Eksperter: Xi Jinping planlegger "sovjetisk" modell

Kina: Omorganisering av kommunistpartiet

Kinas president Xi Jinping vinker sammen med Li Qiang som er en del av Kommunistpartiets faste komité i politbyrået. Den 23 oktober 2022. Foto: Wang Zhao/AFP via Getty Images 
19. mars 2023
AD

Kinas leder, Xi Jinping, forventes å flytte makten fra landets statsminister til et nyopprettet organ som skal ledes av en av hans nærmeste fortrolige. Analytikere ser likheter mellom dette og Stalins modell under Sovjetunionen.

Hongkong-medier rapporterte nylig at Kinas to departementer for offentlig sikkerhet og statssikkerhet vil bli skilt fra Det statlige rådet (Kinas offisielle regjering og kabinett) og plasseres under en ny institusjon, Den sentrale innenrikskomiteen, direkte under Kommunistpartiets styrende Sentralkomite.

Den nye modellen er inspirert fra slik Sovjetunionen ble styrt. Kinas nye statsminister, Li Qiang, forventes å ta over kontrollen av Det statlige rådet ved Kommunistpartiets halvårlige møte i mars. I og med at to av de mektigste departementene nå flyttes og direkte underlegges partiets Sentralkomite, vil Li bli den svakeste statsministeren i KKP's historie, mener analytiker.

Den 23. februar rapporterte Hongkong-avisen Ming Pao at årets såkalte institusjonelle reformer innen Det kinesiske kommunistpartiet (KKP) som skjer etter hver partikongress, sannsynligvis vil få dramatiske konsekvenser.

Den nyopprettede Sentrale innenriks komitéen vil samle et bredt spekter av funksjoner under seg, slik som offentlig sikkerhet, innvandring, folkeregistrering, transport, terrorbekjempelse, kontraspionasje, men også ledelse av samfunnsorganisasjoner. I tillegg til at man skiller departementet for offentlig sikkerhet og departementet for statssikkerhet fra det statlige rådet, tar man over funksjoner fra Sivildepartementet, ifølge artikkelen.

Leder for den nye innenriks-komitéen blir Wang Xiaohong, KKP's nåværende minister for offentlig sikkerhet.

Leder for den nye innenriks komitéen blir Wang Xiaohong, KKP's nåværende minister for offentlig sikkerhet. Det gjenstår likevel en del spørsmål om hvordan den nye modellen vil fungere. For eksempel er det uklart hvordan den vil relatere seg til Sentralkomiteens allerede eksisterende og mektige politisk-rettslige kommisjon og om man vil overta også etterretningsfunksjoner fra departementet for statssikkerhet.

Sovjetunionens diktator Josef Stalin i Moskva på 1930-tallet. Kinas regime ansees å være på vei til å skape en sentralisert sikkerhetstjeneste i stil med Sovjetunionens beryktede KGB. Foto: AFP via Getty Images

Den USA-baserte kinaeksperten og politiske kommentatoren, Shi Shan, sier til tv-kanalen NTD at hvis nyhetene om disse reformene viser seg å stemme, vil Den sentrale innenrikskomiteen, direkte underlagt Sentralkomiteen, bli "noe lignende innenriksministeriet i det tidligere Sovjetunionen".

"KGB i det tidligere Sovjetunionen var under innenriksdepartementets kontroll. Vi kan derfor formode at departementet for offentlig sikkerhet og departementet for statssikkerhet vil få økt makt og bli noe i stil med KGB, altså KKP's versjon av KGB", sier han.

"Dette innebærer at KKP's system med parti-komitéer får økt utøvende makt og ikke lenger begrenses til ideologisk arbeid og beslutningstaking. Dette betyr at KKP tar direkte kontroll over de nye styrkene og at makten til å bruke vold ikke lenger er direkte underlagt Det statlige rådet, et administrativt system."

Zhang Tianliang, politisk analytiker og kommentator som bor i USA, påpekte i sitt Youtube-program den 23. februar at KKP's etablering av Den sentrale innenriks-komitéen kan være et forsøk av partiets leder, Xi Jinping, på å få bedre grep om de væpnede styrkene og at det er uklart hvor det vil bli av den tiltenkte sjefen Wang Xiaohong på sikt.

Zhang sier at innenriksdepartementet i det tidligere Sovjetunionen inkluderte politi, sikkerhetstjeneste og etterretningstjenester. Det fryktede hemmelige politiet, KGB, var en egen myndighet underlagt innenriksdepartementet. KKP's nylig etablerte sentrale innenrikskomité ser ut til å ha en enda større makt enn det sovjetiske innenriksdepartementet. De vil i praksis utgjøre halve regjeringen, og det offisielle kabinettet, Det statlige rådet, blir ytterligere svekket.

