg selv" og at det kan ha livslange, negative effekter på de som har gjennomgått det.

I det 86 sider lange dokumentet som støtter seg til forskning fra Australia og en selvrapporteringsstudie fra Storbritannia, står det: «De nekter menneskers rett til å uttrykke seg og sender en beskjed til LHBTQI+-gruppen om at deres identitet er feil og kan eller bør korrigeres eller undertrykkes.»

Regjeringen mener at den foreslåtte loven vil tydeliggjøre at tilbudet om medisinsk behandling av helsepersonell knyttet til en persons kjønnsidentitet, ikke anses som en konverteringsmetode.

Marion Calder fra kampanjegruppen «For Women Scotland» sier at de er «alvorlig bekymret for at disse planene vil kriminalisere kjærlige foreldre som risikerer flere års fengsel bare fordi de nekter å slutte seg til kjønnsideologien».

«De vil også gi aktivister og sosialarbeidere omfattende fullmakt til å blande seg inn i familielivet, samtidig som det vil ha en avskrekkende effekt på terapeuter og rådgivere», sa hun.

LGB-alliansen som støtter homofile og biseksuelle menneskers rettigheter og driver kampanjer mot undervisning i kjønnsideologi i skolen, sa på X at de misliker at SNP bruker episoder fra den halvt århundre gamle praksisen med homofil konverteringsterapi for å fremme en ny lov.

Å tvinge mennesker som ønsker en forandring, til å prøve å gjøre det på egen hånd, er grusomt.

ANDREA WILLIAMS - Administrerende direktør for Christian Concern

Religiøse grupper hevder at det kan påvirke de som faktisk ønsker å undertrykke følelser eller tendenser de ikke ønsker, på grunn av sin tro på Gud.

Andrea Williams, administrerende direktør for Christian Concern, sier: «Dette unødvendige og skadelige forbudet vil hindre folk i å få den hjelpen de så desperat ønsker og trenger».

«Det er bevis på at passende støtte fra en rådgiver, terapeut, kirke eller støttegruppe kan være effektivt, og mange ganger forbedre folks psykiske helse. Å tvinge folk som ønsker en endring, til å prøve å gjøre det på egenhånd, er grusomt og vil sannsynligvis gi dem problemer», sier hun.

Peter Kearney fra «Scottish Catholic Media Office» sier det er en «bekymrende mangel på klarhet om hva som menes med begrepet konverteringsmetoder» og advarer om at en ny lov «kan skape en avkjølende effekt og kan kriminalisere råd og tanker, gitt i god tro».

«Vi vil oppfordre den skotske regjeringen til ikke å kriminalisere ordinær, religiøs sjelesorg, foreldrerådgivning og medisinsk eller annen profesjonell hjelp i forbindelse med seksuell legning», sier han.

Den britiske regjeringen foreslo et forbud mot konverteringsterapi for fem år siden da Theresa May var statsminister, men det ble aldri utarbeidet et lovforslag.

Den skotske regjeringens høring om det nye lovforslaget avsluttes den 2. april.

Ad i artikkel – AdSense
AD