Ekspert: Strømkrisen i Europa risikerer å vare i flere år

Vindturbiner ses foran et kullkraftverk i Garzweiler i Tyskland. Stans av russiske gassleveranser har ført til energikrise i EU. Foto: Ina Fassbender/AFP via Getty Images
2. oktober 2022
AD

Energikrisen som rammer Europa, kan bli langvarig, spår flere eksperter. Ed Morse som er global leder for råvareforskning i Citigroup, mener at den gassmangelsen som nå venter, kan vare i minst tre år. Andre kommer med lignende dystre prognoser.

Det var i et intervju med Bloomberg at Morse konstaterte at eksportkapasiteten for flytende naturgass (LNG) "ikke kommer til å vokse over natten".

”Det vil drøye til både 2025 og 2027 før vi ser prisene i Europa vende tilbake til det de var i begynnelsen av 2021”, sa han.

Den nåværende gasskrisen i Europa har blitt utløst av at Russland stanset leveranser av naturgass som et svar på de sanksjonene som ble rettet mot landet etter invasjonen i Ukraina.

Det vil drøye til både 2025 og 2027 før vi ser prisene i Europa vende tilbake til det de var i begynnelsen av 2021.

Ed Morse, global sjef for råvareforskning i Citigroup

På grunn av den reduserte muligheten for gassimport fra Russland, kommer reservene sannsynligvis til å bli brukt opp raskere kommende vinter. Dette vil gjøre det enda vanskeligere å sette av gassreserver de nærmeste vintrene.

Ifølge Niek den Hollander ved den tyske energigiganten Uniper SE, vil flere europeiske land ikke kunne fylle opp gassreservene sine neste sommer like mye som de har gjort i år. Det vil skape problemer den påfølgende vinteren.

EU’s energiministre møttes den 9. september for å diskutere energikrisen. Det ble imidlertid ikke tatt konkrete beslutninger, men de ga instruksjoner til EU-kommisjonen som i sin tur skal komme med forslag til medlemslandene, noe som er rutinen innen EU.

Tidligere har de diskutert blant annet pristak på naturgass. Det fikk ikke bred støtte blant energiministrene, ifølge rapport fra blant annet AP og Reuters. Årsaken er dels at landene er uenige om hvorvidt taket skal gjelde bare russisk gass eller også andre leverandører, samt at enkelte land helt motsetter seg dette. Et pristak kan også føre til at Russland helt slutter å levere gass, frykter de.

Kredittvurderingsinstituttet Frich forventer at EU’s plan om å styrke alternative gassleverandører og minske gassbruken med 15 prosent i 2023, vil hjelpe med å lette en akutt mangel. Situasjonen med tilgang og etterspørsel på gass i EU lider fortsatt av flere usikkerhetsfaktorer, som krigen i Ukraina, tilgangen på LNG, men også vintertemperaturene, konstaterer Fitch.

Gasskrisen og den påfølgende prisøkningen legger press på EU’s økonomi. Den 5. september steg nederlandske ”TTF Octobers” gasskontrakt til 272 euro per megawattime etter at Russland meddelte at en av gassledningene til Europa vil bli stengt på ubestemt tid. Det er en økning med 400 prosent sammenlignet med fjoråret.

Europeiske selskaper krever nå minst 1,5 billioner euro i statlig likviditetsstøtte for å dekke sine sikkerheter. Strømselskaper krever ofte at bedrifter skal sette inn et depositum før de leverer strøm til dem. Nå som gasstilgangen minker, har minimumsinnskuddet økt betydelig, noe som har satt mange bedrifter i en vanskelig situasjon.

”Dette har ingredienser for å utvikle seg til et slags ”Lehman Brothers-firma” innen strømbransjen”, sa Finnlands finansminister, Mika Lintalau, om planen om å støtte strømselskapene med 1,5 billioner euro.

Italia som er avhengig av å importere trefjerdedeler av strømforbruket sitt, risikerer å få import-kostnadene på strøm mer enn fordoblet i 2022, ifølge landets finansminister.

Ad i artikkel – AdSense
AD