"Innenriks-komitéens funksjoner dekker egentlig funksjonene til den allerede eksisterende politisk-rettslige kommisjonen, men den vil få enda mer makt. Den politisk-rettslige kommisjonen behandlet ikke trafikk, utsteding av pass og lignende; den behandlet kun politiske spørsmål", sier han.

Ming Pao tror altså at Wang Xiaohong, den nåværende ministeren for offentlig sikkerhet, vil ta hånd om den nye komitéen. Men Zhang mener at Wangs fremtidige rolle ikke er helt tydelig ennå.

"Hva vil han med den politisk rettslige kommisjonen? Mange vil spørre seg om dette", sier han.

Zhang påpeker at Wangs offisielle rangering ikke er særlig høy, men at han har et nært forhold til lederen Xi Jinping. Dette kan bety at Xi vil gi viktige oppgaver til ham ved behov.

Begge sikkerhetstjenestene skal legges under en ny institusjon, Den sentrale innenriks-komitéen, direkte under Kommunistpartiets styrende Sentralkomité. På grunn av omstrukturering av departementene for sikkerhet og andre viktige spørsmål, ventes Li Qiang å bli Folkerepublikken Kinas hittil svakeste statsminister. Foto: Lintao Zhang/Getty Images

Den nye statsministeren, Li Qiang, er derimot ikke spådd til å bli en maktfaktor. Ifølge den USA-baserte politiske kommentatoren, Chen Pokong, vil Li Qiang bli den svakeste statsministeren under kommunistregimets drøyt 70-årige tid ved makten når han tar over Det statlige rådet i mars.

I det selvpubliserte programmet fra 24. februar sier Chen at Xi Jinpings strukturreformer vil tre i kraft før Li Qiang tiltrer og at de vil operere helt ut fra den stalinistiske modellen; kontrollere nøkkelposisjoner, beseire og rense ut politiske motstandere og monopolisere makten. Xi vil kunne trenge sin egen Berija til dette, mener Chen, og denne personen er Wang Xiaohong.

Lavrentij Berija var den mest innflytelsesrike og fryktede sikkerhetssjefen i Stalins tid ved makten. Han spilte en stor rolle i Stalins store utrenskninger på 30-tallet. Etter at Nikita Khrusjtjov etterfulgte Stalin i 1953, ble Berija henrettet.

At KKP nå oppretter en innenrikskomité, har to formål, ifølge Chen. Den første er å etablere den nevnte sovjetiske modellen, og den andre er å svekke Li Qiangs rolle som statsminister.

"Disse reformene er akkurat som den tidligere omorganiseringen av det væpnede politiet. De var opprinnelig under både Det statlige rådets og Den sentrale militærkommisjonens kontroll. Etter en maktkamp skilte imidlertid Xi Jinping det væpnede politiet fra Det statlige rådet og plasserte det helt under Den Sentrale militærkommisjonen, som han hadde direkte kontroll over", sier han.

"Nå skiller han departementet for statssikkerhet og departementet for offentlig sikkerhet og oppretter en såkalt innenrikskomité for å etablere en sovjetisk modell."

Alle de mektige departementene vil være flyttet ut før Li tiltrer, så han er svekket på forhånd.

- Zhang Tianliang, politisk analytiker

Dette innebærer at det ikke er mye makt som blir overlatt til Li Qiang. Han vil ha kontroll over slikt som HR (menneskelige ressurser), naturressurser og departement relatert til finans og økonomi.

"Alle mektige departementer vil ha flyttet før Li tiltrer, så han er blitt svekket på forhold. Han vil virkelig bli den svakeste statsministeren i KKP's historie."

Chen tror også at disse reformene varsler en ny maktkamp innen Xi Jinpings egen klan.

"Den politisk-rettslige kommisjonen eksisterer allerede og ledes av Chan Wenqing, den tidligere ministeren for statssikkerhet. Hvordan kan disse to systemene koordineres, og hvem skal ha ansvar for hva?" sier han.

"Den politisk-rettslige kommisjonen lå også opprinnelig under departementet for offentlig sikkerhet og departementet for statssikkerhet, og det blir neppe oppløst. Dette innebærer at Chen Wenqings system og Wang Xiaohongs system kan ende opp i maktkamp før eller senere."

Ad i artikkel – AdSense
AD